Pl:Automated Edits code of conduct

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Poniższy Kodeks Postępowania Automatyzowanych Edycji musi być przestrzegany przez cały czas podczas wykonywania edycji automatycznych na bazie danych OpenStreetMap. Zasady te odnoszą się zarówno do osób używających botów, jak i do dokonywania każdej edycji bazy danych za pomocą innych środków, bez weryfikacji każdej zmiany. Zasady te odnoszą się również do istotnych zmian dokonywanych przy użyciu funkcji „znajdź i zastąp” lub podobnych funkcji w standardowych edytorach, takich jak JOSM.

Celem Kodeksu jest uniknięcie wprowadzenia błędnych danych oraz uszkodzenia już wprowadzonych. Należy mieć świadomość, że przywrócenie lub cofnięcie błędów tak spowodowanych może być trudne lub w niektórych przypadkach niemożliwe. Szczególnie gdy dalsze zmiany zostały dokonane w elementach, które zostały ponownie zmienione. Automatyczne edycje mogą przysporzyć innym edytorom wiele dodatkowej pracy przy naprawianiu szkód. Ignorowanie zasad Kodeksu będzie traktowane jako wandalizm i spotka się z odpowiednią reakcją.

Tego rodzaju zmiany, mogą być dokonane wyłącznie przez osobę o dogłębnej znajomości struktury danych OpenStreetMap oraz narzędzi stosowanych do jej edycji, przy jednoczesnej pełnej zgodzie Lokalnej Społeczności.

Zainteresowanym proponuje się zapoznać z wykładem na ten temat, który odbył się podczas konferencji SOTM 2016.

Zakres zastosowania

Zasady tutaj przedstawione mają zastosowanie do wszelkich zmian dokonywanych w bazie danych OpenStreetMap dokonywanych bez manualnej weryfikacji każdego wprowadzanego obiektu. Włączając w to:

 • zmiany dokonywane przez bota, działającego bez bezpośredniego nadzoru,
 • import danych, zarówno tych automatycznych, jak i tych dokonywanych z udziałem standardowych edytorów,
 • inne zmiany dokonane za pomocą skryptów,
 • każdorazowe użycie funkcji znajdź i zamień w edytorze JOSM przy użyciu wyszukiwania danych w serwisach takich jak Overpass API, bez przeglądania każdego obiektu,
 • ręcznego wprowadzania lub edytowania bez należytej kontroli obiektów.

Automatyczne zmiany tagowania dużej liczby obiektów również podpada pod Kodeks postępowania. I wymaga przedyskutowania swoich zmian z wyprzedzeniem z lokalną społecznością. Może istnieje konsensus wśród lokalnej społeczności na temat obecnego tagowania, którego nie jesteś świadomy? Albo źle zrozumiałeś stronę w OpenStreetMap Wiki? Przedyskutowanie tego z wyprzedzeniem zmniejsza prawdopodobieństwo, że twoje zmiany zostaną wycofane.

Przewodnik

Po pierwsze: bądź ostrożny!

OpenStreetMap został zbudowany na konsensusie, a nie na głosowaniu większościowym. Dlatego powinieneś być wyczulony na wprowadzenie zmian nawet wtedy, gdy zdecydowana większość je popiera. Dokumentacja tagowania na Wiki nie jest ostatecznym arbitrem „poprawnego” tagowania.

Edycje, które proponujesz, mogą zmienić lub zmodyfikować pracę wielu innych edytorów w miejscach, których nie znasz. Dlatego ważne jest, abyś dokładnie zbadał i zaplanował swoją pracę, wykonując ją z rozwagą i w profesjonalny sposób.

Jeśli na jakimkolwiek etapie procesu spotkasz się ze sprzeciwem, przyjmij krytykę, wysłuchaj zastrzeżeń. Jeżeli problem nie może być przez ciebie rozwiązany, poszukaj pomocy kogoś, kto będzie mediował w twojej sprawie.

Dopuszczalne zastosowanie
 • Korygowanie oczywistych błędów, takich jak literówki lub błędy ortograficzne.
 • Poprawianie własnych błędów. W przypadku, kiedy popełniłeś błąd, możesz go poprawić automatyczną edycją. Musisz jednak wiedzieć, że zmiana może dotyczyć większego zakresu danych niż planowałeś. Poprawianie pracy innej osoby na jej wyraźną prośbę również jest dopuszczalne.
 • Zmiany zaaprobowane i omówione z Lokalną społecznością, których dokonanie ręczne byłoby żmudne i pracochłonne
Niedopuszczalne wykorzystanie
 • Używanie narzędzia do wymuszenia lub własnej interpretacji zasad oznaczania obiektów, kiedy mogą istnieć uzasadnione powody innej interpretacji lub kiedy polityka nie odzwierciedla powszechnie stosowanej praktyki. Szczególnie wtedy, gdy jedna osoba lub mała grupa opracowała sposób oznaczenia obiektów, a następnie użyła go podczas automatycznego procesu do wprowadzenia takiej zmiany do bazy danych bez odpowiednich konsultacji. Należy pamiętać, że Wiki nie powinna być używana jako definicja jedynego właściwego sposobu tagowania i że nie jest akceptowalne powoływanie się na Wiki jako uzasadnienie szerokich zmian w danych bez odpowiednich konsultacji.
 • Importowanie danych bez zintegrowania nowej zawartości z tą istniejącą w bazie i nieprzestrzeganie Wytycznych dotyczących importu.
Inne zastosowania

Jako alternatywę dla stosowania edycji automatycznych zastanów się nad użyciem innych narzędzi takich jak Osmose lub MapRoulette, których użycie wiąże się z mniejszym ryzykiem błędnych edycji.

Niezbędna dokumentacja

W ramach przygotowania automatycznej edycji należy w należyty sposób udokumentować swoje zamiary oraz przedyskutować ze społecznością. Dokumentacja powinna być umieszczona w odpowiednim miejscu na Wiki, natomiast dyskusja powinna być prowadzona na odpowiednie liście dyskusyjnej:

 • talk, główna lista dyskusyjna do ogólnej komunikacji,
 • imports, lista dyskusyjna przeznaczona wyłącznie do komunikacji przeznaczonej do importów,
 • jeśli planowana edycja będzie się ograniczała wyłącznie do obszaru jednego kraju lub obszaru działania określonej społeczności OSM, można kontakt ograniczyć do odpowiedniego forum lub listy dyskusyjnej danego kraju,
 • dodatkowo, jeśli edycja będzie skupiała się na konkretnym specjalistycznym wycinku bazy danych z własną listą lub forum (jak na przykład talk-transit), o swoich planach należy także tam poinformować.

Jeśli okaże się, że twój pomysł jest powszechnie akceptowany z wyjątkiem grupy osób, które nie zgadzają się z jego założeniami, wówczas należy z nimi współpracować, tak aby zrozumieć powody ich sprzeciwu. Jeśli jednak nie uda się znaleźć rozwiązania, rozważ zmianę założeń zadania. Jeśli opór jest szerszy, należy ponownie rozważyć swoje plany.

Każda późniejsza modyfikacja lub rozszerzenie zakresu zmian, które proponujesz, powinna być przedyskutowana w ten sam sposób i wymaga nowej zgody społeczności. Nie jest możliwe uzyskanie ogólnej zgody na jakieś niesprecyzowane „Poprawiam błędnie napisane tagi”.

Powinieneś zazwyczaj udokumentować proponowaną edycję na anglojęzycznej stronie wiki o nazwie Automated edits/username (gdzie nazwa użytkownika to nazwa konta OSM, którego będziesz używał do przeprowadzania edycji – pomyśl o tym teraz, żebyś nie musiał później zmieniać nazwy strony), i dodać ją do Category:Automated edits log.

Twoja dokumentacja powinna zawierać następujące informacje:

 • Kto dokonuje edycji (preferowane prawdziwe imię oraz możliwości kontaktu z tobą, najlepiej przez aktualny adres e-mailowy)
 • Dlaczego chcesz dokonać takiej edycji?
 • Dokładny opis, jakiej zamierzasz edycji, sposób, w jaki jej dokonasz oraz za pomocą jakich narzędzi.
 • Informacja na temat konsultacji, jakie przeprowadziłeś, z linkami do dyskusji np. na forum.
 • Kiedy zmiana zostanie dokonana i czy zamierzasz ją powtarzać.
 • Informacja jak zamierzasz wycofać zmianę w przypadku popełnienia błędów.
 • Jeśli edycje będą dokonane przez bota, powinien być on zatwierdzony przez społeczność oraz mieć swoją stronę na Wiki. Zmiany tak dokonywane powinny odbywać się na osobnym koncie, którego dane będą umieszczone na stronie Wiki.

Procedura dokonania automatycznej edycji

W celu uniknięcia problemów zalecamy trzymać się następujących zasad:

 1. Dokonanie edycji na małym obszarze, tak by można było zweryfikować poprawność założeń. Zalecaną praktyką jest skierowanie prośby do innych edytorów o weryfikację.
 2. Upewnienie się, czy zmiany były dokonane na aktualnych danych, tak by nie nadpisać czyjejś pracy lub nie powodować konfliktów w bazie danych.
 3. Upewnienie się, by zawsze mieć kopię zapasową danych i móc cofnąć, gdy coś pójdzie nie tak, jak planowano.
 4. Planuj swoje zestawy zmian rozsądnie. Tworzenie zestawu zmian do każdego obiektu bardzo utrudnia późniejszy proces weryfikacji. Taka praktyka byłaby również uważana za gaming the system, gdyby została wykonana przez człowieka, ponieważ sprawia wrażenie, że wprowadzono więcej zmian na mapie niż w rzeczywistości. Tworzenie jednego zestawu zmian na dużym obszarze obejmującym całą planetę również staje się trudne do odczytania i zanieczyszcza historię w miejscach, które nie znajdują się w pobliżu zmian. Zmiany pogrupowane w małe regiony są najłatwiejsze do przetrawienia dla ludzi.
 5. Upewnienie się, że każda zmiana dokonana przez bota lub skrypt jest oznaczona w odpowiedni sposób. Stwórz osobne konto do zmian oraz dodaj do każdej edycji odpowiednie tagi zestawu zmian, np. source=*, note=* lub created_by=*.
 6. Komentarz dodany do zestawu zmian musi mieć formę opisową i być czytelny dla człowieka. Należy także dodać oznaczenie mechanical=yes (lub bot=yes) oraz link do Wiki dokumentujący edycje w opisie zestawu zmian (description=*)
 7. Musisz respektować prośby innych edytorów, jeśli poproszą o zaprzestanie wprowadzania zmian, i ustosunkować się do ich zastrzeżeń.

Rozstrzyganie sporów

Bądź przygotowany, że nawet po długiej dyskusji może się znaleźć ktoś niezadowolony z twojego postępowania. Potraktuj wszystkie uwagi użytkowników poważnie i uprzejmie. Zastosowanie do procedury oznacza to, że twoje konto nie zostanie zablokowane od razu, gdy ktoś złoży skargę, ale nadal możesz być zmuszony do zmiany lub zaprzestania tego, co robisz, jeśli ludziom nie spodobają się twoje działania lub ich efekty uboczne.

Twoje zestawy zmian mogą zostać cofnięte, nawet jeśli zastosowałeś się do tych zasad; nie gwarantuje to, że twoja edycja zostanie zaakceptowana. Grupa Robocza ds. Danych (DWG) będzie analizować i reagować w sprawach, które nie mogą być rozwiązane przez społeczność i może albo natychmiast zablokować konto, albo wysłać wiadomość ostrzegawczą (w zależności od tego, jak intensywna jest aktywność edytującego). Wszystkie zautomatyzowane edycje, które nie są zgodne z tą polityką, będą szybko usuwane, gdy zostaną wykryte. W przypadkach, w których edycje naruszające te zasady są tak blisko wymieszane z normalnymi edycjami, że trudno jest je rozróżnić, jest możliwe, że przywrócenie problematycznych edycji spowoduje również pewne szkody uboczne wśród normalnych edycji.

Materiały dodatkowe