Ca:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Carreró de Morant de Dénia, placa.jpg
Descripció
El nom principal: en general, el nom més prominent o el més comú en la llengua o llengües locals Show/edit corresponding data item.
Grup: noms
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Estat: de facto

Aquesta clau és el nom principal d'un element al món real. És la clau més important de les diverses claus relacionades amb el nom.

Valors

Article principal: Names

Com a regla general, el nom principal seria el nom més obvi de la característica, el que els usuaris finals esperen que els consumidors de dades exposin en una etiqueta o un altre element d'interfície. Aquestes són les fonts habituals dels noms primaris:

 • El nom més prominent retolat en un element, especialment per a un element a un entorn urbanitzat.
 • El nom de la característica està retolat en un senyal a un altre lloc, especialment en cartells d'indicació.
 • Ús comú o oficial, especialment en característiques als entorns naturals.

Pots utilitzar source:name=* per a indicar de forma explícita d'on has obtingut el nom.

De vegades, aquestes fonts no estan d'acord, un mateix element pot ser conegut per un nom diferent. En cas de dubte, OpenStreetMap afavoreix la situació "sobre el terreny". El nom principal d'un territori disputat coincidirà amb l'ús del costat que té el control sobre el territori.[1]No obstant això, la regla sobre el terreny no és absoluta; és possible que hàgiu d'utilitzar el sentit comú:

 • Si una ciutat és coneguda localment per un sobrenom, és millor afegir el sobrenom a loc_name=* i afegir el nom oficial a name=*, inclús si els locals no empren l'oficial de manera comú.
 • Si un cartell d'indicacions abrevia el nom per a estalviar espai, però el nom es pot escriure raonablement complet, el name=* també s'hauria d'escriure completament.
 • Si un nom oficial és més difícil de manejar o fosc que un altre nom per a la mateixa característica i menys gent l'utilitza en la pràctica, encara que estigui retolat, és millor posar el nom oficial en official_name=* o alt_name=* que tractar-lo com a nom principal.
 • Si un rètol òbviament és erroni, utilitza not:name=* per a prevenir que mapejadors sense coneixement local propaguen l'error a OpenStreetMap.

El nom principal sol estar en la llengua o llengües locals. Si no estàs familiaritzat amb l'àrea, pots buscar les convencions locals. Tanmateix, potser hauràs de fer excepcions si el nom d'un element està en una altra llengua a la llengua local. Per exemple, una botiga de records orientada a turistes o una botiga de queviures d'una comunitat immigrant pot estar anomenada en una llengua estrangera.[2]

No utilitzis name=* si:

 • L'element no té nom al món real. Si és un element que de normal hauria d'estar anomenat, com un carrer, utilitza noname=yes per a reafirmar que l'omissió de name=* ha sigut de manera deliberada i no un problema a arreglar.
 • L'element és conegut per un nom genèric o descripció. Utilitza una etiqueta més específica per a indicar el tipus en un llenguatge neutral. També pots utilitzar description=* o note=* si les altres etiquetes no són suficients per a diferenciar aquest element d'altres similars.
 • El valor no és un nom, sinó una adreça (com el número d'una casa) o un número o codi de referència (com el número de forat d'un camp de golf). Si és un objecte que normalment té nom (per exemple, les carreteres sense nom són rares, però les cases o forats de golf sense nom són més comuns), és possible que el seu nom tingui un número de referència. Si al llarg d'una carretera hi han edificis amb 'Ruta Comarcal 5' a la seua adreça, el seu nom serà 'Ruta Comarcal 5'. Hi hauria, per descomptat, també tindre el nombre de referència etiquetat.

Variants

Nom

L'etiqueta name=* és la principal etiqueta per a donar nom a un element. Vegeu Names per a més informació sobre com usar aquesta etiqueta.

Clau Valor Element Comentari
name User defined node via àrea El nom predeterminat habitual. (Nota:
 • En àrees en disputa, si us plau, useu el nom que s'usa, per exemple, en els senyals de trànsit al camp name=*.
 • Podeu posar les alternatives a les etiques de nom específiques, per exemple name:es/name:fr o en les variants; per exemple loc_name/old_name/alt_name.
 • No abrevies paraules: Abreviació
name:<lg> User defined node via àrea Nom alternatiu en la llengua indicada(en). Per exemple: name:ca=Londres. Per a més informació llegiu carrers amb noms bilíngües(en)
name:left[:<lg>], name:right[:<lg>] User defined via Used when a way has different names for different sides (e.g., a street that's forming the boundary between two municipalities).
int_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom internacional. (Nota: considereu l'ús de noms específics per llengua, per exemple name:en=... - vegeu més endavant. Internacional no significa (necessàriament) anglès)
loc_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom local
nat_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom nacional
official_name[:<lg>] User defined node via àrea Aquesta clau es va crear per a noms de països, per tant pot ser necessari un aclariment en altres casos entre "name", "int_name", "loc_name" i "official_name". Exemple: official_name=Principat d'Andorra (on "name" és name=Andorra)
old_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom històric
reg_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom regional
short_name[:<lg>] User defined node via àrea Abreviatura comú, útil per a les cerques (reconegut per Nominatim)
sorting_name[:<lg>] User defined node via àrea Nom, s'usa per a la correcta ordenacio dels noms. Aquesta clau només és necessària quan la classificació dels nom no es pot realitzar només amb l'ortografia (usant l'algorisme d'ordenació Unicode amb taules ajustades per llengua, o quan les llistes ordenades de noms inclouen noms escrits en diverses llengües), pero requiereix ignorar algunes parts com ara:
 • els articles precedents al nom especific, per exemple: el Prat de Llobregat;
 • els noms de persona en relació al cognom;
 • la part genèrica del nom d'una via (el tipus) quan precedeix el nom específic (per exemple en català amb "carrer", "avinguda", "plaça", etc.),

tots aquests elements han d'ignorar-se en el 1r nivell d'ordenació i no és fàcil transferir-ho a un algorisme.

alt_name[:<lg>] User defined node via àrea Un altre nom, o noms, amb el que és conegut l'element. Per exemple name=Field Fare Road i alt_name=Fieldfare Road, o name=University Centre i alt_name=Grad Pad
nickname[:<lg>] User defined node via àrea Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Do not use this tag, suffixed name tagging for multiple values is deprecated.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Traducció al catalàl editable aquí.


A les claus se li podet afegir un sufix amb dates (com "old_name:en:1921-1932").

Totes les subclaus documentades:

Múltiples noms

Si tens molts noms per a un element, primer intenta triar una etiqueta semànticament adequada com les de la taula (short_name=*, old_name=*, etc.). Si cap d'ells encaixa amb les etiquetes existents, tria alt_name=*. Si hi han molts noms que no encaixen, alt_name=* es pot utilitzar amb punts i comes (;).

De vegades el name=* pot tindre múltiples valors separats per punts i comes:

 • A regions o localitats multilingües, els noms múltiples en diferents idiomes poden ser prou rellevants per a incloure'ls a name=*. Separadors com "/" o "-", poden ser habituals depenent de la regió, als Països Catalans utilitzarem "/". Açò no substitueix a les claus específiques per a cada llengua, com name:es=* per al castellà o name:ca=* per al català.
 • Alguns elements fronterers (sovint cossos d'aigua) tenen múltiples valors al name=*, per a no afavorir un país sobre l'altre.
 • En casos relativament estranys, pot haver-hi un empat al nom, com als punts d'interès. Per exemple, una sola empresa pot tindre dos noms indistintament i retolar cada nombre en diferents costats de l'edifici. Abans de sobrecarregar name=* amb múltiples valors, assegura't que realment és un empat i no hi ha una forma més estructurada de representar la situació del nom.[3]

Alguns renderitzadors converteixen els punts i comes en una cosa més estèticament agradable, com ara un guió llarg o un salt de línia, però molts altres consumidors de dades accepten només un valor en name=*, de manera que un punt i coma pot aparèixer, sorprenent els usuaris.

Nom de les vies

Per saber com afegir els noms de les vies (habitualment urbanes) de forma correcta a l'estat espanyol, visiteu la pàgina de normalització per a mapar Espanya. Tingueu presents els criteris lingüístics dels noms catalans.

Depenent de la regió o casos específics, el nom de la via pot aparèixer en cada intersecció, o només una o dues vegades al començament i/o al final. En moltes regions, les autopistes/autovies poden tenir nom però només estar senyalitzada la referència. Utilitza l'etiqueta name=* si el nom és d'ús general (per a navegació,...); en altres casos, utilitza l'etiqueta official_name=* o alt_name=*.

Informació Adicional

 • L'etiqueta name=* només ha de contenir el nom, no és per a descriure el tipus o localització de l'element o cap de les seves característiques (com l'altura, elevació, operador, restricció d'accés, etiquetes de classificació/certificació/qualitat...).
 • strapline=* Es pot utilitzar per a afegir els eslògans que apareixen baix del nom de les tendes

Editors

Molts editors d'OpenStreetMap tenen un camp per a omplir el name=*. StreetCompletemissions ("Quin nom té aquesta via??" StreetComplete quest road name.svg i "Quin és el nom d'aquest lloc? […]" StreetComplete quest label.svg) per a afegir el name=* als elements.

Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
 • name=X ‒ Considera utilitzar fixme=*. Resultats adicionals: [2]
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
 • name=* ‒ "*" no significa res
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
 • nome=* ‒ Italian, Portuguese
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!

Vegeu també

 • name:etymology=* - El subjecte commemorat al nom de l'element
 • Multilingual names
 • noname=yes - Utilitzat per a indicar l'absència d'un nom, alguna cosa que en la realitat no té nom
 • strapline=* - Subtítol de reclam utilitzat en un eslògan publicitari al costat del nom, comunament vist als rètols
 • unnamed=* - tilitzat per a indicar l'absència d'un nom, alguna cosa que en la realitat no té nom. En lloc considera utilitzar noname=*
 • Key:description per a descriure un element.

Footnotes

 1. Official OpenStreetMap Foundation statement pel que fa el projecte sobre als límits, fronteres, noms i descripcions disputades.
 2. Botigues de records a Bethlehem poden tenir noms en anglès, però l'etiqueta name de la ciutat de Bethlehem no ha de perquè estar-ho.
 3. Per exemple, [[osmnode:6773792069|una única tenda] que retola "Fun House" al davant, on els clients estacionen, però "Flag House" al darrere, on els clients entren.


El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2427884. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.