Pl:Key:power

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power
Power-tower.JPG
Opis
Do oznaczania infrastruktury wytwarzania i dystrybucji prądu elektrycznego. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 28
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

power=* - służy do oznaczania linii elektroenergetycznych i infrastruktury energetycznej.

Wartości

Poniżej znajduje się opis najczęściej stosowanych wartości:


Energetyka (Power)

Używane do mapowania wytwarzania energii elektrycznej i systemów dystrybucji. Zobacz: Power (en).

Klucz Wartość Element Opis Rendering Zdjęcie
power cable linia Linia wzdłuż kabli podziemnych, takich jak lokalny 0,4 kV pomiędzy siecią stacji transformatorowych, skrzynkami rozdzielczymi i punktami połączeń kablowych, lub kabli morskich. Nie mylić z nieenergetycznymi przewodami zasilającymi, takimi jak kable telekomunikacyjne. Może być w połaczeniu z tagiem location=underground/underwater/overground.
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
power catenary_mast węzeł Maszt sieci trakcyjnej obsługuje system przewodów trakcyjnych służących do zasilania elektrycznego pojazdu o napędzie elektrycznym wyposażonego w pantograf.
Stahl-Oberleitungsmast Deutsche Bahn.jpg
power compensator węzeł obszar Kompensator mocy lub bateria kondensatorów przeciwzakłóceniowych.
Static VAR Compensator 2a.png
power connection węzeł A freestanding electrical connection between two or more overhead wires
Dülmen, Umspannstation -- 2014 -- 0005.jpg
power converter węzeł obszar Konwerter HVDC przekształca energię elektryczną z prądu przemiennego wysokiego napięcia (AC) na prąd stały wysokiego napięcia (HVDC) lub na odwrót.
Pole 2 Thyristor Valve.jpg
power generator węzeł obszar Generator - urządzenie konwertujące energię (w tym przypadku energię cieplną, słoneczną, wiatru czy mechaniczną na elektryczną).
Area power.png
Eoliennes Gaspesie.jpg
power heliostat węzeł Lustro urządzenia heliostat.
Heliostat.jpg
power insulator węzeł linia Urządzenie zabezpieczające linię energetyczną przed uziemieniem na podporach.
Power insulator.png
power line linia Linie wzdłuż (naziemnych) kabli energetycznych.
W przypadku mniejszych linii energetycznych z masztami, a nie wieżami, możemy użyć power=minor_line.
Przydatne kombinacje: voltage=*, cables=* and wires=*. Szczegółowe informacje można znaleźć na odpowiednich stronach funkcji.
Power line.png
Electric transmission lines.jpg
line busbar linia Szynoprzewód.
110kV-Sammelschienen.jpg
line bay linia Linia energetyczna łącząca obwód z szynoprzewodem.
110kV-Sammelschienen.jpg
power minor_line linia Linia wzdłuż (naziemnych) mniejszych kabli energetycznych wspieranych przez słupy, a nie wieże/podpory. (To nie jest takie proste, ponieważ czasami większe wieże zastępowane są przez mniejsze słupy wykonane z mocniejszego materiału, lepsze rozróżnienie może być oparte na napięciu).
Power minor line.png
Electricity01.jpg
power plant obszar relacja Miejsce generowania energii elektrycznej, Elektrownia. Używamy również generator:source=* w przypadku źródła energii oraz power_rating=* do oznaczenia generowanego napięcia.
Area power.png
Huntly Power Station.JPG
power pole węzeł Słup średniego napięcia, przeważnie drewniany lub betonowy.
Power pole.svg
Electricity01.jpg
power portal węzełlinia Konstrukcja podtrzymująca linię energetyczną złożona z pionowych nóg z kablami między nimi, przymocowanymi do poziomego ramienia.
Power substation portal.jpg
power substation węzeł obszar Znacznik do mapowania podstacji elektrycznych. Zapewniają one zwiększanie/zmniejszanie napięcia, przełączanie, kondycjonowanie itd.
Podstacje mogą być dużymi obiektami (do kilku akrów) linii przesyłowych wysokiego napięcia tylko małych budynków lub "kiosków" w pobliżu ulicy linii dystrybucyjnych niskiego napięcia.
Przydatne kombinacje: {voltage=*, substation=* and location=*, zobacz szczegółowy opis na stronie funkcji.
Area power.png
Legacy National Grid Substation - geograph.org.uk - 39134.jpg
power switch węzeł Znacznik do mapowania przełączników elektrycznych, które są urządzeniami pozwalającymi operatorom na włączanie i wyłączanie linii i transformatorów w podstacjach lub na zewnątrz.
French overhead power switch pole.jpg
power switchgear obszar The switchgear comprises one or more busbar assemblies and a number of bays each connecting a circuit to the busbar assembly.
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld 14.jpg
power terminal węzeł Węzeł połączenia między napowietrznymi liniami energetycznymi a budynkiem lub ścianą.
Trafohaus.jpg
power tower węzeł Wieża wysokiego napięcia, przeważnie stalowa konstrukcja w formie kratownicy. W przypadku małych drewnianych słupów telegraficznych i energetycznych użyj power=pole.
Power-tower mapnik.png
Benkid77 Puddington-Shotwick footpath 24 110809.JPG
power transformer węzeł Statyczne urządzenie do przesyłania energii elektrycznej poprzez sprzężenie indukcyjne między jego uzwojeniami. Duże transformatory mocy są zwykle zlokalizowane w podstacjach.
Trafostation Alter Hellweg IMGP4722.jpg
power User Defined węzeł linia obszar Sprawdź Taginfo, aby znaleźć inne często używane wartości.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.


Zobacz też