Pl:Key:oneway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg oneway
One way sign.JPG
Opis
Określa, czy droga jest jednokierunkowa. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 4
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

oneway=* służy do określenia, czy droga jest jednokierunkowa.

Wartości

  • oneway=yes (niewskazane: true, 1)
  • oneway=no (niewskazane: false, 0)
  • oneway=-1 (niewskazane: reverse)
  • oneway=reversible – drogi, które zmieniają się regularnie w różnych kierunkach, ale rzadko
  • oneway=alternating – drogi, które regularnie i często zmieniają się w różnych kierunkach

Znaczenie innych wartości jest niezdefiniowane. Znacznik oneway może być wtedy zignorowany lub traktowany jako oneway=yes.

Uwaga: Wartość -1 jest potrzebna tylko wtedy, gdy kierunek jazdy w jedną stronę jest przeciwny do kierunku, w którym została narysowana. Można uniknąć tej sytuacji, odwracając kierunek narysowanej drogi przed zastosowaniem tagu jednokierunkowego.

oneway=yes

Wraz z dowolnym tagiem highway=* na drodze, dodawany jest tag oneway=yes.
Należy się upewnić, że linia wskazuje w tę samą stronę co aktualna jednokierunkowa droga. (Aby wyświetlić zwrot ścieżki w JOSM zmień ustawienia warstwy lub ustawienia główne.)

Jeśli droga jest jednokierunkowa tylko na niektórych odcinkach, musisz podzielić ją na kilka osobnych linii.

Nie trzeba oznaczać rond (junction=roundabout) tym tagiem, ponieważ one są domyślnie jednokierunkowe.

Jeśli z jakichś powodów droga jednokierunkowa biegnie w innym stronę niż wskazuje ścieżka, a nie możesz zmienić zwrotu linii, możesz ją oznaczyć jako oneway=-1. Jednakże w większości przypadków powinna wystarczyć zmiana zwrotu linii. JOSM ma specjalną opcję w menu, by tego dokonać.

Jeśli ulica jest jednokierunkowa z wyjątkiem rowerów, dodaj tag oneway:bicycle=no.

oneway=no

no to domyślna wartość, jeśli nie jest podana. Można jednak wprost określić, że droga nie jest jednokierunkowa. Przydaje się to szczególnie, gdy:

  • są znaki drogowe pionowe lub poziome
  • droga niedawno została zmieniona z jednokierunkowej
  • droga tymczasowo została zmieniona z jednokierunkowej na dwukierunkową
  • lub w celu uniknięcia błędów mapowania w obszarach, w których drogi jednokierunkowe są powszechne.

Interpretacja przez routing

Tag oneway można zinterpretować (do celów routingu) w następujący sposób:

Zakłada się, że ograniczenie oneway prawdopodobnie nie dotyczy pieszych. Chociaż jest to nietypowe, oneway na drogach dla pieszych (path, footway, track) jest możliwe w niektórych krajach, na przykład na szlakach turystycznych (podczas tłoku w szczycie sezonu lub ze względów bezpieczeństwa).

Zobacz też