Hu:Node

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pont

A pont (angolul node, ejtsd: nód) egy fontos alapelem az OpenStreetMap (OSM) adatmodelljében. Egyetlen térbeli pontot tartalmaz, amit a földrajzi koordinátái – a szélessége (latitude) és hosszúsága (longitude) – valamint az azonosítója (id) definiál.

Egy harmadik, opcionális dimenzió, a magasság (altitude) is hozzáadható az ele=* kulccsal. Egy pont úgy is definiálható, mint ami egy kiválasztott réteg (layer=*) vagy szint (level=*) része, ahol egyes térképelemek egymás fölött vagy egymás alatt haladnak el, mint mondjuk a hidak esetében.

A pontok arra használhatók, hogy önálló pontszerű térképelemeket definiáljunk vele, de ennél is gyakoribb, hogy egy alakzat vagy egy vonal „útjának” definiálására használjuk.

2015 júniusában a statisztika szerint több mint 2 750 000 000 pont(en) volt a globális OSM adathalmazban.

Pontszerű térképelemek

A pontokat arra használhatjuk, hogy pontszerű térképelemeket definiáljunk velük. Amikor így használjuk őket, akkor normális körülmények között legalább egy címkével is rendelkezniük kell, hogy meghatározzuk, mire szolgálnak a valóságban. Egy pontnak több címkéje is lehet, és/vagy több kapcsolatnak is része lehet. Például egy telefonfülke helyzetét meghatározó pont egyszerűen megjelölhető a amenity=telephone címkével, és ugyancsak megkaphatja az operator=* címkét.

Vonalalakon lévő pontok

Searchtool right.svg Lásd még: Vonal

Sok pont egy vagy több vonalat alkot, amikor meghatározza a vonal „útját”.

Ahol a vonalak azonos magasságban metszik egymást, a két útnak közös ponttal kell rendelkeznie (például az útkereszteződések esetében). Ha autópályák vagy vasutak kereszteznek eltérő szintben, kapcsolódás nélkül, akkor nem szabad közös ponttal rendelkezniük (például autópályák keresztezése esetében a híd (bridge=*) címkét kell használni). Ahol eltérő szintben keresztezik egymást bizonyos utak, ott eltérő értéket kell adni a réteg (layer=*) vagy a szint (level=*) címkének, vagy a hely (location=*) címkének „föld alatt” (overground) vagy „föld felett” (underground) értéket kell beállítani. Néhány kivétel akad e szabály alól: a gátakon áthaladó utaknak a jelenlegi definíció szerint közös ponton kell osztozniuk a gáton átmenő víziúttal.

A vonalakon lévő némelyik pont rendelkezhet címkével is. Például

Struktúra

A téma részletesebb kifejését lásd itt Rails port/Database schema#Nodes.
Név Érték Leírás
id 64-bites egész(en) szám, ami
≥ 1
A pontok azonosítói egyediek. (Egy vonalnak és egy kapcsolatnak viszont lehet ugyanaz az azonosítója, mint egy ponté.) A szerkesztőprogramok átmenetileg negatív azonosítóval is rögzíthetnek pontokat, hogy ezzel jelezzék, mely pontok nincsenek még az OSM szerverén rögzítve. A szerveren rögzített azonosítók tartósak, ami azt jelenti, hogy egy létező ponthoz társított azonosító változatlan marad az idők folyamán akkor is, ha új adatokat adunk a ponthoz vagy ha valamit javítunk rajta. A törölt pontok azonosítóit tilos újrafelhasználni, hacsak nem egy korábban létező pont kerül visszaállításra.
lat decimális szám, ami
≥ −90.0000000 és ≤ 90.0000000
7 decimális helyiértékkel
Földrajzi szélességi koordináták fokokban megadva (a számozás az egyenlítőtől északra pozitív) a standard WGS84 vetületet használva. Néhány alkalmazás lehet, hogy nem fogadja el a ±85 fok(en) feletti/alatti szélességértékeket némelyik vetület esetén. Tilos a IEEE 32-bites lebegőpontos adattípus használata, mivel az csupán 5 decimális helyiértékre korlátozódik. A Rails Port(en) által használt 32-bites módszer egész számokat használ, amit ténylegesen elosztanak 1E7-tel.
lon decimális szám, ami
≥ −180.0000000 és ≤ 180.0000000
7 decimális helyiértékkel
Földrajzi hosszúsági koordináták fokokban megadva (a számozás Greenwich-től keletre pozitív) a standard WGS84 vetületet használva. Ne felejtsd el, hogy a földrajzi sarkok pontosan a ±90. szélességi fokon vannak, de a földrajzi hosszúság esetükben a megadott tartományon belül tetszőleges értéket vehet fel.
címkék Kulcs–érték párok halmaza, ahol minden kulcs legfeljebb csak egyszer szerepelhet Lásd a Térképelemek oldalt a címkézésről szóló útmutatóhoz!

Példa (xml-ben)

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Különleges esetek