Hu:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Leírás
A hely elsődleges neve, ahogyan kitáblázva látható, vagy a helyi lakosság által ismert legelterjedtebb név. Show/edit corresponding data item.
Csoport: names
Használható elemtípusok
használható pontokonhasználható vonalakonhasználható területekenhasználható kapcsolatokon
Státusz: de facto

Ez a kulcs az elemek való életbeli elsődleges nevének rögzítésére szolgál. A számos névhez kapcsolódó kulcs közül ez a legfontosabb.

Értékek

Fő cikk:: Names

Ökölszabályként az elsődleges név az elem legnyilvánvalóbb neve kell legyen, az, amelyet a végfelhasználók elvárnak, hogy a térképcímkén vagy más felületi elemen megjelenjen. Íme az elsődleges nevek szokásos forrásai:

 • Magán a tereptárgyon elhelyezett táblán lévő legszembetűnőbb név, jellemzően az épített környezetben lévő tereptárgyak esetében
 • A tereptárgy neve egy táblán máshol, például egy iránymutató táblán
 • Általános vagy hivatalos használat, jellemzően a természeti környezetben található objektumok esetében

A source:name=* kulcsban lehet explicite megadni, hogy mi volt a név forrása.

Ezek a források néha ellentmondásosak: egy objektumot más néven ismerhetnek különböző emberek vagy különböző helyeken. Kétség esetén az OpenStreetMap a „terepi szituációt” preferálja. Például egy vitatott terület elsődleges neve megegyezik azzal, amit a terület fölött ellenőrzéssel bíró oldal használ.[1] A terepi szabály azonban nem egzakt; szükség lehet a józan ész használatára:

 • Ha egy várost helyben becenéven ismernek, jobb, ha a becenevet a loc_name=* kulcsba teszed, a normál nevet pedig a name=*-be, még akkor is, ha a helyiek nem igazán használják a rendes nevet.
 • Ha egy tábla helyspórolásból rövidíti a nevet, de a név ésszerűen teljes egészében kiírható, a name=*-et is teljesen ki kell írni.
 • Ha egy hivatalos név sokkal kevésbé ismert vagy homályosabb, mint ugyanazon elem másik neve, és a gyakorlatban kevesebben használják, még akkor is, ha ki van táblázva, jobb a hivatalos nevet az official_name=* vagy alt_name=* címkében megadni, mint elsődleges névként tekinteni rá.
 • Ha egy tábla egyértelműen hibás, vedd fel a hibás nevet a not:name=* címkébe, megelőzve hogy a helyismerettel nem rendelkező térképezők a hibát bevigyék OpenStreetMap-be.

Az elsődleges név általában a hely nyelven vagy nyelveken van. Ismeretlen területen próbálj meg megfelelni a helyi konvencióknak. Előfordulhat azonban, hogy kivételt kell tenni, ha egy objektum valódi neve más nyelven van, mint a túlsúlyban lévő helyi nyelv. Ilyen lehet egy turistákra szakosodott ajándékbolt, vagy egy bevándorló közösséget ellátó élelmiszerbolt, amit idegen nyelven neveztek el.[2]

Ne használd a name=* kulcsot ha:

 • Az objektumnak nincs neve a való életben. Ha ez olyan valami, aminek tipikusan van neve, mint például egy utca, használd a noname=yes címkét, megerősítve, hogy a name=* hiánya szándékos, nem pedig egy más térképező által javítandó hiba.
 • Az objektum egy általános kifejezés vagy leírás alapján ismert. Használj funkciót leíró címkét a típus nyelvsemleges, géppel olvasható leírásához. Használhatsz description=* vagy note=* címkét is, ha más címkék nem írják le elég jól, hogy az objektum miben különbözik a többi hasonlótól.
 • Az érték nem egy név, hanem egy cím (pl. házszám) vagy egy hivatkozási szám (pl. egy lyuk azonosítója a golfpályán). Ha egy objektum olyan típusú, amelyet közönségesen neveznek el (például a névtelen utak ritkák, de a névtelen házak vagy golflyukak gyakoriak), előfordulhat, hogy a neve tartalmazhat hivatkozási számot. Ha egy út mellett olyan épületek találhatók, amelyek útcímében a „Tanya út 5” szerepel, a neve valószínűleg „Tanya út 5”. Természetesen a hivatkozási szám címkével is rendelkeznie kell.

Változatok

Elnevezés

A name=* címke az elsődleges címke egy elem nevének térképezéséhez. A részletesebb bemutatáshoz lásd a Names cikket.

Kulcs Érték Alapelem Magyarázat
name felhasználói érték pont vonal terület Név: Alapértelmezett név. Azt a nevet adjunk meg ami alapján bárki megtalálhatja a helyet.
name:<xx> felhasználói érték pont vonal terület Név más nyelven: Pl.: name:fr=Londres. Ne feledd, az összes alábbi kulcsváltozat ellátható nyelvi végződéssel. Lásd: Többnyelvű nevek.
name:left[:<xx>], name:right[:<xx>] felhasználói érték vonal Bal/jobb név: Akkor használandó, ha egy vonal két oldalán eltér a név (pl. egy utca ami két közigazgatási terület határán fekszik).
int_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Nemzetközi megnevezés: (megjegyzés: fontold meg helyette a nyelvspecifikus név használatát, pl name:en=... – lásd fentebb. A nemzetközi nem feltétlenül jelent angolt.
loc_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Helyileg ismert névváltozat
nat_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Országosan ismert névváltozat
official_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Hivatalos név: Hasznos, ha van valami kidolgozott hivatalos név, míg egy ettől eltérő név egy általánosan használt név. Példa: official_name=Principat d'Andorra (miközben a name=Andorra).
old_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Régebbi név, ami valamilyen szinten még használatban van.
ref_name[:<xx>] User defined pont vonal terület Unique, human-readable name of this object in an external data management system.
reg_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Regionálisan ismert névváltozat
short_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Rövid név: A név felismerhető, gyakran használt, rövid változatának kell lennie, nem pedig becenévnek (arra használd az alt_name-et), keresésnél hasznos (a Nominatim keres benne).
sorting_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Rendezési név: a nevek rendezésének javítására szolgál. Akkor van rá szükség, ha a rendezési nevek nem alapulhatnak a helyesíráson (a Unicode Collation Algorithm használata nyelvre és szkriptre szabott leválogatási táblázatokkal, vagy ha a rendezett névlisták több nyelven és/vagy szkripttel írt neveket is tartalmaznak), mert pár részt figyelmen kívül kell hagyni:
 • névelő mellőzése,
 • a vezetéknév előtt említett keresztnevek relatív jelentőségének csökkentése,
 • az utcanév általános részének mellőzése, amikor az a specifikus névrész előtt szerepel (pl. franciában a "rue", "boulevard", "place", stb.),

ezek mindegyikét figyelmen kívül kell hagyni az elsődleges rendezési szinten, és ezt egy rendezési algoritmus nem tudja könnyen megtenniÍ.

alt_name[:<xx>] felhasználói érték pont vonal terület Alternatív névváltozat: Másik név ahogyan még ismerik. Ha van olyan név, ami nem fér bele a fenti kulcsokba, azt alt_name-be lehet tenni. Pl. name=Kék Golyó utca és alt_name=Kékgolyó utca. Ritkán a címkébe pontosvesszővel felsorolt nevek kerülnek, pl. alt_name=név1;név2;név3, de ez a használat nem preferált.
nickname[:<xx>] User defined pont vonal terület Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Ne használj ilyen címkét, az utótaggal elért többszörös név érték elavult.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. A táblázat fordítását ezen az oldalon szerkesztheted.


A kulcsváltozatokhoz lehetséges utótagként dátum névteret illeszteni (például "old_name:en:1921-1932").

Az összes dokumentált alkulcs:

Több nevű helyek

Ha egy elemnek több neve is van, először próbálj egy szemantikailag megfelelőt választani a táblázatból (pl. short_name=*, old_name=*, stb.). Ha egyik sem felel meg, használd az alt_name=* címkét. Ha több ilyen név is van, az alt_name=*-be pontosvesszővel kerülhetnek.

Néha a name=* is tartalmazhat több, pontosvesszővel elválasztott értéket:

 • Többnyelvű régiókban vagy településeken a több nyelv is lehet elég releváns ahhoz, hogy bekerüljön a name=* címkébe. A helyi szokásoktól függően az elválasztójel lehet a pontosvesszőtől eltérő is, mint „/” vagy „–”. Nyelvspecifikus kulcsokban (pl. name:hu=*) viszont ilyen nem fordulhat elő.
 • Egyes nemzetközi határelemek (gyakran vízi határok) több értéket is tartalmaznak a name=* címkében, hogy ne részesítsék előnyben az egyik ország preferált nevét a másikkal szemben.
 • Viszonylag ritka esetekben előfordulhat, hogy kevésbé feltűnő helyek, például nevezetességek esetében döntetlenre kerül sor. Például egy vállalkozás, ami két különböző néven fut, az épület két oldalán eltérő néven hirdeti magát. Mielőtt a name=* kulcsot több értékkel túlterhelné, győződjön meg róla, hogy valóban egy döntetlenről van szó, és nincs más, strukturáltabb módja a névhelyzet ábrázolásának.[3]

Egyes megjelenítők a pontosvesszőt valami esztétikusabbá alakítják, például nagykötőjellé vagy sortöréssé, de sok más adatfogyasztó csak egyetlen értéket feltételez a name=*-ben, így a pontosvessző szó szerint megjelenhet, meglepve a felhasználókat.

Útnevek

Az utak nevei, különösen az autópályanevek, személyeknek állíthatnak emléket. Régiótól és konkrét esettől függően az út neve minden csomópontban jól láthatóan megjelenhet, vagy csak egyszer-kétszer jelenik meg az út mindkét végén, de más elrendezés is előfordulhat. Sok helyen előfordul, hogy egy autópályát elneveznek ugyan, de csak az útvonal számát táblázzák ki. Használd a name=* címkét, ha a név alkalmas általános használatra (például navigációra); ellenkező esetben használd az official_name=* vagy az alt_name=* címkét.

További adatok

 • A name=* címkének csak nevet kell tartalmaznia, nem kell leírnia az objektum típusát vagy helyét vagy egyéb tulajdonságait (például magasság, üzemeltető, hozzáférési korlátozások, besorolás/tanúsítás/minőségi címkék…).
 • strapline=* címkével írható le a boltok neve alatt kitáblázott reklámszlogen

Szerkesztők

A legtöbb OpenStreetMap-szerkesztő biztosít valamilyen mezőt a címkesablonjaiban a name=* számára. A StreetCompleteben küldetések ("Mi a neve ennek az útnak/sétálóútnak/térnek?" StreetComplete quest road name.svg és "Mi a neve ennek a helynek? […]" StreetComplete quest label.svg) segítségével adható hozzá name=* címke sok elemhez.

Potenciális címkézési hibák

Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!
 • name=X ‒ Használd helyette a fixme=* címkét. További eredmények: [2]
Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!
Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!
 • name=* ‒ a "*" nem jelent értéket
Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!
Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!
 • név=* ‒ magyar
Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!

Lásd még

 • name:etymology=* – névetimológia, az elem nevében megemlített dolog
 • Többnyelvű nevek
 • noname=yes – névtelen: a név hiányának jelzésére szolgál abban az esetben, ha valaminek a valóságban tényleg nincs neve
 • strapline=* – közvetlenül a név mellett látható hivatalos reklámszlogen
 • unnamed=* – A név hiányának jelölésére szolgál, amikor igazolták, hogy a valóságban nincs definiált név. Fontold meg helyette a noname=* használatát
 • Key:description egy elem leírásához.

Footnotes

 1. Hivatalos OpenStreetMap Foundation nyilatkozat a projekt vitatott határokkal, határokkal, elnevezésekkel és leírásokkal kapcsolatos gyakorlatáról.
 2. Lehet, hogy egy betlehemi ajándékboltoknak angol a neve, de Betlehem város névtáblája biztosan nem lesz angolul.
 3. Például ez a bolt elölről, a parkoló felől „Fun House”-nak hívja magát, de hátul, a bejárat felől „Flag House” van kiírva.
Az itt látható szöveg az eredeti, angol nyelvű változat fordítása. Átnézve a rev2427884 változat alapján. Illessz minden új vagy helyspecifikus információt ezen figyelmeztetés elé.
Kérlek ne végezz a szövegen radikális módosítást anélkül, hogy azt lefordítva beledolgoznád az eredeti szócikkbe, értesítve erről a nemzetközi közösséget, vagy segítséget kérve ezen az oldalon. Helyesírási, nyelvtani, lexikai és stilisztikai javításokat örömmel veszünk.