WikiProject Catalan/Microtasques

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Una microtasca és una edició molt petita, d'un node (punt) o d'una via (línia) al que se li afegeix mitjançant un editor una o dues etiquetes com a molt. Aquest element quedarà dins de la base de dades i no necessàriament es veurà reflectit en tots els projectes (mapes) dels que forma part OpenStreetMap. Les etiquetes suggerides són molt bàsiques expressament. Òbviament, el col·laborador que ho desitgi sempre pot aprofundir amb més etiquetes i refinar les dades tant com vulgui.

Aquestes microtasques estan pensades per a cobrir un àrea relativament petita. Per exemple, un municipi de fins a 15.000 habitants, o un barri d'un municipi gran. La intenció és afegir una característica que, o bé sigui molt senzilla d'introduir en el mapa (passos de vianants) o bé sigui poc freqüent (menys 25 elements) en l'àrea de treball. De manera que completar una microtasca es pugui realitzar en un únic dia o, a tot estirar, una setmana.

B

Bústies

Tipus:punt

node

amenity=post_box

Overpass-turbo

La forma més bàsica d'afegir una bústia de correus a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb amenity=post_box. Aquesta etiqueta només s'usa per a les bústies del servei postal de correus, no per a les bústies particulars.

Si no esteu segurs d'on es troben els bústies del vostre poble, podeu consultar les dades a la pàgina web de Correus i contrastar les dades amb la realitat, anant al lloc per a verificar l'existència de la bústia i la ubicació.

C

Cabines telefòniques

Tipus:punt

node

amenity=telephone

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir una cabina telefònica a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb amenity=telephone.


Si no esteu segurs d'on es troben els bústies del vostre poble, podeu consultar les dades a la pàgina web de Cabitel i contrastar les dades amb la realitat, anant al lloc per a verificar l'existència de la cabina i la ubicació.


D

Desfibril·ladors

Tipus:punt

node

emergency=defibrillator

Overpass-turbo


La forma d'afegir un desfibril·lador automàtic (DEA) a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb emergency=defibrillator.

Malauradament, no sembla que existeixi cap cercador de DEA que reculli tot el territori. Alguns ajuntaments sí que proporcionen cercados dels DEA que es troben en el seu municipi. Si no esteu segurs d'on es troben els DEA del vostre poble, podeu consultar demanar la informació al vostre ajuntament, almenys haurien de poder-vos proporcionar els DEA a la via i edificis públics. Així, podreu contrastar la informació amb la realitat, anant al lloc per a verificar l'existència de la bústia i la ubicació i, si s'escau, crear el node corresponent.

(Novetat: App Ariadna http://ariadna.secardiologia.es/ )

F

Farmàcies

Tipus:punt

node

amenity=pharmacy

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir una farmàcia a OSM és amb un node. També es pot etiquetar com àrea, però aquí indicarem la forma més bàsica. Només cal crear, si s'escau, un node amb amenity=pharmacy on es troba la farmàcia. El node cal ubicar-lo, aproximadament, al centre de l'espai que ocupa la farmàcia. Important, aquesta etiqueta no s'usa per a parafarmàcies.

Segurament ja teniu controlades totes les farmàcies del municipi que esteu fent, però podeu contrastar les dades en diferents fonts i, si s'escau, visitar la zona per a comprovar in situ les dades. Algunes fonts que us poden ser útils: pàgina web de l'ajuntament, col·legi de farmacèutics de la província o zona on treballeu, dades obertes de la Generalitat o administració pública competent.

Font de dades:

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Salut/Cat-leg-de-farm-cies-de-Catalunya/f446-3fny

Llicencia: cc0

http://web.gencat.cat/ca/menu-ajuda/ajuda/avis_legal/

Fonts d'aigua potable

A OSM distingim entre les fonts artificials (p. ex. en un parc infantil) i les fonts naturals (de muntanya).

Fonts artificials

Tipus:punt

node

amenity=drinking_water

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir una font d'aigua potable a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb amenity=drinking_water. Aquesta etiqueta s'usa per a qualsevol punt d'aigua on les persones puguin veure aigua.

És difícil que tingueu present totes les fonts del vostre municipi. Podeu aprofitar les passejades que feu o demanar un llistat al vostre ajuntament per a contrastar les dades a OSM i, si s'escau, comprovar les dades in situ.

Fonts naturals

Tipus:punt

node

natural=spring i drinking_water=yes/no

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir una font natural a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb natural=spring i indicar-hi si l'aigua és potable o no amb drinking_water=yes (si l'aigua és potable) o drinking_water=no (si no ho és).

L

Loteria

A OSM es distingueix entre els punts de venda on principalment només es ven loteria (cas típic de les administracions de loteria de l'Estat o els quioscs de l'ONCE), i els llocs on vendre loteria no és l'activitat comercial principal (cas típic de la loteria de Catalunya).

Administracions de loteria i quioscs de l'ONCE

Tipus:punt

node

shop=lottery

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir un punt de venda de loteria a OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb shop=lottery. Aquesta etiqueta s'usa per a qualsevol lloc on principalment es vengui loteria, per exemple administracions de loteria de l'Estat o quioscs de l'ONCE.

No coneixem cap cercador de quioscs de l'ONCE. Al web de Loterías y Apuestas podeu contrastar les dades de les adminsitracions de loteries i, si s'escau, visitar la zona per a comprovar in situ les dades i, si s'escau, afegir la informació a OSM.

Comerços on, a més, es pot comprar loteria

Tipus:punt o àrea

node

lottery=yes

Overpass-turbo


En els casos on la venda de loteria no és l'activitat principal, cal afegir l'etiqueta lottery=yes a l'obejecte que defineix el negoci. Aquest és el cas del punts de venda de loteria de Catalunya o els comerços on ara també es ven loteria de l'ONCE (benzineres, forns de pa,...).

No coneixem cap cercador de punts de venda de l'ONCE. Al web de Loteria de Catalunya podeu contrastar les dades dels punts de venda i, si s'escau, visitar la zona per a comprovar in situ les dades i, si s'escau, afegir la informació a OSM.


N

Notaries

Tipus:punt

node

office=notary

Overpass-turbo


La forma més bàsica d'afegir una notaria OSM és amb un node. Només cal crear, si s'escau, un node amb office=notary on es troba la notaria. El node cal ubicar-lo, aproximadament, al centre de l'espai que ocupa la notaria.

Segurament ja teniu controlades totes les notaries del municipi que esteu fent, però podeu contrastar les dades en diferents fonts i, si s'escau, visitar la zona per a comprovar in situ les dades. Algunes fonts que us poden ser útils: pàgina web de l'ajuntament, col·legi de notaris, dades obertes de la Generalitat o administració pública competent.


P

Passos de vianants

Tipus:punt

node

highway=crossing

Overpass-turbo


Una forma fàcil d'afegir els passos de vianants a OSM és mitjançant la imatgeria aèria. Allà on veiem un pas de vianants, si no existeix prèviament, hem de crear un node amb l'etiqueta highway=crossing

Tipus:línia

way

highway=footway i footway=crossing

Overpass-turbo

Si en canvi volem remarcar tot el trajecte que es fa en un pas de vianants hem de traçar una línia (seguint el recorregut entre vorera i vorera, seguint la pintura i escriure aquestes dues etiquetes en aquesta línia que hem traçat). Important és que estigui connectat a una altra via (les voreres de cada extrem).