Pl:Way

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Pomoc
Mf way.svgwayclosed way Linia (Way) jest uporządkowaną listą węzłów, która ma zwykle co najmniej jeden tag lub jest w ujęta w relacji.
Linia ta może mieć od 2 do 2000 węzłów i może być otwarta lub zamknięta. Linia zamknięta to linia łamana, w której ostatni węzeł jest jednocześnie pierwszym. Linia zamknięta (Closed way) może być interpretowana zarówno jako "Linia", obszar (area), lub obie jednocześnie.

Rodzaje linii

way Linia otwarta

Linia otwarta (Open polyline) - linia, której pierwszy i ostatni węzeł nie jest tym samym węzłem. Wiele dróg, strumieni i linii kolejowych jest Linią otwartą.

closed way Linia zamknięta

Linia zamknięta (Closed way) - linia, której ostatni węzeł jest jednocześnie pierwszym i która nie ma otagowania czyniącego z niej obszaru.
Linia zamknięta, która ma tag area=yes jest interpretowana jako obszar, przy czym wiele linii zamkniętych jest traktowanych jako obszar na podstawie innych tagów niż area=yes.

Poniższe linie zamknięte będą interpretowane jako wielokąty, a nie obszary:

 • highway=* linie zamknięte są ​​używane do definiowania rond i kolistych ścieżek spacerowych.
 • barrier=* linie zamknięte są ​​używane do określenia barier, takich jak żywopłoty i mury, które całkowicie okrążają nieruchomości.

area Obszar

Główny artykuł: Obszar

Obszar (również wielokąt) jest zamkniętą, wypełnioną powierzchnią, zdefiniowaną jako linia zamknięta.
Większość linii zamkniętych jest uważana za obszary nawet bez area=yes.
Przykłady obszarów określonych jako linie zamknięte:

 • leisure=park określa obwód parku
 • amenity=school definiuje kontur szkoły

Do znaczników, które mogą być używane do określania linii zamkniętych należy również dodać area=yes kiedy jest to pożądane dla danego obszaru.

Przykłady:

Powierzchnie mogą być opisane różnie, w zależności jak są związane z relacją "wielobok" .

Połączone linia zamknięta i obszar

Jest możliwe dla linii zamknietych żeby były oznaczone w taki w sposób, aby były interpretowane, zarówno jako linie zamknięte i jako obszar.

Na przykład, zamknięty obwód będący rondem, otaczającym trawiastą powierzchnię, może być oznaczony jednocześnie jako:

Przykłady

Ulica jako wektor

Jednokierunkowa ulica osiedlowa, oznaczona jako highway=residential + name=Clipstone Street + oneway=yes

 <way id="5090250" visible="true" timestamp="2009-01-19T19:07:25Z" version="8" changeset="816806" user="Blumpsy" uid="64226">
  <nd ref="822403"/>
  <nd ref="21533912"/>
  <nd ref="821601"/>
  <nd ref="21533910"/>
  <nd ref="135791608"/>
  <nd ref="333725784"/>
  <nd ref="333725781"/>
  <nd ref="333725774"/>
  <nd ref="333725776"/>
  <nd ref="823771"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Clipstone Street"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Węzły definiujące geometrię drogi ponumerowane są w odpowiedniej kolejności i oznaczone jedynie w odniesieniu do ich niepowtarzalnych identyfikatorów. Węzły te muszą być wcześniej zdefiniowane oddzielnie z ich współrzędnymi.