Gl:Key:name

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg name
Helena, Montana.jpg
Descrición
A etiqueta name é o principal xeito de fornecer un nome a un elemento calquera. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupo: nomes
Empregado nestes elementos
pode ser usado en nodospode ser usado en víaspode ser usado en áreaspode ser usado en relacións
Estado: de facto

Emprego

Véxase tamén: Nomes

Para engadir detalles acerca do nome dun elemento ou función incluída no OpenStreetMap.

Nomeado de vías

Para decatarse de que xeito engadir os nomes de vías (xeralmente urbáns) de maneira correcta, olla a páxina de normativización para cartografar en España.

Valores

Deseguido, na seguinte táboa xorden os principais valores.Chave Valor Elemento Descrición
name Fixado polo usuario nó caminho área O nome predeterminado común. (Apuntamento: Para áreas disputadas, emprega o nome que xorde, por exemplo, nos sinais de tráfico para o campo name.) Insire as alternativas nas etiquetas de nome específicas (por exemplo, name:tr/name:el) ou nas variantes (por exemplo, loc_name/old_name/alt_name).
name:<lg> Fixado polo usuario nó caminho área Nomes en diferente lingua(en) exemplo: name:fr=Londres. Para máis información olle rúas que empregan nomes bilingües(en)
name:left[:<lg>], name:right[:<lg>] Fixado polo usuario caminho Emprégase cando unha estrada ten varios nomes a cada beira do mesmo (p. ex., unha rúa que constitúe a fronteira entre dous municipios ou países).
int_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nomes internacionais (Apuntamento: estudar o emprego de nomes específicos da linguaxe do lugar, por exemplo, (en galego) name:gl=, name:en=, etc... - ollar máis adiante - Internacional non (forzosamente) significa inglés
loc_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nomes locais
nat_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nomes nacionais
official_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Ista foi creada para os nomes de países pero precisamos unha aclaración para outros casos entre "name", "int_name", "loc_name" e "official_name". Exemplo: official_name=Principado de Andorra (onde "name" é name=Andorra)
old_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nomes históricos
reg_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nomes rexionais
short_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Abreviación común, servíbel para as procuras (recoñecido polo Nominatim)
sorting_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Nome, empregado para a mellor clasificación dos nomes — Esta só é imprescindíbel cando a clasificación dos nomes non poden basearse sóamente na súa ortografía (empregando o Algoritmo de clasificación de Unicode de intercalación con táboas adaptadas por linguaxe, ou cando as listaxes ordeadas de nomes inclúen nomes escritos en varias linguaxes), pero require ignorar algúns anacos coma:
  • ignorando os artigos importantes, ou
  • reducindo a importancia relativa dos nomes citados antes dun apelido,
  • ignorando o anaco xenérico do nombre dunha rúa cando se produce denantes do nome específico (por exemplo, en francés con "rue", "boulevard", "place", etc.),

tódolos eles sendo ignorados no nivel principal de ordenación e non sinxelamente inferíbel por un algoritmo de preprocesamento.

alt_name[:<lg>] Fixado polo usuario nó caminho área Outro nome ou nomes polo xeito de que es coñecido, por exemplo, name=Universidade central e alt_name=Campus verde, ou name=Rúa da Coruña e alt_name=Rúa da Corunha
nickname[:<lg>] User defined nó caminho área Nickname (e.g. "Warschauer Allee" for BAB 2 in Germany relation 3140168).
name_1 , name_2 , ... Non empregue esta etiqueta, o etiquetado de nomes mediante sufixos atópase en desuso.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.Tradución ó galego editábel aquí.