NL:Open Database License

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
ODbL-Supporter.png

Gegevens van OpenStreetMap zijn voor hergebruik beschikbaar gesteld onder de Open Database License (ODbL) share-alike licentie voor gegevens. De wisseling van creative commons license naar ODBL vond plaats op 12 september 2012 en volgde op een langdurig proces waarin de licentie werd ontwikkeld. Gegevens die werden gepubliceerd vóór 12 september 2012 zijn nog steeds beschikbaar onder de oude CC-BY-SA licentie. Dit proces werd uitgevoerd onder beheer van de OpenStreetMap Foundation en gedocumenteerd in hun minutes of meetings. De licentie werd ontwikkeld door de Open Knowledge Foundation.

De meeste deelnemers stemden in met de nieuwe bepalingen, enkelen deden dat echter niet en ongeveer 1% van de gegevens ging verloren bij de conversie. Door de gemeenschap werden aanzienlijke inspanningen geleverd om dit verlies aan gegevens te minimaliseren en de verwijderde inhoud opnieuw aan te maken.

Sleutelbronnen