Fi:Key:tunnel

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tunnel
Tunnel.jpg
Kuvaus
Tunneli on maanalitse kulkeva tie tai muu kulkureitti. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissamay be used on relations
Dokumentoidut arvot: 5
Oletukset
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Yhteenveto

Tagia käytetään merkitsemään maanalaisia teitä.

Tagille voidaan antaa arvoksi yes tai no. Oletusarvoisesti tiet eivät ole tunneleita, joten tagia on mielekästä käyttää vain varsinaisia tunneleita kartoitettaessa. Tällöin tagi saa arvon tunnel=yes.

Lue lisää tagin käytöstä kappaleesta Käyttöohjeita.

Käyttöohjeita

Mapping-Features-Tunnel-Road-Connection.png Tunneleita kartoitettaessa on kiinnitettävä huomiota eri karttakohteiden asetteluun tasoille toisiinsa nähden. Tämä tulee esimerkiksi kyseeseen, kun tunnelin päällä, maan pinnalla, kulkee muita teitä. Oletuksena kaikki karttakohteet sijaitsevat 0-tasolla (layer=0) käytettävissä olevien arvojen ollessa (-5) ja (+5) välillä. Siten kaikki tunnelin maanpäälliset karttakohteet ymmärretään automaattisesti tunnelin päällä kulkeviksi, kun tunnelille on merkitty negatiivinen taso (layer=-1).

Vastaavalla tavalla negatiivisia ja positiivisia tasojen arvoja käyttäen on mahdollista kartoittaa monimutkaisiakin päällekkäin risteäviä teitä, kuten esimerkiksi kaksi päällekkäin risteävää tunnelia, joiden molempien päällä maan tasolla kulkisi sillan alittava maantie (tiet neljällä eri tasolla).

Tunneliin johtavia ramppeja ei merkitä tunneleiksi, vaan tagia käytetään ainoastaan fyysisesti maan alla kulkeville kohdille. Tunnelin lävitse kulkeva tie on katkaistava tunnelin aloitus- ja lopetuskohdista, minkä jälkeen pisteiden väliselle osuudelle merkitään tagi tunnel=yes. Mikäli tunneli päättyy risteykseen, on risteyksen ja tunnelin alkupisteen väliin jätettävä lyhyt tunneliksi merkitsemätön pätkä (ks. kuva vasemmalla).

tunnel=*-tagia ei tule käyttää tapauksissa, joissa tie kulkee sillan alitse. Sillan merkitsemiseen käytetään bridge=*-tagia yhdessä positiivisen layer=*-tagin kanssa. Ylitettävälle tielle ei merkitä mitään erityisiä tageja (tie on oletuksena 0-tasolla).

Katso myös