Ca:Automated Edits code of conduct

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

El codi de comportament de les edicions automatitzades ha de ser seguit a cada moment quan es realitzin [[]] a la base de dades d'OpenStreetMap. Aquestes regles s'apliquen tant a les persones que usen bots, com als scripts utilitzats o creats per importar noves dades i realitzar d'altres edicions sistemàtiques a la base de dades per altres mitjans sense tenir en compte cada canvi. Aquesta política també s'aplica als canvis substancials realitzats mitjançant l'ús de «buscar i reemplaçar» o funcions similars a editors estàndard com JOSM.

El propòsit d'aquesta política és evitar que la base de dades sigui danyada. En tingui molt en compte que pot ésser difícil o impossible revertir o «restaurar canvis» d'edicions inadequades, especialment quan s'han realitzat edicions addicionals a les característiques tocades pels canvis i les edicions automàtiques poc primmirades poden per tant crear un treball considerable perquè d'altres parts reparin el dany. Ignorar aquesta política serà tractada com a vandalisme i serà resposta com a tal si persisteix

Al SOTM 2016 es va donar una xerrada sobre les edicions mecàniques, donant una visió general útil dels temes.

Abast

Generalment, aquesta política cobreix totes les edicions en què es realitzen canvis a objectes a la base de dades sense revisió individual per part de la persona que controla les edicions. Això inclou:

 • canvis realitzats per bots, que per definició actuen de forma autònoma de la intervenció humana
 • importacions de dades, incloses les importacions totalment automatitzades i les que utilitzen un editor estàndard
 • altres canvis per rutines (scripts) realitzats en la base de dades
 • ús de funcionalitat de cerca i reemplaçament utilitzant un editor estàndard com JOSM o la cerca utililitzant serveis com Overpass API i canviant sense revisar casos individualment

També si vostè va a canviar l'etiquetatge d'un gran nombre d'objectes de forma sistemàtica i no pensa que es tracta d'una edició automatitzada que cau dins d'aquest codi de comportament, encara és una bona idea discutir els seus canvis per anticipat. Potser existeix un consens entre la comunitat local sobre l'etiquetatge actual del qual vostè no és conscient? O va interpretar malament una pàgina a la Wiki d'OpenStreetMap? Discutir amb anticipació redueix la probabilitat que vostè es molesti i discuteixi revertir els seus canvis.

Directrius

Sigues cautelós!

OpenStreetMap es basa en el consens, més que en la votació per majoria i, per tant, hauria d'ésser sensible als canvis importants, fins i tot quan la gran majoria doni suport el canvi. Tinguei en compte també que la documentació d'etiquetatge a la Wiki no és l'àrbitre final de l'etiquetatge «correcte».

Les edicions que vostè proposa poden canviar o modificar el treball de molts altres mapeadores en llocs amb els que no està familiaritzat, i de fet en cultures de les que no té coneixement. Per tant, és important que vostè investigui i planifiqui el seu treball diligentment i executat amb cautela d'una manera professional.

Si a qualsevol etapa del procés es qüestiona el dret a la llibertat d'expressió, escolti i eviti certament qualsevol guerra d'edicions. Si el problema no es pot resoldre, cerqui ajuda d'algú per mitjançar.

Ús acceptable

 • Corregir errades tipogràfiques òbvies, per exemple canviant «hihgway=residencial» per «highway=residential».
 • Corregir el teu propi treball. Si vostè sap que comet una errada sistemàtica, aleshores pot corregir això sistemàticament fent servir un procés automatitzat. Tantmateix, tingui en compte el risc que el seu procés canviï les dades més enllà de l'àmbit d'aplicació previst.

Ús problemàtic

 • Utilitzar una eina per fer valer una política, o la seva pròpia interpretació de la política, quan pugui haver raons justificables per a altres interpretacions o quan la política no reflecteixi una pràctica comuna. És particularment un tema en que una persona, o un petit grup de persones, elabora una política de codificació i després utilitza processos automatitzats per afirmar això dintre de la base de dades sense consultar adequadament. Tingui en compte que la Wiki no ha de ser utilitzada com l'única forma correcta d'etiquetar, i que no és acceptable citar l'ús de la wiki com a justificació de canvis generalitzats en les dades sense una consulta apropiada.
 • Importar dades a més a més d'altres dades sense integrar adequadament el nou contingut amb el que ja existeix o adherir-se a altres directrius d'importació.

Altres enfocaments

Com una alternativa a les edicions automatitzades, consideri la possibilitat d'enviar el tema proposat a eines d'asegurament de qualitat com Keep Right, on es poden oferir dades problemàtics perquè algú amb temps i coneixement local els revisi i consideri el canvi amb més atenció.

Documenta i discuteix els teus plans

Si planeja fer qualsevol edició automatitzada, ha de discutir i documentar els seus plans anticipadament. La documentació ha de col-locar-se a la wiki i la proposta ha de ser discutida a una llista de correus adequada:

 • Ja sigui a talk (una llista de correus de propòsit general)
 • o a imports, quan es discuteixin importacions o problemes amb importacions anteriors
 • o si la seva edició només afecta un país o territori, les llistes de correus nacional, fòrums o altres mètodes de comunicació estàndard per al territori afectat pel canvi
 • o si la seva edició només afecta una ciutat o regió petita, la llista de correus local, els fòrums o d'altres mètodes de comunicació estàndard de l'àrea afectada pel canvi
 • i si la seva edició afecta un tema especialitzat, com les plataformes petrolíferes o el transport públic que té la seva pròpia llista, aleshores també hauria de discutir els seus plans en aquesta llista de correus

Si troba que el seu pla és àmpliament acceptat excepte per uns pocs dissidents, aleshores treballi amb aquestes persones per entendre les seves raons per objectar. Si no pot trobar allotjament aleshores considera fer una excepció per les seves edicions o àrea. Si hi ha una resistència més amplia aleshores possiblement hauries de reconsiderar els teus plans.

Tingui en compte que qualsevol modificació o extensió posterior a l'abast dels canvis que vostè proposi fer també ha de ser discutit de la mateixa manera i requereix una nova aprovació de la comunitat. No és possible obtenir una aprovació general per a algunes etiquetes no específiques «Estic arreglant les etiquetes mal escrites».

Normalment, hauria de documentar la seva proposta d'edició en una pàgina wiki en anglès anomenada «Automated edits/nombreusuario» (en la que el nombreusuario és el nom d'usuari OSM del compte que utilitzarà per realitzar les edicions) pensi en això ara per no haver de tornar a donar nom a la pàgina més tard i afegeixi'l a Category:Automated edits log.

La seva documentació ha d'indicar:

 • Qui està realitzant el canvi (preferiblement el seu nom real i com posar-se en contacte amb vostè, idealment adreça de correu electrònic)
 • La seva motivació per fer el canvi i per què és important
 • Una descripció detallada de l'algorisme que s'utilitzarà per decidir quins objectes es modifiquen
 • Informació sobre qualsevol consulta que hagi realitzat, amb enllaços a llistes de correus / fòrum o pàgines de discussió wiki
 • Quan es va fer el canvi, o amb quina freqüència es repetirà
 • Informació sobre com «donar-se de baixa»
 • Els bots aprovats han de tenir una pàgina wiki amb el nom del teu bot com a títol. També han de tenir un compte d'usuari del mateix nom amb enllaços clars entre el compte d'usuari i la pàgina wiki

Executa amb precaució

Vosté deuria:

 • Només executar un petit nombre d'edicions amb un nou bot abans de sol·licitar i esperar comentaris abans de procedir amb edicions més grans
 • Assegurar que només actualitza segons el conjunt de dades actual. Asseguri que mai sobreescriurà accidentalment alguna cosa que hagi estat modificat per una altra persona fent servir un arxiu planetari anterior
 • Assegurar que guarda totes les dades que necessiti en el cas que hagi de revertir el canvi quan alguna cosa surti malament
 • Planificar els seus conjunts de canvis de forma sensata. Si el teu bot crea un conjunt de canvis per a cada edició, es torna extremament difícil de llegir per a les persones. Si el teu bot crea un conjunt de canvis per a un grup de canvis que cobreixen tot el planeta, això també es torna difícil de llegir. Els canvis agrupats en petites regions són més fàcils de digerir per als cartografiadors humans (per exemple, «etiquetes d'autopistes arreglades al Comtat d'Orange»)
 • Assegurar que hi ha alguna manera d'identificar que un cert canvi ha estat fet per la seva rutina (script). Podria crear un compte d'usuari especial per a la rutina (script), o podria afegir una etiqueta «source», «created_by», o «note» o una cosa així
 • Afegir una etiqueta «coment» al conjunt de canvis que descrigui els canvis realitzats en aquest conjunt de canvis d'una manera llegible per a un humà. També ha d'agregar l'etiqueta mechanical=yes (o bot=yes), i ha d'enllaçar a la pàgina wiki o pàgina d'usuari que documenta els seus canvis des de l'etiqueta description=* (per exemple, description=https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mechanical Edits/John Doe#Tag Fixup January 2013).
 • Proporcionar un mitjà perquè els cartografiadors «optin per no participar» en els seus canvis, és a dir, si algú es posa en contacte amb vostè i li demana que deixi de fer edicions automàtiques de les coses que han editat, ha de complir amb aquest desig, i ha de modificar el seu programari o procediment per deixar aquests objectes intactes en el futur
 • Per a canvis importants (en el rang de sis dígits o més), verifiqui amb els administradors (intenti IRC) per assegurar que el seu canvi no interfereixi amb cap més operació a nivell administrador de sistemes, o verifiqui les gráfiques Munin per saber en quin moment els servidors no estan ocupats

Resolució de conflictes

Sempre és possible que la gent no estigui satisfeta amb l'edició, fins i tot després d'una discussió extensa. Així que estigui preparat per a això, i manegi totes les queixes dels usuaris amb serietat i cortesia. Si vostè ha seguit aquesta política aleshores això significa que el seu compte no serà bloquejat tot seguit quan algú es queixi, però vostè encara podria haver de canviar o aturar el que està fent si a la gent no li agraden les seves accions i/o els seus efectes secundaris .

La seva edició pot ser revertida també si ha seguit aquesta política; això no garanteix que la seva edició sigui acceptada. El Grup de Treball de Dades (DWG) investigarà i actuarà sobre qüestions que no puguin resoldre's mitjançant el curs d'acció anterior i podrà bloquejar el compte immediatament o enviar un missatge d'advertència (segons que intensa que sigui l'activitat d'edició). Totes les edicions automatitzades que no segueixen aquesta política són susceptibles de ser ràpidament revertides quan siguin descobertes. En els casos on les edicions violen aquesta política estan tan estretament mesclades amb les edicions «normals» que és difícil distingir-les, és possible que revertir les edicions problemàtiques també causi algun dany col-lateral entre les edicions «normals».

Vegeu també