Ca:Potential Datasources

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

La següent és una llista de potencials fonts de dades. Alguns d'aquests ja estan en ús o s'han importat completament. Altres són sota investigació, i alguns han estat rebutjats (detalls dels rebuigs són aquí també). N'hi ha bàsicament dos criteris:

  • Llicències - Només ens interessen les dades 'lliures'. De fet necessitem ésser capaços d'alliberar les seves dades amb la nostra Llicència Oberta de Base de Dades. Això significa que està bé usar dades de domini públic; per a altres fonts, comprova si us plau la compatibilitat de la llicència.
  • Precisió/Qualitat - Totes les dades SIG són limitades en termes d'exactitud i cobertura de característiques. Algunes fonts són molt bàsiques. A causa del nostre estil wiki de construcció de mapes, aquesta no és necessàriament un problema. Podríem importar-lo de tota manera, i millorar-lo més tard. Tantmateix, hi ha límits per a aquest raonament, per exemple la millora requereix membres actius de la comunitat OSM a l'àrea afectada. També en àrees on ja tenim una cobertura superior per altres mitjans, no estem interessats en importar dades de més baixa qualitat. Per exemple, un mapa de baixa precisió de les carreteres principals de Londres és inútil per a nosaltres, mentre que les dades similars d'una ciutat sense mapa seria útil.

Amb aquests criteris en ment, llegeix el següent, veges si hi ha problemes de llicència i si són útils per a nosaltres o podem col-laborar i enviar un missatge a les llistes de correus amb els resultats. Freegis.org està compilant una llista similar [1], però no conté tot.

Llistar fonts de dades aquí és només la primera etapa en un procés d'investigació / planificació primmirat per a importacions. Si estàs interessat en realitzar importacions, tingues en compte:

exclamation mark

Les importacions i edicions automatitzades han de ser portades a terme per persones amb experiència i suficient coneixement de la forma en què la comunitat OpenStreetMap crea mapes i amb una acurada planificació i consulta amb la comunitat local corresponent.
Vegin-se les nostres directrius d'importació i el nostre codi de comportament d'edicions automatitzades per a més informació Les importacions o edicions automatitzades que no segueixin aquestes directrius es poden revertir!

Fonts de dades que hem importat també ha de ser agregat al catàleg d'importacions. També tenim una llista de Projectes relacionats.

General

(secció no traduïda)

Dades locals

an arrow splitting in two

It has been suggested that this section be split into a new page. See more about this on the talk page.Help translate this into Catalan!

Argentina

IDERA (Spatial Data Infrastructure of the Argentinian Republic)

Visualizator

IGN (Institut Geográfic Nacional)

CARTOGRAFIAR (No lliure)

Res al project CARTOGRAFIAR ha de ser usat perquè la seva llicència no està compatible.


Colòmbia

Hi ha moltes dades interessants disponible per la llicència CC-By-SA, aleshores necessitem demanar a algú per usar-los per la llicència odbl.

  • Llei de dades obertes: PDF

Mèxic

INEGI (Institut Nacional d'Estadística i Geografia)

Al Setembre de 2014 es va publicar oficialment la Normativa per a Dades Obertes publicada per INEGI (Equivalent de USGS + US Census Bureau, o IBGE de Brasil).

El comunicat va ser publicat en la Gaseta Oficial de la Federació, que es la principal publicació oficial del govern a Mèxic. La importància d'això és que les principals regles i regulacions de les tres branques del govern federal es publiquen en aquesta Gaseta. És un mandat que es publiquin totes les normes i reglaments oficials del govern, per la qual cosa solament a través d'aquesta publicació es fa obligatori el compliment de qualsevol llei a Mèxic. Una vegada que una llei o regulació es publica en aquesta revista, el desconeixement d'ella ja no és una defensa legal.

Els termes d'ús de la informació publicada per INEGI fan que aquesta informació s'obri inclòs per a ús comercial (amb només el requisit d'atribució, quan sigui tècnicament factible). Això significa que qualsevol pot utilitzar les dades geogràfiques publicades per aquest institut i importar-los a l'OpenStreetMap sense incórrer en cap violació d'una llicència, individus i empreses poden usar la informació per a qualsevol propòsit, sempre que segueixi els termes d'ús per a les dades obertes emesos pel govern mexicà, el que significa que han de ser alliberats sota els següents termes:

Dels Dades Obertes: I. Gratuïts: S'obtindran sense lliurar a canvi contraprestació alguna; II. No discriminatoris: Seran accesibles sense restriccions d'accés per als usuaris; III. De lliure ús: Citaran la font d'origen com únic requeriment per ser utilitzats lliurement; IV. Llegibles per màquines: Han d'estar estructurats, total o parcialment, per ésser processats i interpretats per equips electrònics de manera automàtica;

Fonts:

Llei Nacional de Dades Obertes [2]

Termes d'ús [3]

Comunicat de premsa: [4]

Llei Nacional de Dades Geogràfiques: [5] [6]