Hu:Key:surface

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg surface
Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
Leírás
Egy objektum felületét írja le. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Csoport: tulajdonságok
Használható elemtípusok
használható pontokonhasználható vonalakonhasználható területekennem használható kapcsolatokon
Hasznos kombinációk
Státusz: de facto

A surface, vagyis felület kulcs utak, sétautak és néhány hasonló elem fizikai felületéről ad meg részletesebb információt, meghatározva a felület anyagát, struktúráját. Elsődlegesen a felület felhasználhatósági szempontjai alapján, nem pedig annak fizikai összetételére koncentrálva. A felületek általános értelemben vett leírását lásd a Landcover oldalon.

Használata

A járművek számára készült utak alapértelmezés szerint burkoltak (surface=paved), hacsak nincs másként jelölve. A burkolt jelentése OpenStreetMap-en nem jelöli a burkolat anyagát, mindössze azt jelzi hogy az szilárd, tiszta, alapvetően sima, járművek közlekedésére alkalmas anyagból készült, ami lehet aszfalt, bitumen, beton, fém vagy akár gumi, műanyag borítás is. A surface=unpaved – vagyis burkolatlan – ennek ellentéte. A felületek mindegyike ezen két csoport valamelyikébe tartozik, és általában az útvonaltervezők veszik figyelembe, a burkolatlan utakon kisebb haladási sebességet feltételezve. Speciális felhasználások esetén viszont egyéb jelentősége is lehet (például a kerékpárosok kerülik a homokot (surface=sand), míg a lovasok azt kedvelik de nem mennek nagy szemű kavicsos, surface=gravel jelzésű útra). A burkolatlan utakon általában jelentősen alacsonyabb sebességekkel lehet számolni, és bizonyos útfajták időjárástól függően akár használhatatlanok is lehetnek.

A smoothness=* (simaság) egy másik fontos jellemzője az útfelület leírásának, mely a simaságot vagy gödrösséget jellemzi, anyagtól függetlenül. Különösen hasznos lehet görkorcsolya és kis kerekű járművek esetében. További részletek a fényképes surface/smoothness táblázatban is találhatók.

A tracktype=* szintén fontos jellemzője az útfelületnek: az út stabilitását, anyagának szilárdságát adja meg (ez részben összefügg például az út járhatóságának időjárástól való függésével is), alaktól vagy anyagtól függetlenül. Ez a jellemző általában megadja az út „egységességét is”, vagyis hogy az csupán két keréknyomból áll, vagy összefüggő felületet alkot, esetleg nincs megkülönböztethető útfelület (például egy gazban haladó lenyírt ösvény esetén, mondjuk highway=track + surface=grass + smoothness=intermediate + tracktype=grade5).

A nem járművek számára készült utak (járda: highway=footway; ösvény: highway=path; …), valamint a mezőgazdasági utak (highway=track) ideális esetben mindig tartalmaznak surface=* (és / vagy tracktype=*) címkét, mivel nincs alapértelmezett útfelületük. Ezen értékek megadása szintén fontos minden olyan útnál, ahol annak burkolata eltér a régióban az adott úttípusra jellemző felülettől.

A megjelenítő programok gyakorlata változó, de általában a burkolatlan utakat más színnel, de azonos vastagsággal jelenítik meg, mint a burkoltakat, esetleg azonos színnel, de szaggatottan.

Néhány esetben, amikor a más címkék nem elegendőek az útviszonyok leírására, használható a smoothness=* (simaság) és a maxspeed:practical=* (gyakorlatban járható sebesség). Például lehet olyan burkolatlan út, amin 60 km/h-val is lehet közlekedni, míg egyes betonlapokkal burkolt utakon a 10 km/h a praktikus sebesség. A térképolvasót, vagy a navigációs programot ez félrevezetheti, meg azt hihetik, hogy a burkolt út jobban járható.

Értékei

Érték Leírás Fotó Abundance

Burkolt

paved Burkolt: Az érték jelentése, hogy az adott felület (pl. út) valamilyen szilárd burkolattal ellátott. Ez csak a felületet elnagyoltan írja le, ha teheted, használj konkrét értéket minden olyan helyen, ahol a szilárd burkolat az általános. Fontos és szükséges az érték megadása, amennyiben a felület eltér a régióban az adott úttípusra jellemző felülettől, például burkolt mezőgazdasági utak, ösvények (highway=track, highway=path) esetén. Ha tudod, vagy a légi felvételről biztosan látod, hogy az ilyen út szilárd burkolattal ellátott, de nem emlékszel / ismered annak típusát, akkor használd ezt az értéket, mert ez segíti a térkép pontos megjelenítését és az útvonaltervezést is! Paved mosaic.png
asphalt Aszfalt: Bitumen kötőanyagú, természetes és/vagy mesterséges adalékanyagokat (pl. különféle kőzúzalékot, homokot stb.) tartalmazó burkolat, mely Magyarországon a burkolt utak elsöprő többségét borítja. A színe a (felhasznált adalékanyagoktól és a technológiától) függően az egészen világos szürkétől a teljesen sötét szürkéig terjed, a felülete - még új állapotban is - a simától az érdesig sok féle lehet. (Sok aszfaltozott utat a kevésbé pontos paved címkével jelölnek, melynek - az országon belül - nincs számottevő információ értéke, így használata nem javasolt, kivétel az ott leírt esetekben.) Surface asphalt.jpg
chipseal Aszfaltpermet: Az aszfaltnál és betonnál olcsóbb megoldás: vékony réteg forró bitument terítenek kavicsra vagy azzal keverve, és ha nagyon lelkesek akkor le is hengerelik. Gyakran nehezen különböztethető meg az aszfalttól, legalábbis az első években; néha az egyenetlen, „kavicsos” hatás felismerhető. Fizikailag ezek az utak kevesebb rétegből készülnek és az aszfaltréteg vastagsága is kevesebb, mint 5 cm. Chipnseal.jpg
concrete Beton: Helyszínen készített (öntött), általában kis méretű hézagokkal (dilatációkkal) ellátott cementbeton burkolat, melynek kifejezetten jellemző, világos szürke a színe. Az országban a közutaknál leggyakrabban a különösen nagy igénybevételnek kitett utakon fordul elő (pl. M0 autópálya egyes szakaszai, kavicsbányák melletti közutak), illetve meredek utcákon teknőszerűen kialakított keresztmetszettel - esetleg bordázott kivitelben, valamint (általában rossz minőségben) régi városrészekben. Gyakori még (régebbi) árvízvédelmi töltéseken, erdei / ipari szerviz utakon és házilagos kivitelben az egyszerű gyalogjárdákon is. Ha előre gyártott, nagy méretű lapokból készül, arra a concrete:plates a megfelelő jelölés, valamint az ott leírt további esetekben is. Ha a beton útburkolat csak a két nyomsávot fedi le azt a concrete:lanes jelöli, a kis méretű (~40x40cm) betonból készült járdalapra a paving_stones a helyes jelölés. Magallanes, ruta 9, 2.jpg
concrete:lanes Betonsávok: Két nyomsávban lerakott, vagy helyszínen készített (öntött), általában kis méretű hézagokkal (dilatációkkal) ellátott cementbeton burkolat, melyek fő funkciója, hogy járművek kerekei szilárd burkolaton fussanak, miközben a sávok között (termett) talaj, fű, homok, illetve egyéb nem szilárd burkolatú kitöltés található. Fontos, ha a burkolat csak egyetlen nyomvonalat képez, akkor csak concrete értéket használj, hiszen ekkor nincsenek sávok. Concrete lanes.png
concrete:plates Betonlapok: Előregyártott nagy méretű (legtöbbször legalább egy nyomsáv szélességű) betontáblákból készített burkolat. Néha még a beemelés miatti acél kampók is látszanak rajtuk. Az építés technológiája miatt a táblák közötti rés akár több centiméteres is lehet, melynek kitöltésére legtöbbször apró kőzúzalékot / homokot használnak. A betontáblák gyakran eltérő mértékében süllyednek meg egymáshoz képest, így (idővel) egyenetlen felszínt alkothatnak. Szintén ezt a jelölést érdemes alkalmazni, az ehhez teljesen hasonló megjelenést mutató, helyszínen készített olyan beton utaknál, ahol a nagy méretű (szintén legalább egy nyomsáv szélességű) egybefüggő sík betonfelületek között nagy dilatációk kerültek kialakításra. Ezen utak is ugyanúgy hajlamosak az egyenetlen süllyedésre. A kis méretű (~40x40cm) betonból készült járdalapra (a nevének szó szerinti fordításával ellentétben) a paving_stones a helyes jelölés. Bypass road made of big concrete plates.jpg
paving_stones Térkő: Relatív sima felületű, kis vagy közepes méretű (rendszerint egyforma) elemekből álló, természetes (simára vágott vagy csiszolt kő) vagy mesterséges (legtöbbször beton, esetleg tégla) anyagból készült burkolat. Az elemek általában szorosan csatlakoznak egymáshoz, közöttük csak keskeny rések (fugák) találhatók, melyek (rendszerint) kitöltésre kerülnek. A betonból készült elemek színe általában szürke (a kerékpárutakon gyakran piros), ezeket a köznyelvben gyakran viacolor néven emlegetik. A kis méretű (~40x40cm) betonból készült járdalap vagy kerti lap leginkább a járdák burkolata. Fontos: ha a járólapok egymástól elkülönülten (közöttük nem szilárd burkolattal) kerülnek elhelyezésre, akkor az stepping_stones, ha két nyomsávon, akkor concrete:lanes, valamint ez a burkolat típus nem összetévesztendő a csak nevében hasonló concrete:plates értékkel. A térkövekről további részletes tulajdonságokat a vonatkozó Wiki oldalon találsz. Mix of paving stones IMG 20200910 163455.jpgSquare paving stones.jpg
sett Kockakő (macskakő): Simára vágott vagy enyhén domború felületű (esetleg kissé lekerekített) útburkoló kő, mely legtöbbször bazaltból, ritkábban gránitból készül. A régi, macskakő néven ismert (út)burkolat nagyobb (~18x18cm), a mostanában gyártott kisebb (~10x10cm) és (szinte mindig) egyforma elemekből áll. A kövek közötti távolságok közepesek, de akár nagyobbak (~1-2 cm) is lehetnek, készülnek kitöltött és kitöltetlen hézagokkal is, általában a felületük lényegesen rusztikusabb és rázósabb, mint a Térkő felülete. Pflastersteine 1.jpgGranite Setts.jpg
unhewn_cobblestone Durva kő (római út): Legtöbbször (kissé domború) természetes, egymástól akár jelentősen eltérő méretű és színű kövekből kirakott út, mely leginkább a régi Római utakra emlékeztet. A kövek között változó méretű (~1-3cm), de akár ennél nagyobb közök is lehetnek, készülnek kitöltött és kitöltetlen hézagokkal is. Általában a felületük lényegesen egyenetlenebb és rázósabb, mint a Kockakő. Történelmi városrészek meredek utcáin, és (régen készült) autófeljárókon lehet találkozni ilyen burkolattal. Ez az útfajta egyáltalán nem gyakori Magyarországon, sokszor tévesen a sett érték helyett kerül megadásra. Ancient road surface.jpg
cobblestone Általános megnevezés a Kockakő és a Durva kő közös, nem elkülönített neve. Ha teheted NE használd, helyette sett és a unhewn_cobblestone valamelyikét válaszd. Magyarországi utaknál legtöbbször tévesen a sett érték helyett kerül(t) megadásra.
cobblestone:flattened Ezt a megnevezést NE használd, helyette válaszd a sett és a unhewn_cobblestone valamelyikét.
bricks A surface paved with dried clay bricks. Note that some people use surface=paving_stones for them and treat them as subtype of paving stones. Reformierter Schulgang (7) in Leer (2023).jpg


metal Fém: A burkolat leggyakrabban (valamilyen korrózió védő bevonattal ellátott, vagy éppen rozsdamentes) acélt, esetleg alumíniumot jelent. Készülhetnek teljesen sík / sima, illetve csúszásgátlás miatt különféle felszíni mintákkal ellátott un. bordás lemez kivitelben. A felülről áttört fém Járórács a metal_grid kategóriába tartozik. Előfordulásuk általában hidakon, nagy teherbírású ideiglenes utaknál / járófelületeknél, vagy lépcsőknél a leggyakoribb. Tread chrome metal.jpgMetal footbridge over Sand Quarry - geograph.org.uk - 1325566.jpg
wood Fa: Az ország időjárása miatt ez - kültéren - szinte mindig valamilyen módon kezelt (pl. telített fa) vagy trópusi fa burkolatot foglal magában. A színe új állapotban leggyakrabban barna, mely az idő múlásával szürkévé antikolódik. A felülete általában csúszásgátló bordákkal ellátott. Kisebb (gyalogos / kerékpáros) hidak, tanösvények burkolata. Beltérben a hajópadló, svédpadló és a különféle parketták a leggyakoribb faburkolatok. A talajtakarásra szolgáló (pl. fenyőkéreg) Mulcs burkolatra a megfelelő jelölés a woodchips. Bridge-path-straight-wooden (24029070260).jpg
stepping_stones Tipegő kő: Természetes vagy mesterséges anyagból (pl. betonból) készített, egymástól elkülönülten elhelyezett lapokból álló (gyalogos) útburkolat. A nagyságrendileg egy lépés távolságra lefektetett elemeket nem szilárd felület föld, fű esetleg víz veszi körül. Az egybefüggő térburkolat helyes kategóriája a paving_stones. Stepping stones - geograph.org.uk - 832601.jpgRiver Rothay stepping stones 120508w.jpg
rubber Playground safety surfacing made of recycled rubber tire products such as poured rubber, rubber tiles or loose rubber mulch. These surfaces are usually made of rubber designed specifically for aesthetics, child safety, and/or ADA wheelchair accessibility. Pärnu mänguväljak.IMG 20210807 134624
user_defined All commonly used values according to Taginfo.

Burkolatlan

unpaved Burkolatlan: Az érték jelentése, hogy az adott felületen szilárd burkolat nem található (nem szó szerint burkolatlan!). Ez csak a felületet elnagyoltan írja le, ha teheted, használj konkrét értéket minden olyan helyen, ahol a burkolatlan felület az általános. Fontos és szükséges az érték megadása, amennyiben a felület eltér a régióban az adott úttípusra jellemző felülettől, ezek leggyakrabban a számozatlan közutak, belterületi utcák, szervizutak (highway=unclassified, highway=residential, highway=service), de az országban több számozott közút (highway=secondary) is burkolatlan. Ha tudod, vagy a légi felvételről biztosan látod, hogy az ilyen utakról hiányzik a szilárd burkolat, de nem emlékszel / ismered annak típusát, akkor használd ezt az értéket, mert ez segíti a térkép pontos megjelenítését és az útvonaltervezést is! (Ezen érték használatával elkerülhető az a hibás gyakorlat, hogy egy burkolt utcát highway=residential címkézéssel látnak el, míg a burkolatlanokat highway=track értékkel.)
compacted Tömörített (makadám): Lentről felfele egyre finomabb szemű kőzúzalék-borítással ellátott, gépi hengereléssel erősen tömörített felület. Jó állapotában meglehetősen egyenletes és sima, a felszínén egészen finom, akár homokszerű kőzúzalékból áll, a színe a felhasznált anyagoktól függ, de legtöbbször egészen világos sárga / szürke, fehéres. A karbantartás nélküli felület gyakran fellazul és először Kőzúzalék, majd a nagyobb méretű kövek túlsúlyba kerülésekor Zúzottkő burkolattal megegyezővé válik. Nagyobb igénybevételnek kitett erdészeti utak, nem aszfaltos városi utcák, gépkocsi parkolók gyakori burkolata. Compacted forest track no1.jpg
fine_gravel Kőzúzalék (murva): Változatos nagyságú, de összességében viszonylag kis méretű (kb. max. 1cm), mesterséges zúzással előállított kőzetek elegye, melyek legjellemzőbb tulajdonsága, hogy az előállításuk miatt felszínük egyenetlen, éles, nem lekerekített (a folyami kavics és a sóder helyes jelölése a pebblestone). A színük általában egyenletes, legtöbbször egészen világos sárga / szürke, fehéres, de létezik közép- és sötétszürke is. Nagyobb vastagságban leterített, egyforma szemcsenagyságú (és így rosszul tömöríthető) burkolat esetén a járművek kereke, vagy az ember cipőtalpa alatt az egymáson elcsúszó kövek jellegzetes "ropogó" hangot hallatnak. A felülete még új állapotában sem olyan egyenletes és sima, mint a compacted burkolaté, azonban annak elhasználódása esetén a két burkolat szinte megegyezővé válik. Karbantartott ösvények, gyalogutak, házi készítésű parkolók vagy kisebb igénybevételnek kitett utaknál gyakran használják. Fine gravel path in Voltino, Zagreb
gravel Zúzottkő (nagyszemcsés): Legtöbbször egymástól jelentősen eltérő nagyságú (akár 4-5 cm-es), természetesen aprózódott, vagy mesterséges zúzással előállított kövek elegye, melyek legjellemzőbb tulajdonsága, hogy felszínük egyenetlen, éles, nem lekerekített, azonban kisebb mennyiségben sima felszínű folyami kavicsokat is tartalmazhat (ha a burkolat inkább ilyenből áll akkor annak helyes jelölése a pebblestone). A színük változatos az egészen világos szürke, fehérestől a közép- és sötétszürkéig terjed, de sárgás és akár vöröses színek is keveredhetnek bele. Ilyen burkolattal ellátott utat leginkább nehézgépjárművek számára építenek, ám ezek sokkal ritkábbak, mint az országban előforduló azon utak, melyek leromlott Makadám, vagy tönkrement Aszfalt burkolatok után keletkeznek. Kerékpárral kifejezetten kellemetlenül, de rosszabb állapotában, vagy meredek szakaszon még autóval is nehezen járható. A talajtakarótól megfosztott, alapkőzeten vezető út / ösvény burkolata a rock. Štěrková cesta u Pláštíku.jpg
shells Describes the surface of a feature as covered in small (parts of) seashells; commonly seen on footways and cycleways in the Netherlands.
rock Szikla: Jellemzően hegyvidéki területeken előforduló természetesen felület, mikor az alapkőzetről eltűník a talajtakarás (nyílt kőzet). Felülete a viszonylag simától egészen a nagy méretű, görgeteg kövekkel tarkítottig terjed, színe a kőzettől függ. Az ilyen útnál könnyen előfordul, hogy az már kerekes járművel nem is járható (smoothness=impassable). A természetes kövekből készült, durván megmunkált kőlapokkal borított (gyalogos) út is ebbe a besorolásba kerül. Cascade canyon trail teton 20190713 095423 1.jpgTrail in Tatra mountains paved with local rocks.jpg
pebblestone Kavics: Természetes vizek által lekerekített felszínű, változatos méretű (általában max. 2-3 cm nagyságú) és mindenféle színű kavicsokból álló burkolat összefoglaló neve. A kategória nem különíti el sem az egyes méreteket, sem az eltérő szemeloszlásból adódó különbségeket. A leglényegesebb különbség a fine_gravel, gravel és rock értékkel szemben a kavicsok sima felszíne. A Zúzottkő és Kőzúzalék burkolatokban szinte mindig találunk több-kevesebb (homokos) kavicsot is, de ott nem ez alkotja a fő anyagot. Az út- és térburkolatok elkészítésére leggyakrabban a homoktól az átlagos folyami kavics méretéig mindent vegyesen tartalmazó anyagot (hétköznapi nevén sódert) használják. Az ilyen utak leginkább vízpartok közelében gyakoriak. Játszóterek és parkok gyalogos útjainak burkolata a kis méretű és egyforma szemeloszlású ún. gyöngykavics. Míg az előbbi felületből, viszonylagosan tömör burkolat is készíthető, ezen utóbbi mindig laza szerkezetű (járás közben "ropogó" hangot hallató) marad. Dscf1781-800.jpgDscf1829-800.jpgDscf1831-800.jpg
ground Föld: Zömében minden segédanyagtól és nagy mennyiségű növénytől mentes, az eredeti terepfelszínnel megegyező anyagból álló természetes felület (szó szerint burkolatlan). A gyalogos és jármű forgalom rendszerint a környezeténél szilárdabbra tömöríti. Gyakorta az út közepén a két nyomsávot elválasztó keskeny füves sáv is található. A felület színe legtöbbször a sárga árnyalatoktól a különféle barnás színekig terjed. Fontos, hogy az eltérő tulajdonságú talajokat a kategória nem különíti el, így - különösen nagy mennyiségű csapadék lehullása után - az utak járhatóság tekintetében jelentősen eltérhetnek egymástól. Ebben segít, ha az úton előforduló szilárd és puha anyagok (kavicsok, kövek / termett talaj) egymáshoz viszonyított arányát a tracktype=* érték megadásával jelezzük (mely jellemzően 3/4/5-ös érték). A könnyen beazonosítható süppedős, homokos utak (felszín) helyes jelölése a sand. Abban az esetben, ha a felületet inkább fű (vagy ehhez hasonló növényzet) borítja, akkor a grass jelölést alkalmazzuk. Ez a jelölés egyenértékű, de elfogadottabb a mind az earth, mind dirt jelöléseknél, ezért inkább ezt az értéket használd. Gfp-florida-big-shaols-state-park-forest-trail.jpg
dirt Ez az érték megegyezik a ground jelöléssel, inkább azt használd helyette. Régebben sok esetben ez az érték került megadásra a gravel és a compacted utaknál, ami téves beazonosításhoz vezet. Használata inkább összezavarja, mint segíti a kategóriákat, ne használd! Rainy dirt road on the Tibetan Plateau.jpg
earth Lényegében a ground / dirt jelölés másik neve. Használata inkább összezavarja, mint segíti a kategóriákat, ne használd! Rainy dirt road on the Tibetan Plateau.jpg
grass : Fűvel borított terület felszíne (pl. gyepszőnyeg), illetve olyan (föld) utak burkolata, melyet zömében fű (vagy legalábbis ehhez hasonló növényzet) borít. Magyarországon az évszakoktól és az időjárási viszonyoktól függően az ilyen (út) felszínen a növényzet megjelenése jelentős változást mutathat. Grass path on field 20160719.jpg
grass_paver Gyephézagos burkolat: Előregyártott, egymás mellé sorolt elemekből álló és szabályos térrácsot alkotó olyan burkolat, amelynél az elemekben lévő (és utólagosan földdel / fűvel / murvával kitöltött) üregek lehetővé teszik az esővíz talajba történő elvezetését. A betonból készített gyephézagos térkő és a műanyagból készített gyeprács összefoglaló neve. Az így kialakított szerkezet növeli a felület teherbíró képességet, miközben meggátolja az altalaj - leburkolással járó - tönkremenetelét. Gyakran használják parkolóhelyeken vagy közforgalom által nem használt utakon, például a mentőjárművek számára. Dscf1611-800.jpgDscf1614-800.jpg
metal_grid Fém járórács: Egymásra merőlegesen elhelyezett (felülről nézve) áttört rácsot alkotó fémszerkezet, melyet gyakran használnak ipari stílusú hidakon, lépcsőkön, vagy éppen járófelületként pl. műemlékek felett. A felület állatok számára alkalmatlan lehet a közlekedésre az éles élek és az áttetsző hatás miatt. A nem áttört fémburkolatra (pl. bordás lemez) a metal értéket használd. Detern - Arnold-Goudschaal-Weg - Schöpfwerk Holte 08 ies.jpg
mud Sár: Olyan természetes terepfelszín (föld), ami az év jelentős részében nedvesen marad, például mert vízfolyás van a közelében. Miután az ilyen útfelszín sem gyalogos, sem járművel való közlekedésre nem alkalmas, ezért rendszerint gondoskodnak vagy a megfelelő áthidalásról, vagy szilárd burkolatról, ezért az ilyen utak az országban meglehetősen ritkák. Semmiképpen se használd ezt az értéket, eső / hóolvadás utáni saras utakra, függetlenül sár mértékétől! Muddy Path - geograph.org.uk - 3017448.jpg
sand Homok: A kőzeteknek és ásványi anyagoknak apró szemű (2 mm-nél kisebb) törmeléke. A köznyelvben a rosszul, vagy nem tömörödő, süppedős talajfelszín megnevezése, melynek leggyakoribb anyaga a kvarc, ennek színe világos sárga, fehéres. A felület - különösen száraz időben - folyós, képlékeny lesz, ezért vékony kerekű járművel szinte biztosan, de személyautóval is könnyen járhatatlanná válik. Ezen tulajdonsága miatt fontos megkülönböztetni a többi természetes terepfelszíntől, ezért erre ne a ground értéket használd. Sand Way.jpg
woodchips Mulcs: Itteni jelentésében faapríték vagy fakéreg, mely a felület talajtakarására szolgál. Meggátolja az aljnövényzet megtelepedését és esős időben csökkenti a felületen lévő sár mennyiségét. Elsősorban játszótereken és erdei sétaútvonal lehet vele találkozni. Tanner Moor 2 (DFdB).jpg
snow : A sarkköri vidékeken az utakat borító tömörített hó. Az országban ilyen út nem létezik! Semmiképpen se használd ezt az értéket, hóesés után utakra, függetlenül a hó mértékétől!
ice Jég: Hosszú időre befagyott folyókon, tavakon kialakított utak burkolata. Az országban ilyen út nem létezik! Jaatee2003.jpg
salt : Kiszáradt sóstavak felszíne, illetve az ezeken átvezető utak burkolata. Az országban ilyen út nem létezik! 2012.10.02.155200 Bonneville Salt Flats Utah.jpg
user_defined All commonly used values according to Taginfo.

Speciális

clay Salak: Egyedi és jellemző vöröses színéről könnyen beazonosítható olyan mésztartalmú borítás, mely igen apróra tördelt téglából vagy kőből áll. Leggyakrabban a tenisz-, illetve más sport (pl. futball, atlétikai stb.) pályán lehet vele találkozni. EVD-tenis-212.jpg
tartan Gumiburkolat: Szintetikus, gumigranulátumból és poliuretánból készült, minden időjárási körülménynek megfelelő rugalmas felület, melyet jellemzően futókörökön, illetve más sportpályákon használnak, de a játszótereken is gyakran előfordul. A színe változó (pl. bordó, fekete, zöld stb.), de a sport létesítményekben leggyakrabban - az eredeti vörös-salak pályákhoz való hasonlatosság miatt - bordó. Európában gyakran nevezik Rekortan-nak, ami régen egy márkanév volt, de mára szinte köznévvé vált, ugyanez történt az angol nyelvterületen a Tartan márkanévvel is. Athletics track.jpg
artificial_turf Műfű: Szintetikus szálakból készült, minden időjárási körülmények között használható felület, amely úgy néz ki és olyan érzést kelt, mint a természetes fű. Leggyakrabban olyan sportpályákon található, melyeknek létezik valódi füves változata is. Az utóbbi években egyre gyakoribbá válik (bel)városi szabadidős helyszíneken is, ahol az élő fű gondozása nehézkes lenne. Kunstgress.JPG
acrylic Akrilgyanta: Akrilgyanta-kötésű, több speciális rétegből álló mesterséges felület, melyet sportpályákhoz (pl. tenisz és kosárlabda stb.) használnak. Court Arthur Ashe.jpg
carpet Szőnyeg: Teniszpályák régebben használatos borítása (eredeti definíció szerint: textil felszínű szőtt vagy nem szőtt nejlon, polimer vagy gumi anyag, amely könnyen feltekerhető, eltávolítható). A 2000-es évek óta fokozatosan kiszorította az Akrilgyanta burkolat. Az itteni jelentésében nem egyenértékű sem a szobai szőnyeggel, sem az átlagos padlószőnyeggel. Korty power game.jpg
plastic An artificial surface made from plastic, can be used on pitches and playgrounds. Plastic pitch surface.jpg
user_defined All commonly used values according to Taginfo.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Fényképes simaság/útburkolat táblázat

A fényképekkel illusztrált és rövid leírást tartalmazó Surface/smoothness táblázat részletesen bemutatja a Magyarországon leggyakrabban előforduló útburkolatokat, és azok lehetséges simasági kategóriáit.

Külön jelölt séta- és bicikliutak felületei

Ha egy útfajta kiegészítő címkézéssel került fel, mert osztozik egy másfajta úton (például főút kerékpársávval: highway=secondary + cycleway=track/lane) akkor az alábbi módon lehet ennek anyagát megadni:

cycleway:surface=paving_stones

Ha az út két oldalán eltérő anyagból vannak a sávok, annak felvitele is lehetséges:

cycleway:right:surface=asphalt
cycleway:left:surface=paving_stones

Ugyanez alkalmazható hasonló esetekben (smoothness=*, oneway=*, bicycle=*, foot=*, width=*, segregated=*, …)

Lásd még