Ca:Tag:power=line

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = line
Freileitung-Biblis.jpg
Descripció
Línies d'alta tensió utilitzades per a la transmissió d'energia, sostingudes per torres / pilars, o en alguns llocs o situacions, per pals. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Power line.png
Grup: energia
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Implica
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Una línia elèctrica es transporta en power=towers, però pot estar sostinguda per pals, especialment en les línies de la xarxa de subtransmissió, que connecten les xarxes principals amb la xarxa de distribució. Tres cables o conductors corresponen a un circuit (excepte les línies de tracció i el corrent continu d'alta tensió/HVDC). Cada circuit té un nivell de voltage=* en què funciona. Dibuixa una via per a tots els circuits conectats a una torre o pal d'energia. Totes les línies que formen el sistema de transmissió són power=line. Per a les línies del sistema de distribució (100-120/220-240 a uns 45 kV, segons el país o zona), utilitza power=minor_line}. Utilitza power=cable amb location=* per a cables elèctrics subterranis o subaquàtics. name=* ha d'usar-se per al nom de la línia (es pot trobar sota les torres de transmissió), i ref=* correspon a la referència alfanumèrica de la línia, que pot ser nombres, lletres o una combinació d'elles.

Una il·lustració típica d'una línia elèctrica: conductors d'alta tensió suportats per torres / pilars.
Les línies d'alta tensió es munten generalment en torres, però poden estar recolzades en pals, com aquest. Això no hauria d'estar etiquetat power=minor_line

Les torres o pals de transmissió d'energia tenen nombres/noms. Els nombres de torre o pal augmenten de principi a fi, però existeixen d'altres sistemes de numeració. Els noms o nombres de cada sistema es troben a les torres d'energia i són els mateixos a cada torre. Aquests pertanyen a power=line i han de ser etiquetats a la mateixa via. Utilitza source=survey si els fas un seguiment! Les torres / pilars acostumen a portar línies d'alta tensió, però els pals també s'utilitzen en alguns països, tanmateix , en general són aquells que formen la xarxa de "subtransmissió", que connecta el sistema de transmissió principal a les xarxes de distribució.

Com cartografiar

Dibuixa una via via i afegeix power=line. Les torres que suporten la línea elèctrica poden ser cartografiades utilitzant nodepower=tower. No cal etiquetar les línies elèctriques amb una layer=* llevat que dues línies es creuin entre si.

És possible connectar les línies elèctriques a power=portal dintre de power=substation utilitzant power=insulator al node de connexió.
power=terminal també s'utilitza en la connexió amb edificis sense una torre d'energia o portal dedicat per suportar el final de la línia.

Etiquetatge

També és possible donar informació adicional i avançada sobre les línies elèctriques:

  • El nombre de wires=* per conductor.
  • Pots buscar a cables=* el nombre de conductors que transporten energia (fas de cables) dels que està composta la línia.
  • circuits=* correspon al nombre de circuits elèctrics (paquets lògics de cables). L'etiqueta pot utilitzar-se quan es desconeix el nombre de cables físics (sovint el cas de les connexions de cables subterranis) o quan el nombre de circuits és diferent de cables=* divididit per 3 (o pel nombre de fases de la línia).
Clau Valor Comentari Recomendació
power line És una línia elèctrica, normalment cartografiada com una via. obligatori
voltage <voltatge d'operació> El voltatge al qual opera la línia recomanat
operator <operador de cable> El nom de la companyia que opera aquesta secció de la línia elèctrica recomanat
cables <nombre de cables> El nombre de conductors de fase diferents per a aquesta secció de la línia elèctrica recomanat
circuits <nombre de circuits> El nombre de circuits elèctrics diferents i separats construïts dintre d'aquesta secció de la línia elèctrica. recomanat
wires <feix de cables per conductor> El factor de forma del feix per a cada conductor de la línia elèctrica opcional
frequency <freqüència d'operació> La freqüència donada en hertzios a la que està funcionant la línia elèctrica. opcional
name <nom> El nom d'aquesta secció de línia elèctrica. opcional
ref <referència> La referència d'aquesta secció de línia elèctrica opcional

Ja que els cables de les línies elèctriques no estan aïllats, només poden col-locar-se a la part superior per evitar que es connectin a terra amb elements externs.

cables

"Cables" significa el nombre de cables de cada línia que estan suportats per aïlladors, típicament els que pengen d'un travesser. Els valors possibles són: single, double, triple, quad .. (tabla de User:Nahainec/PowerLine)

nombre imatge etiqueta nombre imatge etiqueta
1 JP Power Wires Single.JPG wires=single 5 JP Power Wires Fivefold.JPG wires=fivefold
2 JP Power Wires Double.JPG wires=double 6 JP Power Wires Hex.JPG wires=sixfold
3 JP Power Wires Triple.JPG wires=triple 8 JP Power Wires Octal.JPG wires=eightfold
4 JP Power Wires Quad.JPG wires=quad

Exemple

Imatge/Descripció Etiquetes Mapnik
Torre d'electricitat i línies elèctriques.
Power-tower.JPG
power=line
wires=double
cables=6
circuits=2
operator=(nom de l'operador)
voltage=380000
Mapnik-power.png

Servicis

Línies elèctriques per voltatge fent servir el mapa de línies elèctriques de ITO Map, ara extint

A més a més de la representació de les línies elèctriques a la vista estàndard de mapnik, també estan disponibles els següents serveis:

Vegeu també