NL:Key:tracktype

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg tracktype
Tracktype-collage.jpg
Groep: Properties
Gebruikt op deze elementen
kan niet aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan niet aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Vereist
Nuttige combinaties
Status: de factoPage for proposal

Gebruik

Tracktype geeft de staat van een track (spoor) of van een andere mindere weg aan met betrekking tot de vastheid en degelijkheid van het oppervlak van een weg. Het heeft vooral betrekking op highway=track maar wordt ook vaak gebruikt voor 'non-tracks', in het bijzonder in minder ontwikkelde streken met veel onverharde wegen.

surface=* verwijst naar het materiaal van het oppervlak en soms naar de structuur van het materiaal. De waarde voor het oppervlak kan soms een 'track type' suggereren, maar omdat wegen ondanks eenzelfde oppervlak/structuur een verschillende staat van degelijkheid kunnen hebben, is het toch raadzaam om de sleutel tracktype=* toe te voegen.

smoothness=* is eveneens een belangrijk kenmerk van een oppervlak en verwijst naar de regelmatigheid/vlakheid van een oppervlak, ongeacht het materiaal.

Waarden

Zie hieronder voor tag waarden voor 'tracktype':


Een aanvulling op highway=track

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat Foto
tracktype grade1 way Vast. Veelal met verharding (beton of asfalt) of zwaar verdichte materiaal.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Cesta od Leštiny do Lipnice nad Sázavou (2).jpg
tracktype grade2 way Voornamelijk vast. Veelal een onverharde weg met een oppervlak van steenslag (gemalen gesteente) vermengd met zand, klei of slib.
Mapnik-tracktype-grade2.png
Tracktype grade2.jpg
tracktype grade3 way Half vast. Gelijke mengeling van hard (steenslag) en zacht (zand) materiaal
Mapnik-tracktype-grade3.png
Tracktype grade3.jpg
tracktype grade4 way Voornamelijk los met vooral aarde/zand/gras met wat hard materiaal vermengd.

Natuurlijke ondergrond, vaak met plantengroei tussen de sporen

Mapnik-tracktype-grade4.png
Grade4.jpg
tracktype grade5 way Enkel los Enkel bestaande uit aarde/zand/gras, zonder hard materiaal

Natuurlijke ondergrond, met nog net zichtbare sporen

Mapnik-tracktype-grade5.png
Tracktype grade5.jpg
tracktype <no value> way If no tracktype tag is present, the track is rendered with a dot-dash line style (as shown right).
Mapnik-tracktype-not-set.png
Photo not applicable

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Om de Nederlandse vertaling van deze tabel bij te werken klik hier.