Hu:Way

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Vonal

A vonal (angolul way, ejtsd: véj) a pontok rendezett sora, ami rendes körülmények között legalább egy címkével rendelkezik, vagy egy kapcsolathoz tartozik. Egy út 2 és 2000 közötti pontot tartalmazhat, bár lehetségesek olyan hibás utak is, amelyek nulla vagy egyetlen ponttal rendelkeznek. A vonalak lehetnek nyitottak vagy zártak. A zárt vonal olyan, hogy utolsó pontja azonos az elsővel. A zárt vonal úgy is értelmezhető, mint ami egy zárt poligon határa, vagy mint ami egy terület, vagy mindkettő.

Vonaltípusok

A „vonal” (way) elem vektormodellje

Nyitott vonal Nyitott vonal

A nyitott vonal egy olyan lineáris térképelemet ír le, amelynek nem közös az első és az utolsó pontja. Sok út, vízfolyás és vasútvonal nyitott vonal. A vonalak irányának meghatározása.

Zárt vonal Zárt vonal

A zárt vonal olyan vonal, melynek az utolsó pontja és az első pontja közös, alkalmas címkézéssel. Az a zárt vonal, amelyik area=yes címkével rendelkezik, területként értelmezendő (bár erre a címkére a legtöbbször nincs szükség, lásd a következő szakaszt).

A következő zárt vonalak zárt poligon határaként értelmezendők:

 • highway=* Zárt vonalakat használunk körforgalmak és körben haladó gyalogutak esetében.
 • barrier=* Zárt vonalakat használunk a olyan akadályok esetében, mint például a sövény, a kerítés és a fal, melyek teljesen körbevesznek egy ingatlant.

Terület Terület

A „terület” (area) elem vektormodellje
Searchtool right.svg Lásd még: Terület

Egy terület (másként poligon) egy zárt vonallal definiált tartomány zárt és kitöltött területe. A legtöbb zárt vonalat területnek tekintjük, még akkor is, ha nem rendelkezik area=yes címkével (lásd fentebb a pár kivételt). Példák a zárt vonalként definiált területekre:

Az olyan címkék esetében, amelyek zárt poligon határát is definiálhatják, szükség van az area=yes címkére, amennyiben területet szeretnénk végeredményül kapni. Például:

A területek úgy is leírhatók, ha egy vagy több vonal használunk, amelyek egy multipoligon(en) kapcsolatban vesznek részt.

A zárt poligon határa és a terület kombinációja

Zárt vonal esetében lehetséges, hogy úgy címkézzük meg, hogy mind zárt poligon határaként, mind területként értelmezhessük.

Például egy zárt vonal, amely egy füvesített térséget körülvevő körforgalmat definiál, egyszerre címkézhető mint

 • highway=primary + junction=roundabout; itt mindkét címke úgy van értelmezve, mint egy zárt poligon határát képező zárt vonalat jellemez; és
 • a landuse=grass; itt a vonal által körülzárt területen van értelmezve a címke.

Struktúra

Név Érték Leírás
id 64-bites egész(en) szám, ami
≥ 1
A vonalak azonosítói egyediek. (Egy pontnak és egy kapcsolatnak viszont lehet ugyanaz az azonosítója, mint egy vonalé.) A szerkesztőprogramok átmenetileg negatív azonosítóval is rögzíthetnek vonalakat, hogy ezzel jelezzék, melyik vonalak nincsenek még az OSM szerverén rögzítve. A szerveren rögzített azonosítók tartósak, ami azt jelenti, hogy egy létező vonalhoz társított azonosító változatlan marad az idők folyamán akkor is, ha új adatokat adunk a vonalhoz vagy ha valamit javítunk rajta. A törölt vonalak azonosítóit tilos újrafelhasználni, hacsak nem egy korábban létező vonal kerül visszaállításra.
pontok Pont id-k rendezett listája A vonal geometriáját definiáló pontok itt a megfelelő sorrendben vannak felsorolva, és az egyes pontok csak az egyedi azonosítójukkal vannak jelezve. Ezek a pontok már előzőleg egyenként definiálásra kerültek a koordinátáikkal.
Két egymás utáni pont egy vektort jellemez, ami az első pontból a másodikba mutat. A vonalat tulajdonképpen ilyen vektorok láncolata adja.
címkék Kulcs–érték párok halmaza, ahol minden kulcs legfeljebb csak egyszer szerepelhet Lásd a Térképelemek oldalt a címkézésről szóló útmutatóhoz!

Példa (xml-ben)

A példa egy "Clipstone Street" nevű egyirányú lakóút rajzához tartozik, ami egy 10 pontból (tulajdonképpen 9 vektorból) álló vonal. A vonal címkéi a következők:

highway=residential + name=Clipstone Street + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Clipstone Street"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>