Pl:Key:tracktype

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tracktype
(typ_drogi)
Tracktype-collage.jpg
Opis
Opis utwardzenia dróg. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

tracktype=* – służy do opisania stopnia utwardzenia nawierzchni drogi.

Użycie

Zwykle stosuje się do highway=track, ale jest również wykorzystywane przy innych rodzajach dróg, zwłaszcza w mniej rozwiniętych miejscach, gdzie jest wiele nieutwardzonych głównych dróg.

Obok tracktype=* warto dodać do drogi także atrybuty surface=*, smoothness=*.

surface=* odnosi się do materiału nawierzchni. Czasem można z niego wywnioskować tracktype – np. dla asfaltu czy betonu będzie to tracktype=grade1. W takiej sytuacji można tracktype=* pominąć.
smoothness=* określa równość nawierzchni i pozwala ustalić dostępność drogi dla pojazdów kołowych.

Dodatkowe informacje

Klucz tracktype=* jest wyświetlany na warstwie podstawowej OpenStreetMap, jednakże tylko w odniesieniu do dróg highway=track.

Oryginalną propozycję, z której pochodzi ten klucz można znaleźć na stronie Proposed_features/grade1-5. Aktualnie obowiązująca wersja różni się od niej. tracktype=* jest kluczem powszechnie używanym.

Wartości

Lista dostępnych wartości klucza 'tracktype=*'


Rodzaje utwardzenia dróg (tracktype)

Wartości używane do opisu stopnia utwardzenia nawierzchni drogi polnej lub leśnej.

Klucz Wartość Element Opis Przykład Zdjęcie
tracktype grade1 linia Droga trwale utwardzona – nawierzchnia asfaltowa, betonowa, płyty betonowe lub każda inna nawierzchnia trwale zespolona.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 linia Droga utwardzona tłuczniem (szuter, żwir) z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 linia Droga częściowo utwardzona, z podobną ilością tłucznia i materiałów miękkich.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 linia Droga nieutwardzona, z nawierzchnią głównie z ziemi/piasku/trawy – ubita lub z pewną domieszką twardych materiałów.
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 linia Droga nieutwardzona, nieubita, bez dodatku materiałów twardych, z nawierzchnią z ziemi/piasku/trawy.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <brak wartości> linia W przypadku braku tracktype, highway=track rysowana jest jak na obrazku z prawej (wzór kropka-kreska).
Mapnik-tracktype-not-set.png
'

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

Tracktype.jpg