Ca:Open Database License

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pot veure un resum senzill i comprensible de les principals característiques de la llicència ODbL aquí.

Les dades de l'OpenStreetMap estan disponibles sota la Llicència Oberta de Base de Dades (ODbL, per les seves sigles en anglès).

Amb anterioritat les dades de l'OpenStreetMap estaven a disposició pública sota una llicència Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 2.0. Per tal de donar resposta a diversos problemas legals que podrien sorgir es va produir un canvi de llicència de Creative Commons a ODBL, el qual va tenir lloc el 12 de setembre de 2012 i va ser precedit d'un llarg procés de debat durant el qual va desenvolupar la nova llicència. Les dades publicades anteriorment a aquesta data continuen estant disponibles sota l'antiga llicència CC-BY-SA 2.0.

Aquest procés va ser dirigit per la Fundació OpenStreetMap i documentat en les seves actes de reunions. La llicència va ser desenvolupada per la Open Knowledge Foundation.


Antecedents

Les Llicències són una forma de limitar l'ús que les persones poden fer legalment d'un actiu. Tradicionalment el propòsit principal de les llicències era protegir el 'valor' de l'actiu perquè aquest pogués ser venut. Amb l'adveniment de la Internet es va desenvolupar un considerable interès en la idea de llicències més generoses o distribució lliure contra unes certes obligacions. D'aquestes obligacions la més prominent era que pogués ser utilitzada gratuïtament mentre un digués d'on el va obtenir (atribució) i que pogués ser utilitzat gratuïtament mentre un fes disponibles sota la mateixa llicència qualsevol millora / canvi. Projectes de software de Font Oberta han enfrontat situacions similars, i el Debian Social Contract i DFSG and Software License FAQ proveeixen antecedents útils a moltes de les mateixes situacions que enfronta l'OpenStreetMap.

Creative Commons, fundada en 2001, va codificar un conjunt de llicències populars per a treballs artístics sota aquests principis, i quan l'OpenStreetMap va ser fundat en 2004, se'n va escollir una d'aquestes lilcències. Subseqüentment es va fer aparent que l'elegida no era gaire adequada per a un projecte com l'OpenStreetMap i la discussió sobre possibles alternatives va començar. Aquest article a opengeodata.org resumeix el cas per a una nova llicència. Separadament, com a part del procés de formalitzar a OpenStreetMap, una fundació va ser creada en 2006 per actuar en nom de la comunitat en situacions on una estructura legal fora requerida.

A la Conferència State Of The Map 2007 a Manchester hi va haver un panell de llicència en el qual l'assumpte va ser discutit i la Fundació va rebre la tasca de produir una nova llicència. La Fundació va determinar que la llicència havia de continuar estant Llicenciar Igual (Share Alike) (en lloc de moure's a Domini Públic) i havia de ser una llicència genèrica de dades obertes en lloc d'una específica per al projecte OpenStreetMap. Des de la conferència de 2007 el progrés en la llicència va ser lent per diverses raons.

 • Res d'aquest tipus havia estat intentat abans, i la fundació estava tractant de crear una llicència Llicènciar-Igual per a dades que funcionés a qualsevol part del món.
 • Hi va haver apassionats debats a l'interior de la comunitat en la necessitat d'una nova llicència, la forma que la llicència havia de prendre (llicenciar-ne igual / domini públic / etc) i el procés mitjançant el qual això havia de ser decidit.
 • També havien moltes visions en les interpretacions de l'actual llicència i l'aplicabilitat de les lleis de Dret d'Autor a les dades de mapes.
 • També hi havia la pregunta de qui seria l'amo del text de la llicència i qui tindria permés canviar el text de la llicència i fins a quin punt sense consulta a cada contribuïdor.
 • Una falta de temps per dedicar a la matèria per part dels usuaris clau, la majoria dels quals estava treballant en això en el seu temps lliure, també va causar problemes (un debat sobre la llicència va ser programat per ser discutit a la segona conferència State Of The Map 2008 a Limerick però va ser cancel-lat quan l'autor de la llicència no va poder assistir a causa de compromisos de treball).
 • Un nombre de contribuents advocava per la utilització del Domini Públic com a model de llicenciament per al projecte i advocaven per un Public Domain Map i van formar una list de email per discutir l'assumpte a l'Octubre de 2008.
 • Durant aquest període els partidaris de Creative Commons advocaven per un acostament alternatiu, el seu Open Access Data[1] license (Llicència d'Accés Obert a Dades), que era efectivament una 'Llicència de Domini Públic amb un component moral'.

Jordan Hacher i d'altres a OpenDataCommons han estat desenvolupant una llicència Open Data per algun temps i han tingut discussions amb la OpenStreetMap Foundation al llarg de l'any passat, com indiquen les minutes de la OpenStreetMap Foundation [2].

La OpenStreetMap Foundation formo un Grup de Treball de Llicenciament per progressar en la implementació de la llicència en la seva Junta de Directori del 23 de Desembre de 2008.

Una llicència proposta va ser publicada per Open Data Commons el 27 de Febrer de 2009 per a un mes de consultes.

Consulta

Open Data Commons en associació amb la Open Knowledge Foundation han preparat una llicència que ells estan oferint per a ús per l'OpenStreetMap. La Fundació dóna suport l'adopció d'aquesta llicència i l'ha revisada amb un advocat. La Llicència ve en dues parts, una, la Open Database License (ODbL) cobreix la base de dades mateixa i, la Factual Information License (els fets) per al contingut de la base de dades. Les llicències van ser desenvolupades per OpenDataCommons un projecte de la Open Knowledge Foundation en discussió amb la OpenStreetMap Foundation.

Els següents recursos estan disponibles per donar suport la consulta

 • Implementation Plan (Anglès) Cobrint detalls de la implementació
 • Use Cases (Anglès) Alguns usos comuns de les dades de l'OSM, contra els quals es pot revisar la llicència
 • Open Issues (Anglès) Diverses qüestions que encara han de ser resoltes
 • FAQ (Anglès) Respostes a algunes preguntes comuns sobre perquè la llicència està canviant
 • Legal Structure (Anglès) Alguns comentaris sobre com la llicència hauria de treballar des d'una perspectiva legal.
 • Implementation Issues (Anglès) Qüestions pràctiques en aconseguir l'adopció de la llicència
 • Suggested Changes (Anglès) Propostes específiques per millorar l'actual esborrany de la llicència.