Cs:Tag:man_made=bridge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg man_made = bridge
Karlův most-2.jpg
Popis
Pro zakreslení půdorysu mostu a seskupení všech souvisejících prvků. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-man made bridge.png
Skupina: vytvořené člověkem
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou man_made=bridge se označuje most definovaný svým půdorysem. Je vhodná pro seskupení všech cest, které přes most vedou a pro uložení všech popisných značek pro tento most. Z principu je zřejmé, že lze značku použít pouze na uzavřené cestě (ploše), níže bude popsáno i specifické užití v relaci.

Značení

Zakreslete půdorys mostu jako uzavřenou cestu (plochu) plocha a aplikujte na ni značku man_made=bridge a level=*. Půdorys by měl zahrnovat celou stavbu mostu. Kabely a pylony vedle mostu jsou pak značeny značkou bridge:support=*.

Vlastnosti samotného mostu by měly být přidány k jeho půdorysu. Klíčem bridge=* popíšete typ mostu. Přidejte název mostu k půdorysu mostu a názvy silnic k cesta cestám vedoucím přes most.

Cesty vedoucí přes most by měly mít stejnou hodnotu layer=* a bridge=* jako má půdorys. Tam, kde cesty cesta kříží půdorys, by měly být připojeny sdíleným uzlem. Nepřipojujte cesta cesty, které vedou pod mostem k půdorysu.

Navrhováno: Podpůrná architektura mostu může být označena značkou bridge:support=*. U mostu s více než jedním typem podpory můžete rozdělit půdorys tam, kde se podpora mění a každý kus označit jinou hodnotou.

Mosty s více úrovněmi

Postupujeme stejně jako výše, ale značka layer=* by nyní měla obsahovat tu nejnižší použitou hodnotu ze všech případných layers na různých prvcích mostu. Pro seskupení všech prvků mostu se nyní používá navrhovaná relace bridge a půdorys označený man_made=bridge se přidává do relace jako člen outline.

Nový (alternativní) návrh jak mapovat mosty s více úrovněmi za pomocí značek level=* a location=bridge je popsán na Proposed features/Simplify man made=bridge mapping#Multi-level bridges.

Objekty na mostech

Zatím není žádný zavedený způsob, jak mapovat objekty na mostech. Již ale existuje nový návrh pro jejich mapování.

Příklady

Jedna nebo více cest, jedna úroveň

Man made bridge 0.jpg

Most tvořený jen jednou cestou, půdorys zatím není zakreslen. Cesta samotná je označena bridge=yes a layer=1. Zakreslete půdorys mostu.

Man made bridge 1.jpg

Most tvořený dvěma cestami, oběma na stejné úrovni. Cesty jsou označeny bridge=yes a layer=1. Je zakreslen půdorys a označen man_made=bridge a layer=1. Cesty jsou připojeny k půdorysu.

Pokud je most pojmenovaný, přidejte jeho název na půdorys.

Více cest, dvě úrovně

Man made bridge 2.jpg

Velký most přes řeku (na obr. vpravo) se dvěma silnicemi na mostovce a cyklostezkou, která je vedena na samostatném patře mostu pod nimi. Pro lepší viditelnost je zobrazena jen část mostu a půdorys (část půdorysu) je zde zobrazen jako červená přerušovaná čára.

Cesty silnic na mostě jsou označeny bridge=yes a layer=2. Cyklostezka je značena bridge=yes a layer=1. Půdorys je zakreslen a označen man_made=bridge a layer=1. Pro spojení všech prvků do jednoho celku je použita navrhovaná relace bridge a cesta půdorysu (obrys plochy mostu) je přidána do relace jako člen outline.

Název mostu je potřeba přidat do relace.

Související klíče

Viz také