Sv:Open Database License

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

information sign

We have changed the license. Please help with remapping to fill in areas of redacted data

Prjektet OpenStreetMap föreslås gå över till en ny upphovsrättslig licens, kallad Open Database License (ODbL). Den ska ersätta den nuvarande CC-BY-SA 2.0 på grund av problem med CC-BY-SA när den appliceras på data. Licensen är tänkt att tydliggöra villkoren under vilka användare gör bidrag till projektet och villkoren i hur man kan använda datan. I grunden är det fråga om en dela-lika-licens för data.

Översikt

Den föreslagna licensen kommer i tre delar. Först, Open Database License (ODbL) med Database Contents License (DbCL) vilken omfattar själva databasen och dess innehåll, samt en uppsättning förnyade bidragsvillkor som omfattar uppladdningar av bidrag till databasen.

Stiftelsen stödjer denna licens och har gått igenom den med sina jurister. Den föreslagna licensen har utvecklats av OpenDataCommons, ett av Open Knowledge Foundations projekt. OpenStreetMapstiftelsens bearbetning finns dokumenterad härStiftelsens webbplats. Vi välkomnar genomgångar och kommentarer av andra organisationer som jobbar inom det immaterialrättsliga området.

2009 presenterade Stiftelsens arbetsgrupp ett förslag till Stiftelsens styrelse och därefter till OSMF:s medlemmar för att få in synpunkter. En sammanfattning presenterade på 2009 års State Of The Map-konferens.

Här är den minst juridiska sammanfattningen av den nya licensen och svar på varför ändringen behövs:

Desssa är de främsta för- och nackdelarna vid en förändring:

 • förslaget är OSMF:s formella skäl till att ändringen ska genomföras som planerat.
 • Why You Should Vote Yes är en wikisida där kartografer som stödjer den nya licensen kan skriva.
 • Why You Should Decline är en wikisida där kartografer som inte stödjer den nya licensen kan skriva.

Var vi är nu

OPENSTREETMAPS DATA ÄR ÄNNU INTE TILLGÄNGLIG UNDER DEN NYA LICENSEN. Den inledande förändringsfasen startade 12 maj 2010. Nya bidragsgivare ombeds att licensiera deras data under såväl den nya som den gamla licensen när de registrerar sid under övergångsperioden. Befintliga bidragsgivare ombeds återlicensiera deras bidrag under den nya licensen; de kan säga nej, men gör fattar de inget beslut alls, kan de inte fortsätta redigera. Sedan (kring juli 2011) kan bara de som gått med på förändringen fortsätta redigera. När (och om!) en kritisk massa har uppnåtts, kommer den gamla licensen inte längre användas i den nuvarande databasen. Äldre kopior av databasen kommer fortsätta finnas under CC-BY-SA så länge som det behövs.

Vi har en föreslagen antagningsplan. Denna är inte huggen i sten och vi välkomnar kommentarer på planens diskussionssida.

Resurser

Följande resurser finns för att stödja samråd och beslutsfattande.

OpenStreetMap

Stiftelsen OpenStreetMap

Letar du efter en slutgiltig uppsättning av dokumenten, här finns de:

 • Contributor Terms - Individualella bidragsgivare måste samtycka till villkoren innen de bidrar.
 • Human readable summary of the Contributor Terms
 • Database Contents License (DbCL) - Bidragsgivare avstår från alla rättigheter vad gäller det individuella innehållet i databasen licencierat under ODbL. I texten betyder 'Licensor' bidragsgivaren och 'You' hänvisar till stiftelsen. Detta innebär i praktiken att slutanvändare av data publicerad av stiftelsen bara behöver läsa igenom ODbL och därmed slipper oroa sig för någon typ av upphovsrätt på vissa individuella delar av databasen.
 • Open Database License (ODbL) 1.0 Detta är licensen under vilken stiftelsen kommer publicera hela geodatan. Slutanvändare på OpenStreetMap måste följa denna licens.
 • Human readable summary of the ODbL license
 • Community Guidelines - Några av villkoren i ODbL behöver ytterligare tydliggöras vad gäller geodata. Detta är en guide för slutanvändare skapad av OpenStreetMaps bidragscommunity. Den kommer utvecklas över tid.
 • 'We Are Changing The License' - Existerande bidragsgivare kommer tillfrågas att relicensiera sina data under den nya licensen, detta ger dem en sammanfattning om varför.
 • 'License Change Proposal' - detta föråldrade dokument ger en mer fullständig överblick över det upplevda behovet för en licensändring och de primära målen.
 • 'Why would I want my contributions to be public domain'. När nya bidragsgivare registrerar sig, kan de valfritt kryssa i "I consider my contributions to be in the Public Domain" (Jag anser att mina bidrag är inom public domain). Detta dokument ger dem mer information.

Och ytterligare bakgrundsinformation:

Open Knowledge Foundation

ODbL-granskningar av jurister

OSMF:s medlemsomröstning 2009

I december 2009, röstade OSM:s medlemmar om huruvida de villa anta nya licensen och inleda övergången eller inte. Resultatet från 270 medlemmar blev:

Godkände processen: 132
Avslog processen: 16
Röstade ej: 122

alternativt,

Valdeltagande: 55%
Ja: 89%
Nej: 11%

Så närmare 49% av medlemmarna sa ja till förslaget.

Communitymedlemmar kan även delta i en inofficiell omröstninghttp://doodle.com/feqszqirqqxi4r7w