Ca:Key:name:ca

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name:ca
Catalane.png
Descripció
Nom en català Show/edit corresponding data item.
Grup: noms
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreeses pot usar en relacions
Requereix
Estat: de facto

El nom en llengua catalana.

Aquesta etiqueta és útil quan un objecte té noms específics en més d'una llengua:

  • Si name=* és en català, especifica l'idioma a l'etiqueta del nom principal
  • Si name=* és en un idioma diferent, aleshores especifica el nom en català

Vegeu també

Enllaços externs