Ca:Import/Guidelines

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Les directrius d'importació, al costat del Codi de Conducta d'edicions automàtiques han de seguir-se en els processos d'importació a la base de dades d'OpenStreetMap, per prevenir lliçons apreses al llarg de la història de l'Openstreemap. El Grup de Treball de Dades té la tasca encomanada per la OSMF de detectar i paralitzar aquelles importacions que no segueixin les directrius establertes. Així que no seguir aquestes directrius és motiu perquè el teu compte sigui bloquejat.


Les importacions no han de ser vistes com una alternativa al cartografiat col-laboratiu de la comunitat, les mapping party o la publicitat del projecte per aconseguir més col-laboradors. Naturalment tot allò aquí reflectit està obert a discussió en les corresponents llistes de correus, imports mailing list.


Procés

Si penses que el govern o un altre organisme de la teva ciutat / comtat / estat / país, una organització sense ànim de lucre, o qualsevol altra organització o persona té gran quantitat de dades que podrien utilitzar-se per millorar la qualitat de l'OpenStreetMap, ets al lloc correcte.

Pas 1. Requisits previs

 1. Familiaritzar-se amb el món de l'OpenStreetMap, incloent l'edició, com per exemple modificar les dades del teu barri. S'aconsella seguir la guia del principiant.
 2. Informar-se sobre la història d'importacions i les preocupacions al voltant d'elles. Veure problemes passats.
 3. Identificació de les dades que es volen importar.

Pas 2. Consultes a la Comunitat

 1. Es recomana que abans de qualsevol treball real sobre la importació, contactar amb la comunitat per veure si hi ha interès en les dades. Diferents àrees geogràfiques a l'OSM tenen diferents nivells d'acceptació de les importacions. Exactament el mateix tipus de conjunt de dades podria ésser benvingut a una àrea i ser rebutjat en un altre.
 2. Discutir el pla. Comunicar a la comunitat OSM els plans d'importació, incloent un enllaç a la documentació a la wiki. S'ha d'enviar un e-mail, com a mínim a la llista [[1]], a la corresponent al país on es realitzarà la importació, talk (el teu país) @ openstreetmap.org i al grup OSM específic més proper a l'àrea objecte de la importació. S'aconseguiran així consells sobre experiències passades.
 3. Estar preparat per respondre a les preguntes de la comunitat. Algunes dades poden ser importades fàcilment, però d'altres poden requerir una mès gran preparació per la seva dificultat. Alguns tipus de dades no tenen gaire acceptació a la comunitat (exemple: Contorns de parcel·les).
 4. Importacions complexes o de gran grandària han de ser revisades amb l'ajuda d'usuaris experts i amb molta experiència.
 5. És necessari que la comunitat local accepti la importació. Sense aquesta acceptació local, no es pot realitzar la importació.


Pas 3. Aprovació de llicència

 1. Obtenir els permissos i llicències apropiades del propietari de les dades per utilitzar-los a l'OSM. Si la llicència de les dades no és compatible amb Llicència Oberta de Base de Dades , no podràs utilitzar les dades. Moltes localitats ja tenen polítiques progressistes de dades obertes. Altres tenen polítiques de dades que són gairebé oberta, però que tenen conflictes amb temes com la prohibició d'ús o requisits per a l'atribució comercial. De vegades, obtenir el permís per utilitzar les dades, també si la llicència existent podria semblar prohibitiu, és tan simple com demanar a l'autoritat competent si estan disposats a complir amb els termes de la Llicència Oberta de Base de Dades. Veure ES:Importación/Obtener Permiso per exemple, missatges de correus electrònic que toquen temes importants. Veure també ODbL Compatibilitat per a una vista ràpida d'algunes llicències compatibles i incompatibles de dades a importar.

Pas 4. Documentació

 1. Registrar els permisos i projecte d'importació en el Catàleg d'importacions.
 2. Cal elaborar un pla per a la seva importació a la wiki de l'OSM. Crear una pàgina específica, descrivint els detalls del teu pla. Aquesta planificació ha d'incloure informació sobre com convertir les dades a OSM_XML, divisió del treball, com manejar la fusió de dades, equivalències d'atributs GIS a etiquetes OSM, simplificació de dades, etapes del treball, plans de reversió, mides de conjunt de dades, i els plans de garantia de qualitat. Un exemple d'això es pot trobar a Pla d'importació.
 3. Si és requerit pel propietari de les dades, has de reflectir-lo en el llistat d'entitats col-laboradores Contributors.

Pas 5. Revisió

 1. Subscriure's a la llista imports mailing list i enviar una revisió a la mateixa. No pujar res fins que el project hagi estat revisat primer.
 2. Si és possible, tingueu preparats dades disponibles per a la revisió.

Pas 6. Pujant

 1. Seguir el pla.
 2. Seguiment del procés.
 3. Notificar a la comunitat el teu progrés.
 4. Notificar el final del procés.
 5. Usar un compte d'usuari dedicat en concret per a cada importació.

Consideracions Claus

Discutir la teua proposta d'importació

Es important discutir la importació proposada, a cada pas, amb la comunitat. En primer lloc fer-la conèixer afegint una entrada a Fonts Potencials de Dades. Aquí es pot descriure breument el que s'ha esbrinat sobre la llicència d'aquestes dades i la seva exactitut respecte del que ja existeix a l'OSM. Enllaçar des d'aquí a una pàgina nova i específica creada per a la importació en concret.

Discutir la importació a imports@openstreetmap.org, llistes de correus i amb la comunitat local apropiada. Si existeix, coordineu-se amb més usuaris amb plans similars.

També, encara que una importació igual o similar es troba discutit abans, ha de fer-se novament. Això significa que han de conèixer al detall els plans, per preguntar o aclarir qualsevol tipus de dubte, abans que pugui fer-se algun mal.

Sempre començar la discussió sobre la investigació o estat de llicència de les dades i la seva qualitat. Si el consens és que les dades no s'ajusten als nostres criteris, no desanimar-se. Assenyalar-lo com rebutjada en l'apartat de Fonts Potencials de Dades, donant les raons del rebuig. Documentar les decisions és una contribució útil en si mateix. Si la gent accepta el principi de la discussió (llicència i qualitat), passar a discutir el pla de transformació, etiquetatge, software de conversió, scripts, etc.

Les importacions relacionades amb assumptes humanitaris, resposta a desastres o desenvolupaments, haurien de consultar-se a HOT (millor a HOT Mailing list).

Documentar importació a la wiki

Si segueixes endavant amb la teva intenció, documenta tots els passos a la wiki amb una pàgina específica, anotant tots els detalls possibles. Crear un enllaç a la mateixa des del Catàleg d'Importacions. La pàgina ha de tenir, com a mínim, els següents detalls:

 • Qualitat de dades i llicència.
 • Software d'importació que s'utilitzarà. Compartir el seu codi font.
 • Explicació de com es transformaran les dades a format d'OSM.
 • Com es veuran les dades resultants. Etiquetes a utilitzar.
 • Enllaç a dades exemples a base de dades de prova.
 • Nom de compte d'usuari a utilitzar i com s''etiquetaran els conjunts de canvis (changesets).

I a mesura que avança la importació:

 • Enllaç a dades pujades a la base de dades activa.

Comprovació dels termes de la llicència de les Dades a importar

Només estem interessats en les dades dels lliures. Hem d'ésser capaços d'alliberar les dades amb la nostra Llicència OpenStreetMap. Òbviament, se'ns permet utilitzar les fonts de dades de domini públic, dels quals n'hi ha uns quants, però més enllà d'això, es torna més complicat.

La Llicència d'OpenStreetMap va canviar al setembre de 2012. Les teves dades han d'ésser compatibles amb aquesta llicència. A més a més, tu com usuari que realitza l'edició, has d'acceptar els termes de col-laboració, que inclou disposicions per canviar la llicència sota una altra llicència lliure i oberta si la comunitat així ho desitja.

No pots reclamar un copyright addicional sobre les dades que s'importen. Si per exemple, s'importen dades públiques, no pots tractar de restriguir l'ús de forma lliure d'aquestes dades.

Tenir en compte els detalls de les llicències que demanin "requisits d'atribució". Per a això, podem oferir diferents formes d'atribució: Podem oferir reconeixements al web, no a la principal, però si a la secció de Col-laboradors en aquesta wiki. Es pot vincular d'alguna manera, el nom del propietari de les dades al compte d'usuari utilitzat per realitzar la importació, perquè en l'historial d'edicions d'una dada es pugui rastrejar fins l'original i veure qui va ser el que va subministrar aquestes dades. També es pot afegir una etiqueta source que especifiqui, a la primera edició, d'on s'han obtingut els mateixos. Aquesta última és la més efectiva en un primer moment, però evidentment en posteriors edicions d'aquestes entitats, qualsevol usuari podrà eliminar aquesta etiqueta i el reconeixement al propietari inicial de les dades acabaria aquí. El que evidentment no es pot demanar a l'usuari final de les dades que estan ja a l'OpenStreetMap és que reconegui d'alguna forma la font original de les dades importats, ja que la llicència de l'OpenStreetMap el que aconsegueix és alliberar completament les dades existents a la base.

Sovint ens trobem amb que les dades que semblen estar disponibles sota una llicència compatible, provenen en darrer terme de fonts que considerem que no són lliure. Per exemple, encara que algunes dades geogràfiques de la Wikipèdia estan disponibles sota una llicència de Creative Commons, és una creença molt estesa a l'OSM que algunes d'aquestes dades es deriven directament de Google Maps, per la qual cosa no realment no tenen la llicència indicada. En aquests casos, es tracta d'una norma de la comunitat OSM el no importar dades l'origen de les quals pugui ésser incert, amb independència de la llicència indicada. Més val prevenir que curar.

Utilitzar un compte d'usuari exclusiu i dedicat per a la importació

Crear un nou usuari per a la importació. No tens que usar el teu compte d'usuari estàndard de l'OSM. La pàgina d'usuari del compte ha de ser utilitzada per a recopilar dades relatives a la font i dades de contacte per a la importació. A més a més, significa que l'atribució sovint es pot portar al nom del compte o a la pàgina d'usuari del compte, que sempre és millor que posar una etiqueta a totes les dades. Per aquestes raons, la creació d'un compte d'usuari dedicat és preferible a l'ús d'una etiqueta source=*. Per a les importacions comunitàries, faci que cada persona cregui el seu propi compte d'importació, per exemple, "el seu nom d'usuari OSM" _import. No és necessari que cada importació es faci sota el mateix compte d'usuari.

Un gran consell d'usuari user:Aaron Lidman, si tens un compte de Gmail, es pot utilitzar un email àlies de correu electrònic i registrar-se per a un nou compte d'OSM per a la importació mitjançant l'ús de youremail+something@gmail.com. Per exemple johnsmith+anytownimport@gmail.com. Gmail li permetrà dirigir els missatges de correu electrònic de l'OSM al seu correu electrònic normal. Això li permetrà crear diversos comptes d'importació de l'OSM per a una única adreça de correu electrònic.

L'incompliment d'aquesta norma és una de les raons que podrien portar al bloqueig temporal del seu compte per el Data Working Group.

Consideració de l'etiquetatge

S'han d'utilitzar, en tant que sigui possible, etiquetes familiars a la comunitat OSM, en lloc d'utilitzar el teu propi conjunt d'etiquetes.

Ès possible que les teves dades tinguin metadades com ara uns identificadors propis. Si consideres que aquestes metadades poden resultar utils a l'Openstreetmap, elegeix un prefix i utilitza'l en aquelles etiquetes pròpies. La importació TIGER als EE.UU, usa el prefijx "tiger:" i així l'ID original d'una dada TIGER, a l'OpenStreetMap queda etiquetat com tiger:tild.

Tanmateix això augmenta en excés la base de dades de l'OSM. OpenStreetMap està interessada en aquelles dades que són verificables. Pel que això no inclou, per exemple, claus externes d'altres bases de dades llevat que siguin necessàries per a manteniments o actualitzacions futures. L'origen de dades en pot tenir molts, molts camps, però els elements de dades de l'OSM amb moltes etiquetes pot ésser difícil treballar amb ells. Establir un equilibri. Esbrinar (discutir!) en quins camps pot estar interessada la comunitat OSM.

No superposar dades

A diferència dels sistemes tradicionals de SIG, OpenStreetMap no té un concepte de capes. Les dades sobre dades existents són un desastre. És un tipus de desordre que fa que sigui molt difícil per als usuaris reals treballar en els editors normals de l'OpenStreetMap. El Mapa de nodes duplicats, és un exemple que les importacions que no han seguit aquesta norma, (com Rogue TIGER), van causar molts aquest errors, però malauradament continua havent-hi importacions actuals que cometen el mateix error.

Si les dades són en un format SIG tradicional en capes, haurà d'adoptar un enfocament diferent. Potser combinar les capes i calcular les millors etiquetes agregades, però sempre es pot evitar directament la importació de dades, i en lloc d'establir una font per als usuaris importar manualment i de forma selectiva a partir de, o un WMS per traçar sobre (like Natural Resources Canada -Toporama)

Si tens la intenció d'importar dades de les que ja n'existeixen alguns a l'OSM, tot seguit, cal combinar aquestes dades d'una manera adequada o suprimir la importació de característiques amb un solapament amb les dades existents. Solament quan tens el suport explícit, i això és molt inusual, es reemplaçaran les dades actuals amb les dades importades.

Considerar la simplificació

Les dades SIG tradicionals (shapefiles) contenen de vegades molts detalls, més nodes dels necessaris per representar corbes o més de dos nodes per representar una línia recta. Es detecta aquest particular en grans àrees d'usos de sòl que tenen els nodes a pocs metres de distància uns dels altres. Eines com el Map Shaper poden utilitzar-se per refinar aquestes dades. També a JOSM hi ha eines de simplificació. Recordar com es presenten les dades i es treballa amb ells a l'editor en línia Potlatch.

Recursos del servidor en ment

Assegura't de no sobrecarregar el servidor en importar grans quantitats de dades. Importar les dades en petits paquets. En cas de dubte, parlar amb els Administradors del sistema .

Evitar danys a la base de dades

Tindre molta cura per evitar danys a la base de dades i no deixis una importació desordenada i assumir que els col-laboradors de l'OpenStreetMap sense nom que treballen en iD y Potlatch arreglaran el teu treball. JOSM és millor per desembullar dades desordenades, però continua sent difícil i has de fer aquest treball tu mateix si és necessari.

Si la teva importació "va malament", o necessites interrompre una pujada a mig camí, aleshores ha de fer un revert. Si necessites ajuda posa't en contacte amb Imports. Si no saps com revertir una importació, no facis la importació al primer lloc.

Vegeu també