Ca:Key:created_by

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg created_by
Created by JOSM 15 6115 de.png
Descripció
Etiqueta que representa a l'editor o script que va crear (o va editar) aquest element. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: Conjunt de canvis
Fet servir en aquests elements
no es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Estat: descartable
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2134624. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Aquesta etiqueta es fa servir per descriure el programa d'ordinador (editor o script) que va fer els canvis - similar a un agent d'usuari i és automàticament afegida pels editors a un conjunt de canvis desat. Vegeu també una llista d'altres etiquetes de conjunt de canvis / Proposed_features/changeset_tags. També va ser afegida automàticament pels editors a elements individuals en els començaments de l'OSM, vegeu #Història.

Ja no hauria d'afegir-se a elements individuals, és a dir, nodes, vies o relacions. A l'igual que altres etiquetes rebutjables, és eliminada automàticament per molts editors. Una taula cronològica de les quantitats d'elements created_by pot trobar-se aquí.

Història

Abans de la versió 0.6 de l'API l'etiqueta created_by s'aplicava a elements individuals (nodes, vies i relacions i fins i tot segments en versions de protocol anteriors). Tanmateix, amb la introducció de conjunts de canvis per proporcionar "metadades" no geogràfics, té més sentit que l'etiqueta created_by es registri allà. El nombre de nodes, vies o relacions que encara tenen una etiqueta created_by està disminuint lentament, ja que aquesta clau és omesa silenciosament per editors de l'OSM com JOSM, iD, Potlatch, Potlatch2 quan els objectes són modificats.

Orientació

Orientació als usuaris

 • No heu d'editar aquest valor per gravar el vostre propi nom. El vostre nom d'usuari es registrarà de totes maneres (i a més) automàticament a la pujada.
 • No heu d'eliminar l'etiqueta created_by dels objectes que no estigueu modificant. Si volguéssim eliminar-los en massa, ho faríem d'una altra manera.
 • Podeu eliminar l'etiqueta created_by en els nodes/vies/relacions que esteu modificant en un conjunt de canvis de totes maneres. Això és el que JOSM, iD, Potlatch, Potlatch2 i altres editors fan automàticament.
 • Podeu fer servir l'etiqueta created_by com a indicador dels objectes que no hagin estat editats durant molt de temps i que podrien necessitar una revisió.[1]


Orientació als desenvolupadors de programari

L'orientació als usuaris també:

 • Ha de registrar una etiqueta created_by en un conjunt de canvis quan desi els canvis
 • L'etiqueta created_by pot contenir un nombre de revisió, nombre de versió o similar. Això ajuda a la gent a localitzar problemes si una versió del seu editor/script té un error.
  • Alternativament, potlatch2 divideix la informació en created_by, version i build tags.
 • No ha 'd'afegir o actualitzar l'etiqueta created_by en nodes/vies/relacions.
 • Pot eliminar-la silenciosament en els elements editats i amagar aquesta etiqueta als cartografiadors - és àmpliament acceptada com a rebutjable
 • Per al control de qualitat de la traducció: si us plau, afeigixi la versió de lidioma' (com: de, en, es, it, hu)

Exemples