WikiProject Catalan/Toponímia i exotopònims

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

Toponímia dels territoris de parla catalana

  • Andorra: la toponímia oficial hauria de ser sempre en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=* i, optativament, name:ca=*.

Aquí tenim un nomenclàtor d'Andorra.

  • Catalunya del Nord: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=*.

Aquí i aquí tenim diversos recull de topònims nord-catalans.

  • Franja de Ponent: atès que no el català no és oficial a la Franja, cal posar els topònims amb l'etiqueta name:ca=*.

Aquí tenim un recull dels muncipis de la Franja de Ponent.

  • Illes Balears: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name=* i, optativament, name:ca=*.

Aquí i aquí tenim un recull de toponímia de les Illes Balears.

  • País Valencià: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=*. En els municipis on la toponímia oficial sigui la forma valenciana/catalana, també ho posarem amb l'etiqueta name=*. aquí tenim un recull de toponímia major.
  • Principat de Catalunya: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name=* i, optativament, name:ca=*.

Nota: en la toponímia de la Vall d'Aran, els topònims oficials són en aranès, per tant, només els posarem en català amb l'etiqueta name:ca=*.

Toponímia de territoris de parla no catalana (exotopònims)

Caldrà posar els noms amb l'etiqueta name:ca.

  • Estats del món i les seves capitals: la majoria d'Estats del món tenen nom catalanitzat.

Aquí tenim un recull dels noms d'Estat catalanitzats i aquí l'estat de traducció al català a l'OSM. Cal anar marcant els que estiguin ben traduïts.

  • Comunitats autònomes amb nom català o tradicional catalanitzat: cal posar, si és necessari, amb l'etiqueta name:ca. Andalusia, Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella -la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, el País Basc, el País Valencià (o Comunitat Valenciana)
  • Ciutats europees amb nom tradicional catalanitzat: Nàpols, Milà, Brusel·les, Lió...
  • Altres topònims: el Caire, Xicago?, Maïami?...