Pl:Tag:man_made=bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = bridge
(budowla = most)
2014 Karwina, Darków, Most żelbetowy 01.jpg
Opis
Obrys mostu grupujący wszystkie obiekty z nim związane. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-man made bridge.png
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

man_made=bridge – służy do oznaczania mostu zdefiniowanego przez obrys.

Nadaje się do grupowania wszystkich pasów jezdni biegnących przez ten most i do przechowywania znaczników opisowych dla tego mostu.

Tagowanie

Rysujemy kontur mostu jako obszar obszar i dodajemy do niego tagi man_made=bridge i layer=*. Obrys powinien obejmować ciągłą strukturę mostu. Kable i pylony obok mostu są oznaczone tagiem bridge:support=*.

Atrybuty samego mostu powinny zostać dodane do konturu. Tag bridge=* może być użyty do wskazania rodzaju mostu. Dodajemy nazwę "mostu" do konturu mostu i nazwy "drogi" do linia dróg biegnących przez most.

Drogi przez most powinny być oznaczone z tymi samymi wartościami layer=* i bridge=* jako kontur. Tam, gdzie drogi przecinają kontur mostu, powinny być z nim połączone wspólnym węzłem. Nie łącz linia drogi biegnącej pod mostem z konturem.

Proponowane: Architektura nośna poszczególnych przęseł mostu może być oznaczona za pomocą tagu bridge:support=*. W przypadku mostu z więcej niż jednym rodzajem rozpiętości na jego długości kontur można podzielić przy podporach, tam gdzie zmienia się rodzaj przęsła, a każdy kawałek oznaczamy inną wartością.

Mosty o więcej niż jednym poziomie

Tak jak wcześniej, ale klucz layer=* powinien teraz zawierać najniższy numer wszystkich obiektów na moście. Aby zgrupować wszystkie obiekty mostu, używana jest teraz proponowana relacja dla mostu, a kontur oznaczony tagiem man_made=bridge który jest dodawany jako "outline" element do tej "Relacji" mostu, powinien zostać dodany do relacji.

Nowa (alternatywna) propozycja mapowania wielopoziomowych mostów przy użyciu level=* i location=bridge została opisana w Proposed features/Simplify man made=bridge mapping#Multi-level bridges.

A new (alternative) proposal to map multi-level bridges using level=* and man_made=bridge is described in Proposed features/Simplify man made=bridge mapping#Multi-level bridges

Obiekty na mostach

Zobacz propozycję mapowania obiektów na moście.

Przykłady

Jeden lub więcej pasów, jeden poziom

Man made bridge 0.jpg

Most reprezentowany tylko przez jeden pas jezdni OSM, obrys nie jest jeszcze narysowany. Sam droga jest oznaczona tagami bridge=yes and layer=1. Rysujemy kontur.

Man made bridge 1.jpg

Most reprezentowany przez dwa pasy jezdni OSM, oba na tym samym poziomie. Drogi są oznaczone tagami bridge=yes and layer=1. Kontur został narysowany i oznaczony tagami man_made=bridge and layer=1. Drogi OSM są połączone z konturem.

Jeśli most ma określoną nazwę, zostanie także dodany do obrysu.

Wielopasmowa droga, dwa poziomy

Man made bridge 2.jpg

Duży most z dwustronną jezdnią i ścieżką rowerową poniżej. Dla lepszej widoczności pokazana jest tylko część mostu, a kontur jest wyświetlany jako czerwona przerywana linia.

Jezdnie OSM drogi są oznaczone tagami bridge=yes and layer=2. Trasa rowerowa jest oznaczona tagami bridge=yes and layer=1. Kontur został narysowany i oznaczony tagami man_made=bridge and layer=1. Projekt proponowany most relacji służy do łączenia razem wszystkich elementów, a linia OSM konturu jest dodana jako element konturu do relacji.

Nazwa mostu zostanie dodana do relacji.

Zobacz też