Pl:Key:bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bridge
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
Opis
Most. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Mosty
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 10
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

bridge=* używamy do opisywania budowli stworzonych do przeprawy dróg, torów kolejowych, kanałów itp. ponad innymi elementami transportu lub rzeką, doliną itp.

Standardowe zobrazowanie mostu na mapie.
Ilustracja pokazuje niepoprawne łączenie mostu z drogą (po lewo) i sekcja mostu kończąca się przed skrzyżowaniem (po prawej).

Opis

Częstym błędem jest oznaczanie jako most, tunelu przez który płynie rzeka. Powinno się używać tunnel=* na odcinku rzeki lub drogi w przypadku gdy mamy do czynienia z tunelem w nasypie. Jednak mapując na podstawie zdjęć lotniczych czasem nie jesteśmy w stanie stwierdzić z jakiego rodzaju konstrukcją mamy do czynienia, więc lepiej zdecydować się na jedną z nich niż tagować oba obiekty jednocześnie.

 • Mosty nad rzekami powinno się tagować bridge=yes, natomiast bridge=aqueduct jest używany dla akweduktów, czyli mostów przenoszących kanały wodne lub bieżącą wodę. Prawdopodobnie do większości akweduktów bardziej odpowiedni będzie tag historic=aqueduct.
 • Tag bridge=viaduct jest do oznaczania konstrukcji, które nie służą do przepraw przez rzekę, czyli przede wszystkim dla wiaduktów drogowych i kolejowych.
 • bridge=movable+bridge:movable=swing jest dla mostów, które posiadają obrotowe przęsła umożliwiające przepłynięcie rzeką lub kanałem większym statkom. Dla nieużywanych lub zniszczonych mostów jest tag bridge=abandoned.

Mapowanie

Górną część drogę linia należy podzielić w miejscach gdzie faktycznie most styka się z gruntem i do wydzielonego fragmentu dodajemy bridge=*.
Należy zwrócić uwagę, by koniec mostu nie znajdował się w punkcie skrzyżowania z inną drogą. Wyjątkiem jest sytuacja gdy druga droga także jest mostem i spotykają się one "w powietrzu".

Dla większości mostów wskazane jest dodanie tagu layer=1. W przypadku bardziej skomplikowanych konstrukcji może okazać się niezbędne użycie wielu poziomów layer=2, layer=3 na przykład przy wiaduktach na węzłach autostrad.
Rampa służąca podwyższeniu drogi może być otagowana embankment=* z dodatkową informacją o nachyleniu incline=*.
Jeśli na moście obowiązują ograniczenia szerokości bądź wysokości pojazdu warto dodać tagi maxweight=* i length=*.
Inne ograniczenia dostępu wpisujemy w access=*.

Istnieją różne metody nazywania mostów, zależne od rejonu.
Jeśli most jest częścią ulicy z nazwą można pozostawić na moście nazwę ulicy i dodatkowo w tagu bridge:name=* wpisać nazwę mostu jednak musimy się liczyć z tym, że nazwa ta nie będzie standardowo wyświetlana. Przykłady: [1][2]
Jeżeli uważamy, że ważniejsza jest nazwa mostu bądź nie przebiega przez niego żadna nazwana ulica, w tagu name=* wpisujemy nazwę mostu.

Warto obejrzeć też bardziej skomplikowany przykład London Bridge [3].

Wartości

Rodzaj Opis
bridge=yes Most na rzece niewielkiej długości. Tag stosowany także jako ogólnikowe oznaczenie. Przy mostach osadzonych nisko ponad poziomem rzeki dodaj ford=yes jeśli może występować okresowe podtapianie.
bridge=abandoned Ruiny lub pozostałości konstrukcji mostu. Zazwyczaj pozostają same filary lub zniszczone przęsła. Pożądane użycie wraz z access=no.
bridge=aqueduct Budowla przenosząca kanał wodny lub akwedukt z bieżącą wodą. Rozważ historic=aqueduct przy obiektach historycznych.
bridge=viaduct Zazwyczaj wiadukt drogowy lub kolejowy. Dodaj także embankment=* jeśli występują nasypy wznoszące wiadukt ponad naturalny poziom gruntu. Przykład
bridge=yes+bridge:structure=arch Most oparty na konstrukcji z kamiennych lub ceglanych łuków. Przykład
bridge=movable+bridge:movable=bascule Ruchomy most zwodzony, którego przęsło unosi się umożliwiając przepłynięcie statkowi. Przykład
bridge=covered Zadaszony most. Przykład
bridge=movable+bridge:movable=drawbridge Zwodzony most użyty nad fosą, głównie w różnego rodzaju fortyfikacjach.
bridge=yes+bridge:structure=humpback Rodzaj mostu, zwłaszcza łukowego, którego przęsła łączą się na środku, powyżej poziomu na którym się rozpoczynają. Przykład
bridge=movable+bridge:movable=lift Most, w którym środkowe, zazwyczaj, przęsło jest unoszone do góry. Przykład
bridge=pontoon Pontonowy most, często tymczasowy. Przykład
bridge=yes+bridge:structure=suspension Podwieszany na linach most. Przykład
bridge=movable+bridge:movable=swing Most którego przęsło, lub przęsła, obracają się umożliwiając przepłynięcie statkom. Przykład
bridge=covered Zadaszony most. Przykład
bridge=pontoon Pontonowy most, często tymczasowy. Przykład


Most ruchomy

Odnosi się do mostów ruchomych bridge:movable=* opisuje w jaki sposób dany most ruchomy bridge=movable otwiera się w celu umożliwienia ruchu pojazdów pływających na drodze wodnej.

Klucz Wartość Element Komentarz Przedstawienie Animacja
bridge:movable bascule linia obszar Most zwodzony jest to rodzaj mostu w którym co najmniej jedno przęsło jest podnoszone. Mosty zwodzone mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe. MovableBridge draw.gif
bridge:movable drawbridge linia obszar Most zwodzony w którym jedno przęsło jest podnoszone za pomocą łańcuchów. Spotykane najczęściej przy zamkach otoczonych fosą. Drawbridge.gif
bridge:movable lift linia obszar Most podnoszony pionowo. Najczęściej stosowany na liniach kolejowych. MovableBridge lift.gif
bridge:movable submersible linia obszar Most opuszczany. MovableBridge subm.gif
bridge:movable swing linia obszar Most obrotowy (w Polsce ok. 10 mostów) MovableBridge swing.gif
bridge:movable transporter linia obszar Most wciągany MovableBridge transport.gif
bridge:movable retractable linia obszar Most przesuwny np: w Darłówku. MovableBridge thrust.gif
bridge:movable tilt linia obszar Most przechylny jest rodzajem ruchomego mostu, który obraca się wokół ustalonych punktów końcowych. MovableBridge tilt.gif

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Propozycje

Proponowane wartości

Tutaj jest już lista proponowanych wartości (z których część obecnie nie renderuje się jak mosty na głównejwidoku mapy Mapmika):

Krótki poradnik mapowania mostu w iD

Jak widać na obrazku poniżej, główna droga kończy się, w miejscu styku z rzeką. Więc będziemy mapować tylko istniejący most na rzece, na mapie poniżej. Mamy zamiar dołączyć segment mostu do istniejącej drogi.

Mapa reprezentacja przecięcie się drogi z rzeką.
 • Wybierz narzędzie linii z górnego menu.
Wybieramy narzędzie "Linia" do mapowania.


 • Rozpoczynamy mapowanie przy użyciu linii w następujący sposób:
  • Zaczynamy na jednym brzegu, gdzieś na głównej drodze, ale nie zaczynajmy mapowania mostu na skrzyżowaniu drogi (most powinien rozpoczynać się/zaczynać się przed skrzyżowaniem)
  • Przeciągamy linię do drugiego brzegu, na głównej drodze, przed drugim skrzyżowaniem dróg.
Mapujemy most między dwoma węzłami na drodze.
 • Most w tym przypadku znajduje się na głównej drodze, więc z menu "Edycja" mamy zamiar zaznaczyć "Droga", a następnie szukamy drogi głównej i wybieramy ją.
Wybieramy rodzaj drogi.
 • Dalej mamy zamiar dodać więcej atrybutów do tego odcinka drogi, który mapujemy jako most:
  • nazwa: jest to nazwa mostu, w tym przypadku most dostaje taką samą nazwę jak droga, która jest na; w innych przypadkach, most może być "pomiędzy" drogami (jedna droga na końcu mostu inna droga na drugim końcu) - w tej sytuacji, most może mieć jedną z tych nazw, lub może mieć specyficzną nazwę.
  • Jednokierunkowa: jeśli most służy tylko do przemieszczania się w jedną lub przeciwną stronę (ten most pozwala przemieszczać się w obie strony, więc nie sprawdzamy)
  • Ograniczenie prędkości: czy istnieje jakieś ograniczenie prędkości na moście (w tym przypadku ograniczenie prędkości drogowego jest też na moście i wynoso 50 kilometrów na godzinę)
  • Konstrukcja: mapujemy konstrukcję jako "most"
Atrybuty mapowanej konstrukcji.
 • Dostęp: rodzaj dostępu do tego mostu (na tym konkretnym moście wszystkie rodzaje dostępu są dozwolone więc zostawiamy wszystko tak jak jest, jako domyślnie)
 • Pasy ruchu: liczba pasów ruchu. Ten most ma 1 w każdą stronę, więc możemy zapisać liczba pasów = 2
 • Powierzchnia: wybrać jaki rodzaj nawierzchni jest na moście (w tym przypadku jest asfaltowa)
 • Numer referencyjny: skąd mamy te informacje (Wikipedia etc.), lub tym przypadku, ponieważ staramy się utrzymać informację o moście zgodną z jedną z dróg, więc wybieramy narodową nazwę drogi (DN71).
 • Wszystkie tagi: są tu przedstawione wszystkie atrybuty nowo mapowanego mostu
 • Aby dodać tag warstwy, klikamy na znak plus (na końcu listy), warstwy i dodajemy wartość 1 (wartość typowa dla mostów)
 • Nie zapomnij zapisać swojej pracy!
Zapisz mapowany most.

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!