Hu:Area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Terület
A „terület” (area) elem vektormodellje

A terület (angolul area, ejtsd: éria) avagy kitöltött poligon úgy definiálható, mint egy zárt és kitöltött terület, amit egy megfelelő címkékkel rendelkező zárt vonal határol, vagy pedig mint amit multipoligon kapcsolat(en) hoz létre több vonalból.

Ne felejtsd el, hogy a területek nem önálló alapelemek, és némelyik zárt vonalról (például a landuse=*) feltételezzük, hogy terület, de másokról, mint a highway=footway, nem. Utóbbiak terület helyett lineáris térképelemként vannak kezelve, kivéve, ha area=yes címkét is kaptak.

Hogyan térképezzünk területet?

Mapnik area residential.png
Road-area-osm.png
Az úthálózathoz kapcsolódó, gyalogosok számára fenntartott közterület
rajza és vektoros modellje

Két út áll rendelkezésre területek létrehozására:

 • Kisebb területek esetében gyakran megfelelő csupán egyetlen zárt vonal létrehozása, amit megfelelő címkékkel látunk el. Ritka kivételek esetén az area=yes címkét is hozzá kell még adni. Lásd az area=* címkét a további részletek iránt!
 • Nagyobb területek esetében és akkor, ha más területekhez vagy vonalakhoz illeszkedik az alakzat, gyakran sokkal alkalmasabb a multipoligon kapcsolat(en) használata, ismét csak a megfelelő címkékkel. Lásd a multipoligon kapcsolat(en) oldalt a további részletek iránt.

A zárt vonalak címkék kombinálásával egyaránt alkothatnak lineáris „zárt poligont” és területet. Például egy körforgalom, ami füvesített térséggel a közepén definiálható, mint egy zárt vonal, aminek highway=primary az egyik címkéje, és landuse=grass a másik. Ez egy körben haladó burkolt útként lesz értelmezve, aminek fűvel benőtt terület van a közepén.

Amikor olyan vonalak kerülnek grafikus megjelenítésre, melyeknek valamelyik címkéje csak zárt vonalak esetében használható, gyakran az eredetileg nem zárt vonalak is „bezáródhatnak” a végpontjaik egyesítésével. Ilyenkor a területük is kitölthető lesz.

A múltban szükség volt arra, hogy a területek köré rajzolt határvonalak egy bizonyos irányba tartsanak (az óramutató forgásának irányával megegyezően vagy azzal ellentétesen), hogy a tárolt információ megfelelően kerüljön grafikailag megjelenítésre. Ma már erre nincs szükség.

Megjelenítés

Kirajzolás során a kisebb területek a nagyobb területek „fölé” kerülnek. Ez például azt biztosítja, hogy egy kis erdő, ami egy nagy parkban van, rajzként úgy jelenjen meg, hogy az erdő a park „fölött” látszik. Vagy az erdőben lévő kis füves tisztás lerajzolva az erdő „fölött” fog látszani.

Multipoligon(en) használatával létrehozott területek esetében lehetőség van arra, hogy előbb a tisztás helyét „lyukként” definiáljuk az erdő területében, majd pedig a lyuk kerüljön füves térségként definiálásra.

Példák (xml-ben)

Egyszerű terület

Az alábbi példában egy tavat definiálunk egyetlen zárt vonallal, aholis a vonal utolsó pontja ugyanaz, mint az első. A natural=water címke használatában már benne foglaltatik az area=yes tulajdonság.

 <way id="4876027" timestamp="2008-03-12T07:59:11Z" user="MichaelCollinson">
  <nd ref="31492372"/>
  <nd ref="31492338"/>
  <nd ref="31492370"/>
  <nd ref="31492371"/>
  <nd ref="31492372"/>
  <tag k="natural" v="water"/>
  <tag k="name" v="Spegeldammen"/>
 </way>

Terület multipoligonnal

Terület úgy is definiálható a multipligon kapcsolattal, hogy több vonal halmaza alkossa a terület határait. A határok alapesetben külső (outer) határok, de opcionálisan belső határokat (avagy lyukakat) is képezhetnek. Az alábbi példában egy alakzat külső (outer) határa egyetlen vonallal van megadva, és a két másik belső (inner) vonal pedig vagy közösen képzi egy lyuk határát, vagy különböző lyukakat definiálnak.

 <relation id="12" timestamp="2008-12-21T19:31:43Z" user="kevjs1982" uid="84075">
  <member type="way" ref="2878061" role="outer"/>
  <member type="way" ref="8125153" role="inner"/>
  <member type="way" ref="8125154" role="inner"/>
  <member type="way" ref="3811966" role=""/>
  <tag k="type" v="multipolygon"/>
 </relation>

Lásd még