Fi:Key:bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
Kuvaus
Silta on rakenne, joka mahdollistaa kulun tai materiaalin kuljetuksen jonkin esteen tai esteiden yli sallien kulun myös itsensä ali. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Dokumentoidut arvot: 10
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Katso myös
Tila: hyväksyttyPage for proposal

an unequal sign

This article is a translated version of the original article, but the content appears to be out of sync with the reference text (usually the English or German version). Please update this translation if possible.Auttaa kääntämään tämä suomi!

Yhteenveto

Silta (bridge) on rakenne, joka mahdollistaa kulun tai materiaalin kuljetuksen jonkin esteen tai esteiden yli sallien kulun myös itsensä ali.

Tagia käytetään kaikille erilaisille silloille tai siltamaisille rakenteille (esim. akveduktit). Tagilla voidaan merkitä solmupisteitä ja viivaketjuja, joskin useimmiten lyhyehkö viivaketju on soveliain.

Tagille annettavia arvoja voivat olla esimerkiksi:

Käyttö

Sillan muodostava auto- tai rautatie täytyy katkaista kolmeen osaan: siltaa ennen, sillan päällä ja sillan jälkeen olevaksi tieosuudeksi.

  1. Merkitse sillan alkukohta solmulla.
    JOSM-editoria käytettäessä, katkaise komennolla P.
  2. Merkitse myös sillan loppukohta solmulla.
    JOSM-editoria käytettäessä, katkaise komennolla P.
  3. Valitse katkaisukohtien väliin jäävä sillan tieosuus.
  4. Lisää valitulle tielle tagi bridge=yes
Mapping-Features-Bridge-Road-Connection.png

Sillat päättyvät lähes aina ennen mahdollista risteystä: tällöin risteyksen ja sillan välin yhdistää lyhyt (bridge=*)-tagilla merkitsemätön osuus (ks. kuva vasemmalla).

Jos tiedät sillan nimen, voit merkitä sen avainta bridge:name käyttäen (esim. bridge:name=Raippaluodon silta). Onko kartoittamallasi sillalla jokin epävirallinen nimitys? Voit kenties merkitä sen tageja bridge:loc_name=* tai bridge:old_name=* käyttämällä. Jätä name=*-tagi tien nimelle.

Usean rinnakkaisen sillan alittava tie saattaa joskus olla järkevämpää merkitä tunneliksi (tunnel=*).

Tasojen asetus tagilla layer

Siltoja kartoitettaessa on kiinnitettävä huomiota eri karttakohteiden asetteluun tasoille toisiinsa nähden. Käyttämällä layer=*-tagia voidaan osoittaa, mitkä tiet kulkevat sillalla ja mitkä siltojen alitse. Moottoriteiden risteyksissä kartoittaminen saattaa olla haastavaa, mutta yksinkertaisimmissa tapauksissa riittää, kun sillalle antaa positiivisen tason arvon (layer=1). Kaikki risteävät tiet ymmärretään automaattisesti sillan alittaviksi, sillä oletuksena kaikki karttakohteet sijaitsevat 0-tasolla (layer=0). Tasoksi voidaan antaa arvo väliltä (-5) ja (+5). Katso tarkempi kuvaus layer-sivulta.

Merkitse myös vesikohteen (esim. joki) ylittävälle sillalle positiivinen tason arvo (layer=1). Älä kuitenkaan anna sillan alapuoleiselle vesikohteelle negatiivista tasoa - vesistöt saavat jäädä oletusarvonsa mukaisesti 0-tasolle, jolloin karttamoottorit tulkitsevat kohteen ongelmitta.

Katso myös

  • layer - Karttakohteiden asettaminen tasolle
  • tunnel - Maanalainen kulkureitti