NL:Key:surface

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surface
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
Omschrijving
Beschrijft het oppervlak (wegdek) van een element. Show/edit corresponding data item.
Groep: eigenschappen
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 55
Nuttige combinaties
Status: de facto

Met de surface sleutel wordt het fysieke oppervlak van wegen (wegdek) en bepaalde vlakken beschreven. Hij wordt hoofdzakelijk gebruikt voor lineaire vervoersinfrastructuur als wegen en paden maar ook voor pleinen en bepaalde sportinfrastructuur. Voor de beschrijving van overige landoppervlakken zie Landcover.

In regio's met een goede wegeninfrastructuur wordt er van uit gegaan dat de wegen voor motorvoertuigen verhard zijn tenzij anders bepaald. Verhard (surface=paved) in OpenStreetMap slaat op diverse verhardingen zoals beton, asfalt, straatstenen en andere verhardingsmaterialen.

surface=unpaved wordt beschouwd als het tegendeel van 'paved'. Meer specifieke tags kunnen gebruikt worden om de oppervlakken te beschrijven die ofwel onder 'paved' of ' unpaved' vallen. In regio's met een veel onverharde wegen is het zinvol om het specifieke oppervlak te taggen zodat navigatiesoftware er rekening mee kan houden dat op bepaalde onverharde wegen niet snel kan gereden worden en bij bepaalde weerscondities onbruikbaar kunnen worden.

smoothness=* Gladheid is eveneens een belangrijke eigenschap van het oppervlak van wegen. Het duidt aan hoe effen en regelmatig een weg is, ongeacht het materiaal.

tracktype=* Het type spoor is eveneens een belangrijke eigenschap en is verbonden met de degelijkheid en vastheid van zijn oppervlak, ongeacht de vorm.

highway=* ways should ideally always be tagged with surface (and/or with tracktype=*) given that there is no default for such paths.

Rendering software geeft onverharde wegen meestal weer in een andere kleur maar met dezelfde breedte als hun verharde versie of er wordt dezelfde kleur gebruikt maar dan als stippellijn.

Indien andere tags niet volstaan om de conditie van een weg afdoende te beschrijven kan aanvullend gebruik van smoothness=* en maxspeed:practical=* overwogen worden. maxspeed:practical=* kan nuttig zijn in situaties waar andere tags niet voldoen om aan te duiden welke snelheid mogelijk is. Als er één goede onverharde weg is (surface=unpaved), met een mogelijke kruissnelheid van 60 km/u, en een tweede slechte betonweg waar slechts 10 km/u kan gehaald worden, dan kunnen gebruikers of navigatiesoftware misleidt worden door de veronderstelling dat verharde wegen sneller zijn.

Waarden

Oppervlak/Wegdek

De 'surface' tag wordt gebruikt in combinatie met andere tags, zoals highway=* en leisure=pitch om bijkomende informatie te geven over het materiaal waarmee een element is bedekt. Zie Landcover voor een bredere discussie over surfaces en landcover.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Resultaat/Rendering Foto
Verhard
surface paved way area Verhard oppervlak: Een highway is verhard als zijn oppervlak bestaat uit verhardingsmaterialen zoals straatstenen, beton of asfalt.

Deze waarde is erg algemeen; indien mogelijk wordt er beter een preciezere waarde gebruikt.

surface asphalt way area Asfalt

Het hoeft niet te betekenen dat er geen enkel ander materiaal voorkomt in de weg.

Surface asphalt.jpg
surface cobblestone way area Kinderkopjes: 'Cobblestone' wordt gebruikt als algemene term voor bestrating in natuursteen. Dat kunnen zowel onregelmatige keien zijn als vierkant gekapte, platte kasseien. Omdat onderstaande waarden surface=cobblestone:flattened en surface=sett bedoeld zijn voor oppervlakken bestaande uit regelmatig gekapte en platte natuurstenen, blijft surface=cobblestone over voor onregelmatig gevormde natuurlijke stenen met een rondere bovenkant, waardoor er een oneffen, moeilijk te begaan en te berijden oppervlak gevormd wordt. Ancient road surface.jpg
surface cobblestone:flattened way area Platines of Platte kasseien zijn natuurstenen met een heel vlakke bovenkant waardoor er een vlak oppervlak ontstaat. - Pavement 01 -.jpg
surface sett way area Rechthoekig gekapte kasseien Oppervlak van regelmatig gekapte rechthoekige (of vierkante) natuurstenen. Granite Setts.jpg
surface concrete way area Beton. Een groot, doorlopend (ter plaatse) gegoten oppervlak van beton. Magallanes, ruta 9, 2.jpg
surface concrete:plates way area Betonplaten Oppervlak van betonnen platen, met smalle zijde achter elkaar geplaatst, met eventueel zand of teer in de voegen. Inclusief prefab vloerplaten Dscf0222 600.jpg
surface concrete:lanes way area Betonsporen Tweesporenweg in beton met een strook gras of grond in het midden. Door de spoorbreedte hebben vierwielige voertuigen beton onder al hun wielen. Concrete lanes.png


surface paving_stones way area Straatstenen uit beton/baksteen: klinkers, betonklinkers en -stoeptegels. Ze hebben een gelijkmatige, regelmatige vorm waardoor ze gelegd kunnen worden met een smalle tussenvoeg. Vaak toegepast in voetgangers- of verkeersluwe zones omdat ze minder geschikt zijn voor zwaar verkeer. Surface paving stones.jpgDscf1620-800.jpg


surface metal way area Metaal vindt men bijvoorbeeld in bruggen, of als tijdelijke weg over een zachte ondergrond (bijvoorbeeld op bouwwerven). Surface-Metal.jpgMetal footbridge over Sand Quarry - geograph.org.uk - 1325566.jpg
surface metal_grid way area Metaalroosters Metalen roosters worden vaak gebruikt als oppervlak bok bruggen in industriële stijl en voor trappen. Bij nat weer kunnen ze erg glad worden, vooral voor fietsen. Door hun scherpe randen en het doorkijkeffect kunnen ze als oppervlak minder geschikt zijn voor honden. Stahlbau mit Gitterrosten.JPG
surface wood way area Hout Gebruikt voor bruggen en vlonderpaden, houtpaden of knuppelpaden door drassig gebied. Fraeylemaborg Slochteren.jpg
surface Zelf gedefinieerd way area Alle vaak gebruikte waarden volgens Taginfo.
Onverhard
surface unpaved way area Onverhard: is een algemene omschrijving voor een onverharde wegen met een losse wegbedekking, gaande van verdichte steenslag tot aarde. Deze waarde geeft een ruwe omschrijving; gebruik indien mogelijk een preciezere waarde.
surface compacted way area Aangestampt Een mix van groffere (zoals steenslag) en fijnere delen (zoals zand) en eventueel een nog fijner vulmateriaal, gecompacteerd met een zware roller en daardoor stabieler dan losse steenslag. De kwaliteit van dit type weg komt net na asfalt, beton en straatstenen. Surface gravel.jpg
surface fine_gravel way area Fijne steenslag of Split Een meerlagige ondergrond van grover grind of steenslag met een bovenlaag van fijne steenslag of split. Goed begaanbaar voor voetgangers en joggers of om te fietsen. Indien de bovenlaag verweerd is of als losse steenslag het gaan bemoeilijkt moet dit getagd worden als surface=gravel. DSC05537a-Feinschotterweg.jpg
surface gravel way area Steenslag, losse hoekige, gebroken natuursteen van grover formaat. Dscf1582-800.jpg
surface pebblestone way area Grind. Losse kiezel, erosieproduct van gesteenten, ooit meegevoerd door rivieren en de branding en daardoor afgerond. Verschillende grootte (ca. 5-50mm). Dscf1781-800.jpgDscf1829-800.jpgDscf1831-800.jpg
surface ground way area Grond Geen bijzondere ondergrond. In een natuurlijke omgeving en begroeiing zijn sporen van menselijk en dierlijk gebruik te herkennen, gelijk aan surface=earth.

Deze waarde is vrij algemeen, geef indien mogelijk een preciezere waarde.

Gfp-florida-big-shaols-state-park-forest-trail.jpg
surface sand way area Zand Los materiaal van zeer kleine stukje steen (korrels van minder dan 2mm). Dscf0220 600.jpg
surface dirt way area Wegen in het losse materiaal van de omgeving, zonder enige verbetering, en daardoor gevoelig voor erosie (meestal ongelijk) en weersinvloeden: van erg modderig bij nat weer tot hard bij droogte. Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
surface earth way area Onbedekt oppervlak, natuurlijk gevormd door de passage van mensen en dieren. Duplicaat van surface=ground en surface=dirt. Dscf1832-800.jpg
surface mud way area Modder, Slijk zoals surface=ground waarbij de wegen in bepaalde seizoenen ook nat en modderig kunnen maar bij 'mud' zijn de wegen bijna voortdurend nat en modderig met een beperkte draagkracht. Dergelijke constant drassige wegen zijn te vinden in moerassige omgevingen, wadden en slikken. Soms ook te vinden op hellingen waar water over de weg loopt. Dscf1819-800.jpg
surface grass way area Gras Met gras begroeide grond. Minder vatbaar voor erosie dan pure grond. Meer geschikt voor lage belasting (voetgangers). Door intensiever gebruik kan de ondergrond bloot komen te liggen. Grassway.JPG
surface grass_paver way area Grastegels Open tegels van beton of kunststof met gaten waardoor gras kan groeien en regenwater in de grond kan dringen. De structuur van de tegels biedt draagvermogen waardoor ze gebruikt worden voor parkings en voor noodwegen. Dscf1611-800.jpgDscf1614-800.jpg


surface ice way area IJs IJswegen, winterwegen over meren en rivieren. Jaatee2003.jpg
surface snow way area Winter roads. Male Weimeraner Following a Scent Trail in the Snow.jpg
surface salt way area Zout meren 2012.10.02.155200 Bonneville Salt Flats Utah.jpg
surface woodchips Houtsnippers gehakseld hout als wegbedekking Tanner Moor 2 (DFdB).jpg
surface User defined way area All commonly used values according to Taginfo.
Special (sports, etc.)
surface tartan way area Een weersbestendige kunststof ondergrond zoals gebruikt op atletiekpiste en voor andere sportinstallaties. Tartan is een merknaam maar wordt gebruikt als generieke term voor kunstofpistes. Athletics track.jpg
surface artificial_turf way area Kunstgras Uit synthetische vezels samengesteld oppervlak dat lijkt op gras. Vaak gebruikt voor sportvelden. Kunstgress.JPG
surface decoturf area DecoTurf is een kunststof ondergrond gebruikt in sommige tennisbanen.
surface clay way area Gravel Ondergrond van gemalen baksteen (of ander kleiproducten), gebruikt in sommige tennisvelden, voetbalvelden en atletiekpistes (sintelbaan).

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here Om de Nederlandse vertaling te bewerken Klik hier.

Oppervlak van voet- en fietspaden

Als een voet- of fietspad niet getagged wordt als een aparte highway maar als een tag bij een weg (bij voorbeeld, highway=secondary + cycleway=track/lane), kan het oppervlak toegevoegd worden met de volgende syntax:

sidewalk:surface=paving_stones

Of indien er enkel aan één kant van de straat een voet- of fietspad is, of als er verschillende oppervlakken zijn aan beide zijden, kan er gebruik gemaakt worden van 'right' en 'left' (of van beide, om expliciet beide zijden te taggen):

cycleway:right:surface=asphalt
cycleway:left:surface=paving_stones

Dezelfde syntax kan ook voor anders sleutels gebruikt worden: smoothness, oneway, bicycle, foot, width, segregated, en zo voort.

Zie ook

References