WikiProject Catalan/Toponímia i exotopònims

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent

Toponímia dels territoris de parla catalana

 • Andorra: la toponímia oficial hauria de ser sempre en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name=* i, optativament, name:ca=*.

Aquí tenim un nomenclàtor d'Andorra.

 • Catalunya del Nord: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=*.

Aquí i aquí tenim diversos recull de topònims nord-catalans.

 • Franja de Ponent: atès que no el català no és oficial a la Franja, cal posar els topònims amb l'etiqueta name:ca=*.

Aquí tenim un recull dels muncipis de la Franja de Ponent.

 • Illes Balears: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name=* i, optativament, name:ca=*.

Aquí i aquí tenim un recull de toponímia de les Illes Balears.

 • País Valencià: cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=*. En els municipis on la toponímia oficial sigui la forma valenciana/catalana, també ho posarem amb l'etiqueta name=*. aquí tenim un recull de toponímia major.
 • Catalunya: la toponímia oficial hauria de ser en català, per tant, cal posar-ho amb l'etiqueta name=* i, optativament, name:ca=*.

Nota: en la toponímia de la Vall d'Aran, els topònims oficials són en aranès, per tant, només els posarem en català amb l'etiqueta name:ca=*.

Toponímia del País Valencià

Cal posar-ho amb l'etiqueta name:ca=*. En l’etiqueta name=*, per als noms dels municipis, es seguirà el criteri d’oficialitat. Per tant, el nom podria estar format per una única forma (en valencià o en castellà) o per les dos formes separades per una barra.

En els casos en què la denominació oficial sigui bilingüe, si el municipi forma part de la zona de predomini lingüístic valencià, es posarà en primer lloc la forma en valencià i, a continuació, la forma en castellà separada per una barra “ / “ (espai, barra, espai). Si el municipi forma part de la zona de predomini lingüístic castellà, es posarà en primer lloc la forma en castellà.

En els municipis on la toponímia oficial sigui la forma valenciana/catalana (municipis de la zona valencianoparlant), l'etiqueta name=* s'escriurà en català (Nota 1).

En els municipis on la toponímia oficial sigui la forma espanyola (municipis de la zona castellanoparlant), l'etiqueta name=* s'escriurà en castellà (Nota 1).

Noms de les vies urbanes

En les vies urbanes, l’etiqueta name=* contindrà el nom que apareix a les plaques amb les correccions ortogràfiques i d’estil pertinents assenyalades en els Criteris lingüístics (articles en minúscula, preposició de, etc.).

Les etiquetes name:ca=* i name:es=* s’inclouran sempre que el nom (en català o en castellà) de la via urbana es pugui comprovar amb alguna font de dades (Nota 2): una placa (monolingüe o bilingüe), amb el cadastre, amb el nomenclàtor oficial del municipi o amb el reglament de normalització lingüística del municipi (Nota 3).

 • Si en un municipi valencianoparlant la placa és bilingüe, s’inclouran les següents etiquetes:
  • name=* contindrà únicament el nom en valencià/català.
  • name:ca=* contindrà el nom en valencià/català.
  • name:es=* contindrà el nom en castellà.
 • Si en un municipi castellanoparlant la placa és bilingüe, s’inclouran les següents etiquetes:
  • name=* contindrà únicament el nom en castellà.
  • name:ca=* contindrà el nom en valencià/català.
  • name:es=* contindrà el nom en castellà.
 • Si la placa no és bilingüe (només apareix en una llengua), s’inclouran les següents etiquetes:
  • name=* contindrà únicament el nom tal com apareix en la placa.
  • name:ca=* contindrà el nom en valencià/català.
  • name:es=* contindrà el nom en castellà.

Nota 1: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució que té la competència en la normativització de la toponímia valenciana. L'obra Corpus toponímic valencià estableix els topònims oficials i remarca que els municipis valencianoparlants tenen la seua toponímia oficial (deixant de banda les vies urbanes) en català, mentre que els municipis castellanoparlants tenen la seua toponímia oficial en castellà.

Nota 2: El nom de vies urbanes no es podrà traduir si no es tenen fonts de dades fiables per a comprovar-ho. Per exemple, si un municipi valencianoparlant té les plaques només en castellà i al cadastre també, no ens podem inventar la traducció si no trobem cap font de dades amb els noms en valencià. I a l’inrevés igual, si un municipi valencianoparlant té les plaques només en valencià i al cadastre també, no ens podem inventar la traducció si no trobem cap font de dades amb els noms en castellà.

Nota 3: Alguns municipis, normalment de l’àrea valencianoparlant, tenen reglaments de normalització lingüística que afirmen que el nom oficial dels carrers és en valencià. A la pràctica, però, ens trobem que alguna placa es manté encara en castellà i no en trobem cap amb la traducció en valencià. En aquest cas, podrem afegir la traducció amb l’etiqueta name:ca=* (o name:es=* en cas contrari) seguint els criteris de traducció adients.

Toponímia de territoris de parla no catalana (exotopònims)

Caldrà posar els noms amb l'etiqueta name:ca.

 • Estats del món i les seves capitals: la majoria d'Estats del món tenen nom catalanitzat.

Aquí tenim un recull dels noms d'Estat catalanitzats i aquí l'estat de traducció al català a l'OSM. Cal anar marcant els que estiguin ben traduïts.

 • Comunitats autònomes amb nom català o tradicional catalanitzat: cal posar, si és necessari, amb l'etiqueta name:ca. Andalusia, Aragó, Astúries, les Balears, les Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella -la Manxa, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Múrcia, Navarra, el País Basc, el País Valencià (o Comunitat Valenciana)
 • Ciutats europees amb nom tradicional catalanitzat: Nàpols, Milà, Brusel·les, Lió...
 • Altres topònims: el Caire, Xicago?, Maïami?...

Criteri dels exotopònims

Cal revisar cada Estat i incorporar els valor a name:ca en els nodes i relacions de les principals ciutats i subdivisions territorials. Si el topònim de la Viquidata/Viquipèdia i de l'ésadir divergeixen cal comparar amb altres fonts (l'Enciclopèdia) i posar la forma descartada a alt_name:ca.

Estat OSM Subdivisions Capital(s) Altres topònims Estat Assignat
Xina relació

node

35 (Viquipèdia) Pequín ésadir Treballant-hi Jmontane
Rússia
Grècia
Japó