Cs:Key:power

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power
Power-tower.JPG
Popis
Pro mapování zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie. Show/edit corresponding data item.
Skupina: energie
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Popsané hodnoty: 4
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Použití

Viz také: Power

Značky pro mapování zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie. Více informací o jejich použití najdete v angličtině na stránce Power.

Hodnoty

V tabulce jsou uvedeny nejčastěji používané hodnoty:


   

Klíč Hodnota Prvek Popis Vykreslování Ilustrace
power cable cesta Podzemní kabel. Cesta značí trasu podzemního elektrického vedení, jako je například lokální rozvod napětí mezi transformátory a přípojkami. Používá se pouze pro kabely distribuující el. energii, nikoliv pro komunikační kabely. Můžete přidat i location=underground/underwater/overground.
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast uzel Sloup nesoucí  trolejové vedení, které dodává elektřinu vozidlům s pantografem.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator uzel plocha Kompenzátor. Několik druhů zařízení, které zajišťují kvalitu napájení a odolnost sítě.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection uzel A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter uzel plocha Převodník. Konvertuje střídavé vysoké napětí na stejnosměrné vysoké napětí nebo naopak.
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator uzel plocha Generátor elektrické energie. Také obecněji zařízení, které převádí jednu formu energie na jinou. Používá se v kombinaci s generator:source=*, generator:method=* a generator:output=*. Závisí na typu generátoru
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat uzel Zrcadlo  heliostatu.
Heliostat.jpg
power insulator uzel cesta Isolátor
Power insulator.png
power line cesta Elektrické vedení velmi vysokého napětí (VVN, 50-399 kV) a zvláště vysokého napětí (ZVN, 400-800 kV). Vedeno mezi stožáry (více viz power=tower).
Power line.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar cesta Popisuje vedení power=line k přípojnici.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay cesta Specifies a power=line is a bay which connects an incoming circuit to a busbar assembly.
110kV-Sammelschienen.jpg
power minor_line cesta Elektrické vedení vysokého napětí (VN, 1 kV-50kV) a nízkého napětí (NN, do 1 kV). Vedeno mezi sloupy (více viz power=pole).
Power minor line.png
Electricity01.jpg
power plant plocha relace Elektrárna, teplárna. Obecněji místo, kde je vyráběna energie. Jednotlivé generátory energie pak označte power=generator.
Area power.png
Huntly Power Station.JPG
power pole uzel Sloupy  elektrického vedení vysokého napětí (VN, 1 - 50 kV) nebo nízkého napětí (NN, do 1 kV). Jsou ve vzdálenostech do 100 m, zpravidla z betonu nebo dřeva, zřídka ocelová příhradová konstrukce.
Power pole.svg
Electricity01.jpg
power portal uzelcesta Portál - nosná struktura složená z vertikálních nohou s kabely vedoucími mezi nimi připevněnými k horizontálnímu nosníku
Power substation portal.jpg
power substation uzel plocha Elektrická stanice. Např. transformovna, spínací stanice, rozvodna, kompenzační stanice, měnírna. Jejich velikost je od malých budov až po komplexy o několika hektarech. Vhodné kombinovat se značkami voltage=*, substation=* a location=*.
Area power.png
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
power switch uzel Vypínač/odpojovač. Zařízení, kterým může operátor připojovat a odpojovat elektrické vedení nebo transformátor.
French overhead power switch pole.jpg
power switchgear plocha The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal uzel Terminál. Místo, kde se připojuje nadzemní vedení k budově nebo zdi.
Trafohaus.jpg
power tower uzel Stožáry  elektrického vedení velmi/zvláště vysokého napětí (VVN/ZVN) (50 - 400 kV). Typicky ve vzdálenostech od 300 do 500 m, často až několik desítek metrů vysoké, různých ocelových příhradových konstrukcí s betonovým základem.
Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer uzel Transformátor. Zařízení pro převod elektrické energie pomocí indukce mezi vinutími. Velké transformátory se nacházejí vetšinou v trafostanicích a transformovnách.
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power další hodnoty uzel cesta plocha Další často používané hodnoty najdete pomocí Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Český překlad této šablony můžete editovat zde.

Viz také

Proposed_features/Substation_refinement (schváleno)

Kontrola kvality