Pl:Key:tracktype

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tracktype
Tracktype-collage.jpg
Opis
Opis utwardzenia dróg. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

tracktype=* – służy do opisania stopnia utwardzenia nawierzchni drogi.

Użycie

Zwykle stosuje się do highway=track, ale jest również wykorzystywane przy innych rodzajach dróg, zwłaszcza w mniej rozwiniętych miejscach, gdzie jest wiele nieutwardzonych głównych dróg.

Obok tracktype=* warto dodać do drogi także atrybuty surface=*, smoothness=*.

surface=* odnosi się do materiału nawierzchni. Czasem można z niego wywnioskować tracktype – np. dla asfaltu czy betonu będzie to tracktype=grade1. W takiej sytuacji można tracktype=* pominąć.
smoothness=* określa równość nawierzchni i pozwala ustalić dostępność drogi dla pojazdów kołowych.

Dodatkowe informacje

Klucz tracktype=* jest wyświetlany na warstwie podstawowej OpenStreetMap, jednakże tylko w odniesieniu do dróg highway=track.

Oryginalną propozycję, z której pochodzi ten klucz można znaleźć na stronie Proposed_features/grade1-5. Aktualnie obowiązująca wersja różni się od niej. tracktype=* jest kluczem powszechnie używanym.

Wartości

Lista dostępnych wartości klucza 'tracktype=*'


Rodzaje utwardzenia dróg (tracktype)

Wartości używane do opisu stopnia utwardzenia nawierzchni drogi polnej lub leśnej.

Klucz Wartość Element Opis Przykład Zdjęcie
tracktype grade1 linia Droga trwale utwardzona – nawierzchnia asfaltowa, betonowa, płyty betonowe lub każda inna nawierzchnia trwale zespolona.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 linia Droga utwardzona tłuczniem (szuter, żwir) z niewielką domieszką piasku, mułu lub gliny.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 linia Droga częściowo utwardzona, z podobną ilością tłucznia i materiałów miękkich.
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 linia Droga nieutwardzona, z nawierzchnią głównie z ziemi/piasku/trawy – ubita lub z pewną domieszką twardych materiałów.
Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 linia Droga nieutwardzona, nieubita, bez dodatku materiałów twardych, z nawierzchnią z ziemi/piasku/trawy.
Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <brak wartości> linia W przypadku braku tracktype, highway=track rysowana jest jak na obrazku z prawej (wzór kropka-kreska).
Mapnik-tracktype-not-set.png
'

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

Tracktype.jpg