Tr:Node

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Osm element node.svg

Boğumlar OpenStreetMap veri modelinin önemli elements birisidir. Türkçe topluluklarda genelde nokta denir. Enlem, Boylam ve Nokta id bilgileriyle tanımlanan tek bir noktadan oluşur.

İsteğe bağlı üçüncü bir boyut daha eklenebilir: key:ele ("Yükseklik"in kısaltmasıdır). Boğumlar ayrıca birbirinden ayrı nesnelerin birbiri üstünden geçtiği, örnek olarak bir köprünün belirli bir layer=* ya da level=* 'ın parçası olarak da tanımlanabilir.

Boğumlar tek başlarına olan özellikleri çizmek için de kullanılabilir fakat genellikle bir way un şeklini ya da izlediği güzergahı tanımlamak için kullanılırlar.

Temmuz 2023 itibarıyla OpenStreetMap'te 8.4 Milyar boğum var!

Boğum Özellikleri

Boğumlar kendi başlarına nesneleri veya yerleri gösterebilirler. Bu tür kullanımlarda amacını belirtmek için en az bir tag içerir. Boğumlar birden fazla tag içerebilir veya bir relation'ın parçası olabilirler. Örnek olarak bir telefon direği ne olduğunu belirten amenity=telephone'la işaretlenmiş ya da ayrıca bu telefonu işleten operator=* de işaretlenmiş olabilir.

Yollar üzerinde Boğumlar

Ayrıca bakın: Way

Çoğu boğum yolların şekil veya güzergahlarını göstermek için kullanılır

Aynı yükseklikte iki yol kesiştiğinde bu noktada bir boğum paylaşmak zorundadırlar, örneğin bir kavşak. Eğer otoyollar ya da tren rayları birbirlerinin altından veya üstünden geçiyorlarsa bir noktada kesişmemeliler, örnek olarak köprü (bridge=*) olan bir kavşak . Farklı yüksekliklerde kesişen yollar ya layer=* ya da level=*'la işaretlenmeli, ya da location=*'la 'yerüstü' ya da 'yeraltı' olarak işaretlenmeliler. Bu kurala istisna olarak barajlardan geçen yolların barajdan geçen su yolu ile bir boğum paylaşmak zorundalar.

Bir yolun üstündeki boğumlar işaretlere sahip olabilirler:


Örnek

<node id="25496583" lat="51.5173639" lon="-0.140043" version="1" changeset="203496" user="80n" uid="1238" visible="true" timestamp="2007-01-28T11:40:26Z">
    <tag k="highway" v="traffic_signals"/>
</node>

Özel DurumlarWiki templates

  • {{NodeIconLink}} - Adds a node icon and link - This template can be used for linking to nodes using just an icon. It saves space in example tables; Example: Node 27365030
  • {{IconNode}} - Adds a node icon; Example: node