WikiProject Catalan/Llistat de coses a fer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
                 
Osmcatala.png
WikiProject Catalan

Traduccions:

Per zona:
Principat de Catalunya
Catalunya Nord
Illes Balears
Principat d'Andorra
País Valencià
Franja de Ponent


Aquesta és una llista de tasques i projectes pendents o ja fets per part de la Comunitat Catalana d'OSM.

Divulgació

Presència a la xarxa

 • Manteniment de xarxes socials (Twitter,Facebook...).

Community manager Carlos Sánchez . S'està redactant un cert un manual per facilitar la tasca de gestió compartida

 • Redacció d'un llibre/manual general d'OSM. Projecte impulsat per Carlos Sánchez. Recopilació de tot el material divulgatiu ja redactat, etc. Encara en fase Alfa
 • Disseny, elecció i posada en marxa de la web. Fet per Carlos Sánchez . http://osmcatala.96.lt/ (no funciona a data 2019/0420)

Trobades/reunions

Activitats públiques

Marxandatge d'OSM

 • Carlos ha fet un esquema del procés per dissenyar-te la teva pròpia samarreta OSM >> Samarreta OSMcatalà
 • També ha posat a disposició de la xarxa un joc relacionat amb OSM >> Edify (the game)

PD: va haver-hi una primera versió


Programari, dades i codi creat

JOSM

Preset de menú i estil sobre senyals de trànsit i configuració espanyola del plugin Roadsigns .

Ho porta en User:Yopaseopor Yopaseopor

Scripts de la comunitat catalana d'OSM:

recull de scripts per JOSM a GitHub --> WikiProject_Catalan/Scripts pel JOSM. Interessats: Jmontane, JaumeFigueras.

Guiatge per veu a l'OsmAnd en català

Instruccions d'instal·lació

 1. Activar l'aplicació Osmand del vostre telèfon mòbil
 2. Anar al Menú Baixar Mapes
 3. A la part inferior, a l'apartat Altres triar Indicadors de veu (enregistrats, funcionalitats limitades)
 4. Baixar el català i tornar a la pantalla principal

Si no s'activès de forma correcta:

 1. Anar al menú Configuració, opció Paràmetres de navegació
 2. triar perfil
 3. a la part inferior apartat Veu, triar Guiatge per veu
 4. Escollir Català

Veus fetes amb el FestCat

Versions i Instruccions anteriors (serveixen per activar qualsevol versió no reconeguda per Osmand)

voicecat

Catalan voice for Osmand . Veu catalana per a l'Osmand mentre esperem l'activació de la Pull request per part d'Osmand, realitzada per yopaseopor el 2018.

Ingredients
 • Al vostre telèfon:

A. App Osmand en la seva darrera versió. La de F-Droid no acaba d'estar del tot actualitzada

B. App Administrador d'Arxius amb possibilitat de servidor FTP (ES File Explorer)

 • Al vostre ordinador:

C. navegador

D. Client FTP

Instruccions d'instal·lació
 1. Baixar-se la carpeta ca d'aquest repositori al vostre ordinador. https://github.com/OSM-Catalan/voicecat
 2. Activar al mòbil el vostre servidor (ES File Explorer , Remot)
 3. Amb el client FTP al vostre ordinador connectar-se al mòbil i copiar la carpeta ca a /Android/data/net.osmand/files/voice del vostre telèfon mòbil
 4. Anar a Osmand > Configuració > Paràmetres de navegació > triar el perfil que utilitzarem > Guiatge per veu (està cap al final) > Català

FET: OSMBot (Bot OSM per a Telegram)

FET: Estadístiques de changesets i canvis a nivell del territori català

-Fet per JaumeFigueras i Xavier Barnada . https://github.com/Xevib/changeset2pg API_v0.6#Query:_GET_.2Fapi.2F0.6.2Fchangesets


Col·laboració amb altres projectes

Promoció i estudi de l'ús de Mapillary

Projecte Pere IV

PENDENT: OSM i Wikidata

ORFE: Mapa de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Projecte de cartografia del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i els seus voltants, que es realitza amb la col·laborció del Centre Excursionista de Terrassa


Tasques de mapatge

FET: Polígons dels Països Catalans

 • Creació de relacions de les àrees on es parla català. La resolució actual és a escala de municipis. Es poden millorar els límits en algunes zones del Païs Valencià i Franja de Ponent on hi ha zones catalanoparlants i zones que no dins d'un mateix municipi.

Recull de polígons a GitHub Interessats: Jmontane, KonfrareAlbert.

ORFE: Redacció de propostes i elecció per a la Normalització de categories per a les carreteres.

Normalització de carreteres a Catalunya: Ara mateix tenim dues pàgines: Classificació física de les vies i Normalització (en qualsevol cas cal consensuar amb talk-es com es diu a Normalización). Interessats: Yopaseopor, Harmankardon. Proposo la creació de WikiProject_Catalan/Normalització de carreteres

MANTENIMENT:Revisió del Transport Públic de Catalunya

Ho va fent en yopaseopor , Carlos Forseti , Joaquín García Martínez i Carlos Cabezas entre d'altres.

Tasques pendents

-Traspàs de l'arxiu GTFS de TMB (transport públic) i afegir les dades a directoris: [1] [2]. Més informació a ES:Córdoba_(Spain)_Bus_Transport_Import. Hi ha possibilitat d'estudiar l'ús de l'eina GO-Sync.

-Revisió traçats llarga distància i creació de "trens" (train)

PENDENT: A Peu

Normalització de les rutes de senderisme: Ara per ara tenim aquest recull de rutes PR a WikiProject_Catalunya/Senderisme. Les grans rutes les trobarem aquí: WikiProject_Spain/Senderismo.

FET: Millora de la informació a autopistes (sortides) .

S'ha fet servir l'eina CheckAutopista i s'ha afegit la informació de totes les sortides d'autopista i autovia a Catalunya, també s'ha començat amb les d'alguna via ràpida. Ho ha fet en yopaseopor.

ORFE: Establiment d'etiquetes per peatges automatitzats i teletac.

ORFE: Revisió de la mida de població de totes les poblacions i entitats poblacionals de Catalunya (llista de municipis)

PENDENT: #1carrer1nom

Completar el nom dels carrers que no en tenen. Recursos:

 • Consulta d'Overpass per consultar o descarregar les dades per editar amb JOSM
try it yourself in overpass-turbo
[out:json][timeout:100];
area[name="Països Catalans"]->.searchArea;
(
 nwr["highway"="residential"]["name"!~".*"]["noname"!~".*"](area.searchArea);
);
out body;
>;
out skel qt;

FET: Revisió del Catàleg de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (2013)

FET: Traçat aproximat de pistes pavimentades de Catalunya

PENDENT: Revisió d'Espais Naturals Protegits de Catalunya

PENDENT: Revisió de rius i rieres de Catalunya

PENDENT: Revisió de muntanyes i cims de Catalunya

PENDENT: Revisió de Refugis de Catalunya

PENDENT: Microtasques

PENDENT: Ajuntaments

Falten afegir els ajuntaments d'alguns pobles. La consulta següent els mostra sobre el mapa

try it yourself in overpass-turbo
[out:json];
area["name"="Països Catalans"][boundary=political]->.boundaryarea;
// Municipis dels Països Catalans
rel(area.boundaryarea)[admin_level=8];
// mapa les relacions a la seva àrea respectiva
map_to_area -> .all_level_8_areas;

// Cerca tots els ajuntaments amenity=townhall als Països Catalans
( nwr(area.boundaryarea)["amenity"="townhall"];>;);

// En quins municipis hi ha ajuntaments?
is_in;
area._[admin_level=8] -> .level_8_areas_with_townhall; 

// Tots els municipis excepte els que tenen ajuntament a la seva àrea
(.all_level_8_areas; - .level_8_areas_with_townhall;); 

// Calcula i retorna les relacions
rel(pivot);
(._;>;);
out;

PENDENT: Normalització lingüística

Molts elements del mapa de la zona dels Països Catalans els hi falta l'etiqueta name:ca=*. Això fa que en alguns llocs o segons com estigui configurat el navegador, OSM mostri informació en altres llengües encara que tinguin name=* en català (vegeu Multilingual_names). Per començar, el més senzill és copiar el contingut de l'etiqueta name a name:ca. A [3] trobareu un programa que facilita la feina. Només cal anar responent "y" quan vulgueu afegir l'etiqueta, per defecte no fa el canvi. Aquí teniu un exemple:

$ fill_empty_name_lang
User: jmaspons
Password: 
Bounding box(South,West,North,East) or name value: Cerdanya
Name language to add (e.g. ca, en, ...): ca
0%|                                            | 0/6 [00:00<?, ?it/s]
name=Prullans, name:uk=Прулянс, 
+ {'name:ca': 'Prullans'}
------------------------------------------------------
It's correct[y/N]: y

Exotopònims

Tasques pendents

Cada persona usuària pot apuntar aquí les tasques que consideri que s'han de fer a nivell de territori. Si algú s'avorreix les pot anar continuant.

 • Revisió dades obertes sobre bicicleta i BiciBox a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

PENDENT: #1carrer2voreres

Dibuix de dues vies paral·leles a qualsevol carrer amb les etiquetes highway=footway i footway=sidewalk

PENDENT: #1crossing1tag

Dibuix dels passos de vianants vistos des d'ortoimatge amb l'etiqueta única highway=crossing, per després ampliar informació.

PENDENT: #containeronvas

Dibuix dels contenidors amb l'etiqueta amenity=recycling i les subetiquetes que se'n derivin mitjançant ortoimatge.

Importacions

PENDENT: Direcció general del cadastre

Anterior

Interessats KonfrareAlbert, Marmitako --> WikiProject_Catalan/Cadastre

En l'actualitat (2018) s'està portant a terme la importació del Cadastre a nivell espanyol. Destaquem


PENDENT: Solucionar Mapa de cobertes del sòl (CORINE)

Hem decidit convertir les dades proporcionades per la Generalitat de Catalunya sobre el SIGPAC en una capa a editar amb un projecte del gestor de tasques

Enllaç a aquest projecte del gestor de tasques, Recomanem JOSM

Anterior solució

La pàgina i el mapa. Encara caldria demanar oficialment els permisos. Interessat: JaumeFigueras --> WikiProject_Catalan/Cobertes del sòl