Pl:Key:oneway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg oneway
One way sign.JPG
Opis
Określa, czy droga jest jednokierunkowa. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 4
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

oneway=* służy do określenia, czy droga jest jednokierunkowa.

Mapowanie

Ten klucz dodawany jest do zmapowanej drogi żeby oznaczyć czy droga jest jednokierunkowa. Oprócz kierunku ruchu dla samochodów wykorzystuje się go m.in. do oznaczania jednokierunkowych szlaków turystycznych.

Nie jest błędem dodawanie oneway=no do większości dróg w Polsce - dla zaznaczenia, że droga jest dwukierunkowa, a nie brakuje danych na ten temat.

Drogi dwukierunkowe dla niektórych klas pojazdów należy zaznaczać za pomocą tagów oneway:<typ_pojazdu>=*.

Wartości

  • oneway=yes - droga jednokierunkowa;
  • oneway=no - droga dwukierunkowa;
  • oneway=-1 - droga jednokierunkowa w kierunku przeciwnym niż linia w OSM;
  • oneway=reversible – droga, której kierunek ruchu zmienia się regularnie, ale rzadko;
  • oneway=alternating – droga, której kierunek ruchu zmienia się regularnie i często.

Znaczenie innych wartości jest niezdefiniowane. Znacznik oneway może być wtedy zignorowany lub traktowany jako oneway=yes.

oneway=yes

Należy się upewnić, że linia linia wskazuje w tę samą stronę co ruch na drodze jednokierunkowej (aby wyświetlić zwrot ścieżki w JOSM zmień ustawienia warstwy lub ustawienia główne).

Jeśli droga jest jednokierunkowa tylko na niektórych odcinkach, należy podzielić ją na kilka osobnych linii.

Nie trzeba oznaczać rond (junction=roundabout) tym tagiem, ponieważ one są domyślnie jednokierunkowe.

Jeśli z jakichś powodów droga jednokierunkowa biegnie w innym stronę niż wskazuje ścieżka, a nie możesz zmienić zwrotu linii, możesz ją oznaczyć jako oneway=-1. Jednakże w większości przypadków powinna wystarczyć zmiana zwrotu linii. JOSM ma specjalną opcję w menu, by tego dokonać.

Jeśli ulica jest jednokierunkowa z wyjątkiem rowerów, dodaj tag oneway:bicycle=no.

oneway=no

no to domyślna wartość, jeśli nie jest podana. Można jednak wprost określić, że droga nie jest jednokierunkowa. Przydaje się to szczególnie, gdy:

  • są znaki drogowe pionowe lub poziome
  • droga niedawno została zmieniona z jednokierunkowej
  • droga tymczasowo została zmieniona z jednokierunkowej na dwukierunkową
  • lub w celu uniknięcia błędów mapowania w obszarach, w których drogi jednokierunkowe są powszechne.

oneway=reversible

Tym tagiem należy oznaczać drogi gdzie kierunek ruchu zmienia się rzadko - jeżeli odpowiedź na pytanie "Poczekam, czy pojadę inną drogą?", w przypadku dotarcia do drogi w czasie ruchu w przeciwną stronę to "pojadę inną drogą".

oneway=alternating

Tym tagiem należy oznaczać drogi gdzie kierunek ruchu zmienia się często - jeżeli odpowiedź na pytanie "Poczekam, czy pojadę inną drogą?", w przypadku dotarcia do drogi w czasie ruchu w przeciwną stronę to "poczekam".

Takie drogi można spotkać m.in. podczas remontów, na wąskich mostach, w tunelach.

Interpretacja przez routing

Tag oneway można zinterpretować (do celów routingu) w następujący sposób:

Zakłada się, że ograniczenie oneway nie dotyczy pieszych. Chociaż jest to nietypowe, oneway na drogach dla pieszych (path, footway, track) jest możliwe w niektórych krajach, na przykład na szlakach turystycznych (podczas tłoku w szczycie sezonu lub ze względów bezpieczeństwa).

Zobacz też