Pl:Data working group

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Data Working Group (data, “ат”openstreetmap“ԁοт”org) jest upoważniona przez Fundację do postępowania dyscyplinarnego dotyczącego zarzutów naruszenia praw autorskich , importów danych i poważnych sporów oraz wandalizmu. Drobne przypadki wandalizmu powinny być rozpatrywane przez lokalną społeczność za pomocą narzędzi counter-vandalism i rozpocząć odpowiednie kroki.

Działalność

Działalność jest rejestrowana na OTRS, drogą e-maili lub samej API i dostępna dla grupy roboczej i zarządu fundacji. Oczekiwanie od Administratora raportu w sprawie ogólnego kierunku działania widziane jest jako racjonalne. Sprawozdanie podsumowujące podjęte działania jest podawane do społeczności.

  • Data Working Group może następnie wybrać osobę do prowadzenia dochodzenia z pośród społeczności OSM, który zajmie się zbadaniem danego problemu.
  • Może poprosić Operations Working Group, aby pomóc rozwiązać problem, jeśli to konieczne.
  • Zawiesić lub zamknąć konta użytkownika (ów).
  • Zablokować dostęp przez "IP blocking".
  • Geograficzne zamknięcie dostępu (możliwe przyszłe konkretne działania).

Blokowanie użytkownika

Data Working Group jest uprawniona do wprowadzenia tymczasowego zablokowania (do 96 godzin) działalności użytkownika na OSM. Ma na celu zmuszenie ludzi zaangażowanych w wątpliwą działalność na OSM, aby powstrzymali swoje działania i dać innym członków społeczności czasu na dyskusję itp. Stała blokada jest zarządzana przez administratorów OSM.

Usuwanie i ukrywanie edycji

DWG jest odpowiedzialna za usunięcie, czasem również ukrycie informacji, które nie mogą być dystrybuowane z przyczyn prawnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie redactions sub-page

Członkostwo

Członkostwo grupy roboczej jest otwarte dla wszystkich osób zaproszonych (wymienieni śledczy wspomniani powyżej + wsparcie techniczne).

Problemy

Jeśli znajdziesz jakieś akty wandalizmu lub nielegalnego kopiowania ze źródeł, lub użytkownik nie odpowiada na wiadomości, możesz skontaktować się z Data Working Group na adres e-mail data@openstreetmap.org.

Proszę również zrozumieć, że praca w Data Working Group dokonywana jest przez wolontariuszy, a niektóre kwestie sporne mogą zająć trochę czasu.

Zobacz też