Ca:Osmose

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Interfície d'Osmose.

Introducció

Osmose, el nom del qual significa OpenStreetMap Oversight Search Engine (Motor de Cerca de Supervisió de l'OpenStreetMap), és una de les moltes eines de control de qualitat disponibles per a detectar problemes en les dades de l'OpenStreetMap. També és útil per integrar conjunts de dades de tercers o per fusionar dades.

Lloc web: osmose.openstreetmap.fr

Atenció: no cartografieu per a Osmose/keepright etc. Corregiu únicament errors reals que comprengueu per què s'han produït i com es corregeixen correctament!

Osmose és una eina per informar de problemes que es compon de dues parts:

 • El frontend: part visible que mostra els problemes detectats sobre un mapa lliscant
 • El backend: part oculta per a l'anàlisi de les dades de l'OpenStreetMap i detecció d'errors.

Osmose va estar inicialment disponible només per a algunes zones del mapa, però ara disposa de cobertura mundial.

Hi ha disponible una llista completa i actualitzada de les zones cobertes en l'API d'Osmose. Les zones no s'analitzen totes de la mateixa manera, la detecció de certs tipus de defectes depèn de particularitats com ara l'idioma, la disponibilitat de dades de tercers (p. ex., dades obertes), la qualitat de les imatges aèries, etc.

Contacta amb el projecte per oferir recursos que serveixin de suport per a la configuració de païssos específics o per a nous idiomes:

El codi font es troba disponible a GitHub: backend i frontend sota GPL.

Ús

La idea fonamental consisteix a mostrar anomalies identificades en les dades de l'OpenStreetMap sobre un mapa.

La llista de categories

La llista de l'esquerra agrupa les anàlisis (segons diferents tipus de verificació de problemes) en diverses categories, cadascuna amb un color específic. Cada element té la seva pròpia icona i es pot activar o desactivar per filtrar el contingut del mapa. Alguns elements no poden combinar diverses anàlisis del mateix tipus.

 • Severitat: les anomalies també es classifiquen pel seu nivell de severitat d'1 a 3, des de les més serioses a les menys importants, i es representen per un cercle acolorit. El nivell de severitat es pot filtrar mitjançant la llista desplegable d'elements del menú.
 • Corregir: alguns problemes es mostren amb les seves corresponents propostes de solució (la correcció). El filtre "Corregible" es fa servir per mostrar aquests problemes. "En línía" correspon als problemes que poden solucionar-se en línia amb l'editor d'etiquetes d'Osmose. "JOSM" correspon a les correccions que requereixen un editor més avançat, com JOSM, ja que es tracta de solucions que necessiten un reposicionament manual de l'objecte a més a més de modificar les seves etiquetes.
 • Matèria: els problemes es poden filtrar per temàtica, com ara carreteres, ciclisme, esport, etc.

El mapa lliscant

Osmose es basa en un mapa lliscant. La quantitat de marcadors de problemes que es mostren és limitada. Amplieu el mapa per mostrar més. Els marcadors sobre el mapa obriran una finestra emergent en fer clic sobre ells.

La informació emergent

Exemple d'una finestra d'informació emergent que es mostra al fer clic sobre un marcador de problema.

iD

Quan feu clic sobre un dels marcadors de problemes, apareix una finestra emergent. Aquesta conté:

 1. El tipus de problema
  i una breu descripció d'aquest, amb, opcionalment, alguns detalls problemàtics específics sobre l'objecte.
 2. La identificació dels elements problemàtics, amb els següents detalls per a cadascun:
  • tipus i identificador de l'element; l'enllaç dirigeix a OpenStreetMap.org per visualitzar el mapa predeterminat centrat sobre l'element, obrint el panell de navegació lateral sobre l'element (amb tots els detalls de les seves etiquetes actuals, versió, enllaços per mostrar l'historial i opcions per a editar-lo directament amb l'editor predeterminat) i indicant la seva geometria al mapa.
  • rawedit – un enllaç a l'editor en brut RawEditor per a l'element.
  • josm – un enllaç a l'editor JOSM per carregar l'element; JOSM ha d'estar executant-se amb el control remot de JOSM habilitat.
  • edit – un enllaç a l'editor d'etiquetes d'Osmose per a l'element; això obre un panell al costat dret del mapa.
 3. La llista de totes les etiquetes per a l'element quan el problema va ser detectat,
  i l'última data en què aquest problema va ser detectat (i encara no resolt).
 4. Alguns enllaços per visualitzar la zona que conté l'element (tal com es troba a la base de dades actualment, sense cap correcció):
  • osmlink – mostra la zona sobre el mapa predeterminat d'OpenStreetMap.org
  • potlatch/id – edita la zona en l'editor predeterminat d'OpenStreetMap.org (iD o Potlatch, depenent de les preferències locals de l'usuari)
  • josm_zone – carrega les dades de la zona a un editor JOSM extern; JOSM ha d'estar executant-se i el control remot de JOSM ha d'estar habilitat.
 5. Botons:
  • – tanca la finestra emergent
  • ? – obre una nova pestanya de navegació amb informació d'ajuda sobre aquest tipus específic de problema publicada al wiki i consells sobre com solucionar-lo (vegeu la llista de problemes).
  • E – obre una nova pestanya de navegació amb tots els detalls sobre el problema detectat.
 6. La correcció d'etiquetes suggerides (amb + per afegir una etiqueta que falti, per a esborrar una etiqueta o ~ per a modificar-la).
  • L'enllaç fix-josm aplica aquesta correcció a JOSM; JOSM ha d'estar executant-se i el control remot de JOSM ha d'estar habilitat. Només aquest element es carregarà amb les correccions aplicades.
  • L'enllaç fix-edit aplica aquesta correcció en l'editor d'etiquetes intern d'Osmose.
 7. L'estat del canvi per a aquest problema:
  • corregit: el problema no es mostrarà més al mapa d'Osmose; si la correcció aplicada no fos suficient en la versió actual de l'element, reapareixerà més tard novament. Recordeu marcar com corregit el problema si el solucioneu mitjançant els vostres propis editors. Això permet a qualsevol seguir el progrés de correcció. Si no feu clic en aquest enllaç, però el problema ha estat editat i corregit, aquest problema apareixerà automàticament en les pròximes anàlisis.
  • fals positiu: si el problema comunicat per Osmose no és realment un error, llavors és un fals positiu (excepte per errors ortogràfics). Un problema marcat com fals positiu serà marcat com tal per Osmose (mentre la versió de l'element no canviï). No és possible, de moment, escriure informació descriptiva sobre els casos positius falsos, però la llista de falsos positius pot ajudar a millorar l'anàlisi realitzada per Osmose. Si l'element es modifica posteriorment, pot reaparèixer en la següent anàlisi.

Capes

Mapa de calor, mostrant densitat de problemes.

Entre les capes de mapes disponibles (sota la icona dreta superior), la major part són capes base estàndards. Hi ha disponibles, no obstant això, algunes capes generades per la pròpia eina:

 • Problemes Osmose: capa de marcadors.
 • Mapa de calor de problemes Osmose: densitat de problemes, la intensitat del color vermell dependrà del nombre de problemes presents i del filtrat d'elements.

Altres diverses capes són generades per eines diverses de manera independent, però poden ser igualment visualitzades sobre la part superior del mapa base seleccionat, incloent

 • capes que mostren fronteres administratives per als nivells administratius més comuns;
 • cobertura de fotos a peu de carrer de Mapillary al llarg dels eixos principals de carreteres en zones rurals, i carrers en ciutats, per facilitar el cartografiat d'interseccions complexes, senyalització, equipament i punts d'interès (POIs), quan la fotografia aèria no és suficient.

Editor d'etiquetes integrat a Osmose

Editor d'etiquetes Osmose amb una etiqueta esborrada, una modificada i tres afegides.

Osmose permet fer correccions de les problemes directament mitjançant un editor d'etiquetes integrat. Us permet visualitzar els elements erronis i editar les seves etiquetes. Per a usar l'editor heu d'accedir a Osmose amb el vostre compte OSM.

 • En vermell, ratllat i precedit per un signe , les etiquetes existents que seran esborrades quan deseu els canvis; el botó en creu × de la dreta les restaurarà per preservar el seu valor original.
 • En negre i precedit per un signe = en color blanc, les etiquetes existents que es mantindran sense modificacions quan deseu els canvis; el botó de la creu × de la dreta les esborrarà quan els deseu.
 • En taronja i precedit per un símbol ~, les etiquetes existents el valor de les quals es modificarà quan deseu els canvis; el botó en crueu× de la dreta les restaurarà per preservar el seu valor original.
 • En verd i precedit per un signe +, les noves etiquetes que seran afegides quan deseu els canvis; el botó en creu × de la dreta les eliminarà, de manera que aquestes etiquetes no seran desades.

Les etiquetes són camps lliures. Totes han de contenir una clau i un valor separats per un signe "=". L'última línia està sempre buida després del signe + i permet afegir una nova etiqueta.

Quan premeu el botó Done, els canvis es posen en cua. S'envien al servidor OSM únicament quan feu clic a l'enllaç "Desa" del menú principal. El botó Done estableix automàticament l'estat del problema en corregit. Tingueu en compte que les dades en cua no s'apliquen directament a la base de dades de l'OSM, només es desen en la vostra sessió personal en línia, fins i tot encara que el marcador ja no sigui visible a la capa "Problemes Osmose".

Editor d'etiquetes Osmose abans d'enviar els canvis als servidors de l'OSM.

A la finestra "Desa", els camps d'entrada del conjunt de canvis (Comentari, Font, Tipus) s'emmagatzemen en les etiquetes del conjunt de canvis. L'opció "Reutilitzar conjunt de canvis" permet reutilitzar, si és possible, l'últim conjunt de canvis que va crear Osmose, per a evitar així tenir que crear un de nou.

Ajuda i descripció de problemes

Hi ha disponible una descripció detallada i una guia per a la correcció a la llista de problemes. La mateixa ajuda es troba disponible a través de les finestres emergents.

Com funciona? El backend

 • Anàlisi: per a cada tipus de problema detectat per Osmose es realitza un tipus d'anàlisi. Les anàlisis estan escrits en llenguatge python. Detalls sobre l'analitzador de fusió de dades obertes.
 • Regions: les anàlisis es realitzen segons regions amb una freqüència d'1 a 2 dies.

L'actualització d'estadístiques es troben aquí: actualització i aquí la matriu d'actualització. El calendari d'anàlisis del servidor OSM-Fr es pot trobar a jenkins.

Altres funcionalitats i eines

Mode de verificació per usuari

Aquest mode és una funcionalitat interesant, que consisteix a relacionar els problemes per usuari. Pot resultar útil si voleu corregir els vostres propis errors, per exemple, o competir amb el vostre company de treball ;) És accesible a través d'URL: http://osmose.openstreetmap.fr/byuser o a partir del vostre nom d'usuari un cop hagueu accedit amb el vostre compte a Osmose. A partir de la relació de problemes, podeu tornar al mapa i mostrar únicament els problemes que es relacionen amb vosaltres directament.

Analitzador de relacions

Vegeu Servers/analyser.openstreetmap.fr

Frontera administrativa dibuixada per l'analitzador.

Aquesta eina és un complement als problemes "relació oberta", "autointersecció" i "massa vies" a "administratiu" del mapa lliscant. Us permet comprovar si els errors han estat corregits després d'enviar una modificaciónal servidor.

Editor de dades en brut Raweditor

Un bord de relació administrativa visualitzada per a la seva edició en brut.

Osmose permet la correcció de dades mitjançant un simple editor de dades en brut. El seu ús requereix una comprensió adequada del llenguatge XML i una identificació OAuth amb l'OpenStreetMap.

És possible crear enllaços permanents a l'editor com http://rawedit.openstreetmap.fr/edit/relation/123456

Aquest editor us permet fer canvis sobre qualsevol tipus d'objecte, especialment en aquells elements extensos o complexos de carregar en altres editors.

APIs

API d'usuari

Osmose proporciona una API perquè eines externes puguin treballar amb els resultats de l'anàlisi.

API d'informe de problemes

Els problemes poden comunicar-se mitjançant programes a la interfície d'Osmose.

L'analitzador envia una llista XML de problemes a la interfície mitjançant HTTP POST a http://osmose.openstreetmap.fr/control/send-update, amb els següents paràmetres:

 • source: identificador (id) de la font usada per la interfície.
 • code: contrasenya associada amb la font.
 • content: codificació multipart o dades de formulari del fitxer de problemes, descrit més endavant.

Amb cURL, això seria alguna cosa com:

  curl --request POST --form source='mysource' --form code='mycode' --form content=@myxmlfile http://osmose.openstreetmap.fr/control/send-update

Per obtenir l'identificador de la font (source) i el codi (code), contacteu amb l'equip d'Osmose.

El fitxer de problemes pot esborrar-se i reemplaçar-se per tots els problemes en la interfície a partir d'aquest analitzador o ser un fitxer de diferències (diff) i només actualitzar la base de dades de problemes de la interfície.

Format de fitxer de problemes

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<analysers timestamp="2014-10-17T09:52:58Z">
 <!-- Result of an analyser run (many) -->
 <analyser timestamp="2014-10-17T09:52:58Z">
  <!-- Class definition (many)
   id: referenced by <error class="" />
   item: osmose frontend target item
   level: matter of issue in OSM data, from "1" as major to "3" as minor
   tag: key-words of issue (not a set of OSM tags)
   -->
  <class item="3210" tag="highway,tag,fix:chair" id="1" level="2">
   <!-- title of class, one line per language -->
   <classtext lang="en" title="noexit on way with multiple exits" />
 * </class>
  <!-- Issue entry (many)
   class: refer to <class id="" />
   subclass: group the same kind of issue (optional)
   -->
  <error class="1" subclass="1">
   <!-- Issue location marker -->
   <location lat="43.2899342" lon="5.3618622" />
   <!-- erroneous object (none or many), all details are optional -->
   <node version="3" user="FrançoiseR" lat="43.2899342" lon="5.3618622" id="33806225">
    <tag k="noexit" v="yes" />
   </node>
   <!-- optional subtitle, one line per language -->
   <text lang="en" value="Tag power_source is deprecated: generator:source" />
   <!-- Optional fixes -->
   <fixes>
    <!-- One way of fix the issue (many) -->
    <fix>
     <!-- Objets to patch (many)
      id: OSM object id, 0 to create a new one (node only)
      -->
     <node id="33806225">
      <!-- Tags patch (many)
       action: one of "delete", "create", "modify"
       k: tag key
       v: tag value
       -->
      <tag action="delete" k="noexit" />
     </node>
    </fix>
   </fixes>
  </error>
 </analyser>
</analysers>