Pl:Key:tunnel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tunnel
(tunel)
Tunnel.jpg
Opis
Oznaczenie przejścia/przejazdu podziemnego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 5
Implikuje
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

tunnel=* - służy do oznaczenia przejścia/przejazdu podziemnego.

Dla niektórych klas rozdzielenie przecięcia dróg może być jednak wątpliwe, jeśli mniejsza droga jest w tunelu lub jeśli górna droga jest na moście (bridge=*).
W ogóle, jeśli dolna droga jest długa i otoczona ziemią, jest to na pewno tunel; ale jeśli dolna droga jest krótka a górna droga jest na podłożu z betonu, cegły, na słupkach metalowych/belkach, to jest to na pewno most. Istnieją jednak sytuacje, w których jest to kwestia osobistej oceny, ale korzystne jest, aby oznaczyć dolną drogę, jako tunel lub górną drogę jako most, ale nigdy nie oba jednocześnie.

Dla krytych przejść, które są otwarte z jednej strony, często występujących na górskich drogach lub pod budynkiem, stosujemy tag covered=* zamiast tunnel=*.

Tam gdzie woda z mniejszego strumienia, drenaż, a nawet przejście dla bydła przechodzi pod konstrukcją drogi lub budynku, należy wtedy rozważyć użycie tagu tunnel=culvert zamiast tunnel=yes, który jest zarezerwowany dla większych tuneli drogowych, tuneli linii kolejowych lub kanałów.

Dla konstrukcji, które transportują wodę lub inny płyn na znaczną odległość, może być bardziej stosowne, aby oznaczyć ją jako rurociąg za pomocą tagu man_made=pipeline.

Mapowanie

Rozdzielamy drogę, o której mowa, w punktach gdzie tunel zaczyna się i kończy i dodajemy tag tunelu. Najlepiej uniknąć tunelu kończącego się na skrzyżowaniu, które nie jest w tunelu, dzieląc drogę przed skrzyżowaniem. Większość tuneli powinny być oznaczone tagiem layer=-1 lub innej odpowiedniej wartości. Dla metra/kolei podziemnej często wygodniej jest użyć tagu layer=-2, aby pomieścić przejścia podziemne dla pieszych między tunelem a powierzchnią.

Gdy podejście do tunelu znajduje się w wykopie, może więc być identyfikowane z tagiem cutting=yes. Należy zauważyć, że tag layer=* nie jest pożądany na wykopie lub nasypie, chyba że istnieje kilka poziomów, które muszą być zróżnicowane.

tunnel=building_passage normalnie, nie powinien mieć przypisanej warstwy (layer) jak nie ma jasnej powyższej/poniższej relacji do budynku, ale warstwa może być wymagana, jeśli istnieje kilka warstw fragmentów budynku.

Może być również przydatne dodanie tagów maxheight=* i maxwidth=* jeśli są podane ograniczenia, oraz wykorzystajmy tag access=* tam, gdzie ograniczenia dotyczącą niektórych klas pojazdów lub użytkowników.

Jeżeli tunel ma nazwę ta może być ona określona za pomocą tagu tunnel:name=*, choć wciąż są jakieś debaty na temat najlepszego sposobu dla nazwy tunelu jako rozróżnienia dla drogi/kolei itp., który przechodzą przez niego. Tag lit=* może być również dołączony aby przekazać informacji o oświetlenie w tunelu (lub nie).

Pokazuje tunel, który dochodzi do skrzyżowania po lewej stronie (niewłaściwie) i że kończy się przed skrzyżowaniem po prawej stronie (prawidłowe)

Tagowanie

tunnel=building_passage

Drogi, które przechodzą przez budynek i mają ściany z wszystkich stron, powinny być oznaczone tagiem tunnel=building_passage. Budynek i droga mają ten sam węzeł na wejściu i wyjściu z budynku. Przejście to wydzielone jest węzłami na wejściu i wyjściu i tylko ta część budynku jest objęta tagiem tunnel=building_passage.
Tag layer=* musi być taki sam jak dla budynku, poza wymienionym wcześniej wyjątkiem gdy kilka tuneli przechodzi na różnych poziomach. Tak więc, jeśli budynek nie ma znacznika warstwy, droga też go nie potrzebuje.

Kiedy tunnel=building_passage nie powinien być używany:

Nie jest przeznaczony do mapowania wewnętrznego (indoor). Ściany po obu stronach (i u góry) przejścia są traktowane jako ściany zewnętrzne budynku, które mogą mieć wejścia prowadzące do niego (ten wniosek nie obejmuje wejścia wewnątrz przejścia przez budynek). Do mapowania wewnętrznego może być stosowany tag indoor=yes. Nie jest również przeznaczony dla dróg, które przechodzą przez coś innego niż budynek.

tunnel=avalanche_protector

Wariantem tagu covered=arcade jest tag tunnel=avalanche_protector i powinien być stosowany w przypadku tuneli wzdłuż gór. Konstrukcje te są niezależne od innych budowli i nie są przymocowane do budynku. Ich celem jest ochrona drogi czy kolei od lawin i osuwisk.
Używamy tagu avalanche_protector:left=open lub avalanche_protector:right=open, aby określić, która strona drogi jest otwarta ("open" w przypadku zapór lawinowych oznacza, że światło i powietrze może wejść od tej strony).

Rendering

Propozycje

Zobacz też

References