Pl:Tag:power=line

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = line
(energia = linia przesyłowa)
Freileitung-Biblis.jpg
Opis
Linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Power line.png
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

power=line - stosowany do oznaczenia lokalizacji drogi przebiegu wysokonapięciowej linii elektroenergetycznej.

Mapowanie

Rysujemy linię i dodajemy tag power=line.

Jeżeli znamy specyfikację i szczegóły linii możesz dodać także dodatkowe wartości takie jak name=*, voltage=* oraz operator=*.
Słupy odwzorowujemy z pomocą węzłów z tagiem power=tower dla linii najwyższego i wysokiego napięcia (NN, WN) lub tagiem power=pole dla linii średniego i niskiego napięcia (nn, SN).
Jeżeli znany jest numer pojedynczego słupa można dodać wartości ref.
Linie elektryczne, które się nie krzyżują (jedna nad drugą) nie wymagają tagu warstwy layer=*.

W warunkach polskich linie najwyższego i wysokiego napięcia (NN, WN) odnoszą się do napięć z zakresu od 60 kV wzwyż (zwykle najwyższe napięcia to 400kV, choć na terenie Polski istnieje linia 750 kV biegnąca z Ukrainy). Natomiast linie niskiego i średniego napięcia (nn, SN) to zakres od 0,4 kV do 60 kV.

Przykład

Fotografia/Opis Tagi OSM Carto Osmarender
Linia wysokiego napięcia wraz ze słupem
Power-tower.JPG
power=line
name=*
cables=6
wires=double
operator=*
voltage=380000
Mapnik-power.png Osmarender power.png

Tagowanie

Możliwe jest również podanie dodatkowych i zaawansowanych informacji o liniach energetycznych:

  • Liczba wires w przewodniku.
  • Tag cables dla liczby przewodów zasilających (wiązek przewodów), z których składa się linia.
  • circuits odpowiada liczbie obwodów elektrycznych (logiczne wiązki kabli). Znacznik może być użyty, gdy nieznana jest liczba fizycznych kabli (często w przypadku podziemnych połączeń kablowych) lub gdy liczba obwodów różni się od cables podzielonych przez 3 (lub przez liczbę faz linii).
Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
power line Jest to linia zasilania, zwykle mapowana jako linia. obowiązkowy
voltage <operating voltage> Napięcie, pod którym linia jest obsługiwana. zalecany
operator <cable operator> Nazwa firmy, która obsługuje tę sekcję linii energetycznej zalecany
cables <number of cables> Liczba różnych przewodów fazowych dla tego odcinka linii energetycznej zalecany
circuits <number of circuits> Liczba różnych i oddzielnych obwodów elektrycznych zbudowanych w tej sekcji linii energetycznej zalecany
wires <wire bundle per conductor> Współczynnik kształtu pakietu dla każdego przewodnika linii elektroenergetycznej opcjonalny
frequency <operating frequency> Częstotliwość podana w hercach, przy której działa linia elektroenergetyczna opcjonalny
name <name> Nazwa tej linii energetycznej. opcjonalny
ref <reference> Numer identyfikacyjny tej sekcji linii energetycznej opcjonalny

Ponieważ kable linii energetycznych nie są izolowane, można je umieścić tylko wysoko nad głową, aby chronić je przed uziemieniem za pomocą elementów zewnętrznych.

Przewody

"Przewody" oznaczają liczbę kabli każdej linii, które są podtrzymywane przez izolatory, zazwyczaj te wiszące z poprzeczki. Możliwe wartości to: single, double, 'triple, quad .. (tabela od User:Nahainec/PowerLine)

Lp Zdjęcie Tag Lp Zdjęcie Tag
1 JP Power Wires Single.JPG wires=single 5 JP Power Wires Fivefold.JPG wires=fivefold
2 JP Power Wires Double.JPG wires=double 6 JP Power Wires Hex.JPG wires=sixfold
3 JP Power Wires Triple.JPG wires=triple 8 JP Power Wires Octal.JPG wires=eightfold
4 JP Power Wires Quad.JPG wires=quad

Przykład

Zdjęcie/Opis Tagi OSM Carto
Power-tower.JPG power=line
wires=double
cables=6
circuits=2
operator=(operator-name)
voltage=380000
Mapnik-power.png

Mapy pokazujące linie energetyczne

Zobacz też