Pl:Linia

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Way)
Jump to navigation Jump to search
Osm element way.svg

Linia (ang. way) jest jednym z podstawowych elementów mapy. Reprezentuje zwykle liniowy element na ziemi (taki jak droga, mur lub rzeka).

Technicznie rzecz biorąc, linia jest uporządkowaną listą węzłów, która zwykle ma również co najmniej jeden znacznik lub jest częścią relacji. Linia może mieć od 2 do 2000 węzłów, chociaż mogą istnieć linie bez węzłów lub z jednym węzłem. Linia może być otwarta lub zamknięta.

Według stanu na styczeń 2024 baza OpenStreetMap zawiera ponad 994 miliony linii.

Rodzaje linii

way Linia otwarta

Linia otwarta (Open polyline) - linia, której pierwszy i ostatni węzeł nie jest tym samym węzłem. Wiele dróg, strumieni i linii kolejowych jest Linią otwartą.

closed way Linia zamknięta

Linia zamknięta (Closed way) - linia, której ostatni węzeł jest jednocześnie pierwszym i która nie ma otagowania czyniącego z niej obszaru.
Linia zamknięta, która ma tag area=yes jest interpretowana jako obszar, przy czym wiele linii zamkniętych jest traktowanych jako obszar na podstawie innych tagów niż area=yes.

Poniższe linie zamknięte będą interpretowane jako wielokąty, a nie obszary:

 • highway=* linie zamknięte są ​​używane do definiowania rond i kolistych ścieżek spacerowych.
 • barrier=* linie zamknięte są ​​używane do określenia barier, takich jak żywopłoty i mury, które całkowicie okrążają nieruchomości.

area Obszar

Główny artykuł: Obszar

Obszar (również wielokąt) jest zamkniętą, wypełnioną powierzchnią, zdefiniowaną jako linia zamknięta.
Większość linii zamkniętych jest uważana za obszary nawet bez area=yes.
Przykłady obszarów określonych jako linie zamknięte:

Do znaczników, które mogą być używane do określania linii zamkniętych należy również dodać area=yes kiedy jest to pożądane dla danego obszaru.

Przykłady:

Powierzchnie mogą być opisane różnie, w zależności jak są związane z relacją multipolygon .

Połączone linia zamknięta i obszar

Jest możliwe dla linii zamknietych żeby były oznaczone w taki w sposób, aby były interpretowane, zarówno jako linie zamknięte i jako obszar.

Na przykład, zamknięty obwód będący rondem, otaczającym trawiastą powierzchnię, może być oznaczony jednocześnie jako:

Przykłady

Ulica jako wektor

Jednokierunkowa ulica osiedlowa, oznaczona jako highway=residential + name=Clipstone Street + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Clipstone Street"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Węzły definiujące geometrię drogi ponumerowane są w odpowiedniej kolejności i oznaczone jedynie w odniesieniu do ich niepowtarzalnych identyfikatorów. Węzły te muszą być wcześniej zdefiniowane oddzielnie z ich współrzędnymi.