Pl:Automated Edits code of conduct

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poniższy Kodeks Postępowania Automatyzowanych Edycji musi być przestrzegany przez cały czas podczas wykonywania edycji automatycznych na bazie danych OpenStreetMap. Zasady te odnoszą się zarówno do osób używających botów, jak i do dokonywania każdej edycji bazy danych za pomocą innych środków, bez weryfikacji każdej zmiany. Zasady te odnoszą się również do istotnych zmian dokonywanych przy użyciu funkcji "znajdź i zastąp" lub podobnych funkcji w standardowych edytorach, takich jak JOSM.

Celem Kodeksu jest uniknięcie wprowadzenia błędnych danych oraz uszkodzenia już wprowadzonych . Należy mieć świadomość, że przywrócenie lub cofnięcie błędów tak spowodowanych może być trudne lub w niektórych przypadkach niemożliwe. Szczególnie, gdy dalsze zmiany zostały dokonane w elementach, które zostały ponownie zmienione. Automatyczne edycje mogą przysporzyć innym Edytorom wiele dodatkowej pracy przy naprawianiu szkód. Ignorowanie zasad Kodeksu będzie traktowane jako wandalizm i spotka się z odpowiednią reakcją.

Tego rodzaju zmiany, mogą być dokonane wyłącznie przez osobę o dogłębnej znajomości struktury danych OpenStreetMap oraz narzędzi stosowanych do jej edycji, przy jednoczesnej pełnej zgodzie Lokalnej Społeczności.

Dla zainteresowanych proponuje zapoznać się z Wykładem na ten temat, który odbył się podczas konferencji SOTM 2016.

Zakres zastosowania

Zasady tutaj przedstawione mają zastosowanie do wszelkich zmian dokonywanych w bazie danych OpenStreetMap dokonywanych bez manualnej weryfikacji każdego wprowadzanego obiektu. Włączając w to:

 • zmiany dokonywane przez Bota, działającego bez bezpośredniego nadzoru.
 • import danych, zarówno tych automatycznych, jak i tych dokonywanych z udziałem standardowych edytorów.
 • inne zmiany dokonane przy pomocy skryptów.
 • każdorazowe użycie funkcji znajdź i zamień w edytorze JOSM przy użyciu wyszukiwania danych w serwisach takich jak Overpass API, bez przeglądania każdego obiektu.
 • ręcznego wprowadzania lub edytowania bez należytej kontroli obiektów.

Automatycznej zmiany tagowania dużej liczby obiektów podpada równierz pod Kodeks postępowania. I wymaga przedyskutowanie swoich zmian z wyprzedzeniem z lokalną społecznością. Może istnieje konsensus wśród lokalnej społeczności na temat obecnego tagowania, którego nie jesteś świadomy? Albo źle zrozumiałeś stronę w OpenStreetMap Wiki? Przedyskutowanie tego z wyprzedzeniem zmniejsza prawdopodobieństwo, że Twoje zmiany zostaną wycofane.

Przewodnik

Po Pierwsze bądź ostrożny!

Projekt OpenStreetMap został zbudowany na konsensusie, a nie na głosowaniu większościowym. Dlatego powinieneś być wyczulony na wprowadzania zmian nawet wtedy, gdy zdecydowana większość je popiera. Dokumentacja tagowania na Wiki nie jest ostatecznym arbitrem "poprawnego" tagowania.

Edycje, które proponujesz mogą zmienić lub zmodyfikować pracę wielu innych Edytorów w miejscach, których nie znasz. Dlatego ważne jest, abyś dokładnie zbadał i zaplanował swoją pracę, wykonując ją z rozwagą i w profesjonalny sposób.

Jeśli na jakimkolwiek etapie procesu spotkasz się z sprzeciwem, przyjmij krytykę, wysłuchaj zastrzeżeń. Jeżeli problem nie może być przez Ciebie rozwiązany, poszukaj pomocy kogoś, kto będzie mediował w Twojej sprawie.


Dopuszczalne zastosowanie
 • Korygowanie oczywistych błędów, takich jak literówki lub błędy ortograficzne.
 • Poprawianie własnych błędów. W przypadku, kiedy popełniłeś błąd możesz go poprawić automatyczną edycją. Musisz jednak wiedzieć, że zmiana może dotyczyć większego zakresu danych niż planowałeś.
 • Poparawa błedów innego Edytora, dokonana na jego prośbę.
 • Zmiany zaaprobowane i omówione z Lokalną społecznością, których dokonanie ręczne było by żmudne i pracochłonne
Niedopuszczalne wykorzystanie
 • Używanie narzędzia do wymuszenia lub własnej interpretacji zasad oznaczania obiektów, kiedy mogą istnieć uzasadnione powody dla innej interpretacji lub kiedy polityka nie odzwierciedla powszechnie stosowanej praktyki. Szczególnie wtedy, gdy jedna osoba lub mała grupa opracowała sposób oznaczenia obiektów, a następnie użyła go podczas automatycznego procesu do wprowadzenia takiej zmiany do bazy danych bez odpowiednich konsultacji. Należy pamiętać, że Wiki nie powinna być używana jako definicja jedynego właściwego sposobu tagowania i że nie jest akceptowalne powoływanie się na Wiki jako uzasadnienie dla szerokich zmian w danych bez odpowiednich konsultacji.
 • Importowanie danych bez zintegrowania nowej zawartości z tą istniejącą w bazie, i nieprzestrzeganie Wytycznych dotyczących importu.
Inne zastosowania

Jako alternatywę dla stosowania edycji automatycznych zastanów się nad użyciem innych narzędzi takich jak osmose lub MapRoulette, których użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem błednych edycji.

Niezbędna dokumentacja

W ramach przygotowania automatycznej edycji należy w należyty sposób udokumentować swoje zamiary oraz przedyskutować z społecznością. Dokumentacja powinna być umieszczona w odpowiednim miejscu na wiki, natomiast dyskusja powinna być prowadzona na odpowiednie liście mailowej:

 • talk główna listwa mailingowa do ogólnej komunikacji
 • imports, list mailowa przeznaczona wyłącznie do komunikacji przeznaczonej dla importów.
 • jeśli planowana edycja będzie się ograniczała wyłącznie do obszaru jednego kraju lub obszaru działania określonej społeczności OSM można kontakt ograniczyć do odpowiedniego forum lub listy mailingowej danego kraju.
 • dodatkowo jeśli edycja będzie skupiała się na konkretnym specjalistycznym wycinku bazy danych, który posiada własną listę lub forum (Jak na przykład talk-transit), o swoich planach należy także tam poinformować.

Jeśli okaże się, że Twój pomysł jest powszechnie akceptowany z wyjątkiem grupy osób, które nie zgadzają się z jego założeniami, wówczas należy z nimi współpracować, tak aby zrozumieć powody ich sprzeciwu. Jeśli jednak nie uda się znaleźć rozwiązania, rozważ zmianę założeń projektu. Jeśli opór jest szerszy, należy ponownie rozważyć swoje plany.

Każda późniejsza modyfikacja lub rozszerzenie zakresu zmian, które proponujesz, powinna być przedyskutowana w ten sam sposób i wymaga nowej zgody społeczności. Nie jest możliwe uzyskanie ogólnej zgody na jakieś niesprecyzowane "Poprawiam błędnie napisane tagi".

Powinieneś zazwyczaj udokumentować proponowaną edycję na anglojęzycznej stronie wiki o nazwie "Automated edits/username" (gdzie nazwa użytkownika to nazwa konta OSM, którego będziesz używał do przeprowadzania edycji - pomyśl o tym teraz, żebyś nie musiał później zmieniać nazwy strony), i dodać ją do Category:Automated edits log.

Twoja dokumentacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Kto dokonuje edycji (Preferowane prawdziwe imię oraz możliwości kontaktu z Tobą, najlepiej przez aktualny adres mailowy)
 • Dlaczego chcesz dokonać takiej edycji?
 • Dokładny opis jakiej zamierzasz edycji, sposób w jaki jej dokonasz oraz przy pomocy jakich narzędzi.
 • Informacja na temat konsultacji jakie przeprowadziłeś z linkami do konwersacji np. na forum.
 • Kiedy zmiana zostanie dokonana i czy zamierzasz ją powtarzać.
 • Informacja jak zamierzasz wycofać zmianę w przypadku popełnienia błędów.
 • Jeśli edycje będą dokonane przy okazji Bota powinien być on zatwierdzony przez społeczność oraz posiadać swoją stronę na wiki. Zmiany tak dokonywane powinny odbywać się na osobnym koncie, którego dane będą umieszczone na stronie wiki

Procedura dokonania automatycznej edycji

W celu uniknięcia problemów zalecamy trzymać się następujących zasad:

 1. Dokonanie edycji na małym obszarze, tak by można było zweryfikować poprawność założeń. (Zalecaną praktyką jest skierowanie prośby do innych Edytorów o weryfikację)
 2. Upewnić się by zmiany były dokonane na aktualnych danych tak by nie nadpisać czyjeś pracy lub nie powodować konfliktów w bazie danych.
 3. Upewnić się by zawsze mieć kopię zapasową danych i móc dokonać "revertu" w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak jak planowano.
 4. Planuj swoje zmiany rozsądnie. Tworzenie "Zestawu zmian" do każdej edycji bardzo utrudnia późniejszy proces weryfikacji, taj jak tworzenie jednego zestawy zmian dla dużego obszaru. Zestawy zmiany powinny ograniczać się do niezbyt duże obszaru i powinny być dokładnie opisane.
 5. Upewni się, że każda zmiana dokonana przez bota lub script jest oznaczona w odpowiedni sposób. Stwórz osobne konto do zmian oraz dodaj do każdej edycji odpowiednie oznaczenie w formie "source", "note" lub "created_by"
 6. Komentarz dodany do zestawy zmian musi formę opisową i być "human-readable". Musisz także dodać oznaczenie mechanical=yes (or bot=yes) oraz link to the wiki dokumentujący edycje w opisie zestawy zmian ( description=* )
 7. Musisz respektować prośby innych Edytorów jeśli poproszą o zaprzestanie wprowadzania zmian, i ustosunkować się do ich zastrzeżeń.

Rozstrzyganie sporów

Bądź przygotowany, że nawet po długiej dyskusji może się znaleźć ktoś niezadowolony z Twojego postępowania. Potraktuj wszystkie uwagi użytkowników poważnie i uprzejmie. Zastosowanie do procedury oznacza to, że Twoje konto nie zostanie zablokowane od razu, gdy ktoś złoży skargę, ale nadal możesz być zmuszony do zmiany lub zaprzestania tego, co robisz, jeśli ludziom nie spodobają się Twoje działania i/lub ich efekty uboczne.

Twoje zestawy zmian mogą zostać cofnięte nawet jeśli zastosowałeś się do tych zasad; nie gwarantuje to, że Twoja edycja zostanie zaakceptowana. Grupa Robocza ds. Danych (DWG) będzie analizować i reagować w sprawach, które nie mogą być rozwiązane przez społeczność i może albo natychmiast zablokować konto, albo wysłać wiadomość ostrzegawczą (w zależności od tego, jak intensywna jest aktywność edytującego). Wszystkie zautomatyzowane edycje, które nie są zgodne z tą polityką, będą szybko usuwane, gdy zostaną wykryte. W przypadkach, w których edycje naruszające te zasady są tak blisko wymieszane z "normalnymi" edycjami, że trudno jest je rozróżnić, jest możliwe, że przywrócenie problematycznych edycji spowoduje również pewne szkody uboczne wśród "normalnych" edycji.

Materiały dodatkowe