Pl:Tag:highway=track

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = track
(droga = droga_do_pól/lasu)
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
Opis
Droga prowadząca na pole/przez las, używana do obsługi pól/lasów, przeważnie nieutwardzona. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Mapnik-tracktype-not-set.png
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=track – oznaczamy w ten sposób drogi prowadzące do pól lub lasów, używane w większości do obsługi pól/lasów przez rolników lub leśników. Także drogi dojazdowe do działek (landuse=allotments) Zazwyczaj nieutwardzona, ale nie zawsze.

Drogi, które prowadzą do pól lub lasu, a mają też inne przeznaczenie tagowane są w inny sposób.[1] Jest to szczególnie ważne, ponieważ drogi tak oznaczone nie są widziane przez większość programów nawigacyjnych.

Opis obiektu

Najczęściej jest to droga gruntowa, piaszczysta, żwirowa, czasem betonowa. Jednak nie należy zakładać, że zawsze jest to droga gruntowa, do oznaczenia nawierzchni używamy surface=*. Dodatkowo, nie każda droga gruntowa to highway=track.

Mieści się na niej przynajmniej jeden samochód. Jeśli nie, to należy użyć highway=path.

Dodatkowe oznaczenia

  • tracktype=* – stopień utwardzenia nawierzchni drogi
  • surface=* – nawierzchnia
  • name=* – nazwa, jeśli istnieje (drogi tego typu bardzo rzadko mają nadane nazwy)
  • access=* z odpowiednią wartością, jeśli nie jest publicznie dostępna

Jeśli oznaczana przez nas droga zmienia swoje przeznaczenie, każdy taki odcinek powinien być osobno oznaczony. W przypadku, gdy nie mamy pewności co do przeznaczenia drogi, powinniśmy stosować oznaczenie highway=road.

Mapowanie innych dróg gruntowych

Nie wszystkie drogi gruntowe należy oznaczać highway=track. Należy zwrócić uwagę na przeznaczenie samej drogi, którą chcemy tak oznaczyć; warto brać pod uwagę następujące możliwości:

Wystarczy do takiej kategorii drogi dodać oznaczenia o charakterze nawierzchni surface=*, np. surface=dirt, surface=compacted lub ostatecznie surface=unpaved

Zobacz też

Przypisy

  1. Np. ulica Poniedziałkowy Dół[1] – https://www.openstreetmap.org/#map=19/50.05835/19.86802 – tak długo jak prowadzi do domów jest to highway=residential, potem zamienia się w highway=track.