Cs:Key:location

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg location
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
Popis
Pro definování umístění objektu, který může být nad nebo pod zemí, nebo k určení jeho polohy vzhledem ke střechám, mostům či budovám. Show/edit corresponding data item.
Skupina: umístění
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Status: schválenoPage for proposal

Obecný klíč location=* se používá v několika kontextech a to pro definování umístění objektu který může být nad zemí nebo pod zemí, nebo k určení jeho polohy vzhledem ke střechám, mostům či budovám. Používá se s objekty, které mohou být zakopány pod zemí man_made=pipeline a power=cable.

Pro objekty, které jsou položeny v samonosném tunelu, který může být použit i pro jiné účely nebo slouží pro provádění údržby, použijte spíše značku tunnel=*. Zakopaný kabel je obvykle obklopen zemí. Kabel v tunelu je obvykle obklopen vzduchem uvnitř větší samonosné stavby.

Použití značky layer=* je volitelné a vhodné pouze tam, kde se značkou popisuje relativní vertikální uspořádání většího počtu podzemních (nebo nadzemních) objektů. Předpokládá se, že prvky které se kříží, jsou označeny location=* a nesdílejí uzly, nijak se neovlivňují s ostatními prvky které také používají location=* (na rozdíl od silnic/železnic a řek, které potřebují různou hodnotu značky layer=*, aby byly na různých úrovních, pokud se zrovna nekříží).

Hodnoty

 • location=underground - používá se pro prvky pod zemí, neviditelné na povrchu.
 • location=underwater - používá se pro prvky pod hladinou vody. U prvků na moři můžete dále chtít přidat další značky podle schématu značení Seamark.
 • location=overground - používá se pro prvky jako jsou potrubí nebo kabely, které jsou nad zemí, ale poblíž zemského povrchu, takže neumožňují aby se pod ně vešlo vozidlo nebo člověk.
 • location=overhead - používá se pro prvky nad zemí, které jsou v takové výšce, že pod nimi může projít člověk nebo projet vozidlo.
 • location=roof - používá se pro prvky umístěné na střeše budovy.
 • location=rooftop - používá se pro prvky umístěné na střeše budovy.

Schéma značení power=substation zavedlo několik nových hodnot značky location=*, viz Substation#Location. Některé z těchto hodnot se mohou hodit i pro jiné objekty.

 • location=rooftop - používá se pro prvky umístěné na střeše budovy, která se používá pro něco jiného.
 • location=outdoor - elektrická stanice, která většinou leží venku v otevřeném prostoru, i když některé části mohou být uvnitř budovy. Toto je výchozí hodnota.
 • location=indoor - elektrická stanice, která většinou leží uvnitř budovy. Některé komponenty, třeba transformátory, mohou být umístěny venku.
 • location=platform - elektrická stanice umístěná na námořní plošině, například spojená s námořní větrnou elektrárnou.
 • location=kiosk - kompaktní distribuční elektrická stanice umístěná v malé, často prefabrikované schránce.

Návrhy v běhu

Možné chyby ve značení

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!