Hu:Tag:highway=unclassified

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = unclassified
Highway unclassified-photo.jpg
Leírás
Közutak, melyek nem lakóutak Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Megjelenítés OSM Carto-n
Rendering-highway unclassified.png
Csoport: utak
Használható elemtípusok
nem használható pontokonhasználható vonalakonnem használható területekennem használható kapcsolatokon
Hasznos kombinációk
Státusz: de facto

A highway=unclassified címkét kisebb közutak jelölésére használjuk, tipikusan a legkisebb közigazgatási egységek között.

Az egyéb közutak közé tartoznak, amik

 • közutak
 • a bekötő utaknál kisebb jelentőségűek (számozatlanok)
 • motorgépjárművel használhatóak
 • nem lakóutak vagy mezőgazdasági földutak

Például

 • csak helyi forgalom használja, vagy
 • városon belüli alacsony fontosságú utak (ha ezek nem lakóútként vannak jelölve)

Fizikailag a highway=unclassified címkéjű utak országonként nagyon eltérőek lehetnek. Azonban ugyanazon a helyi területen belül fizikai összehasonlítással eldönthető a fontosság szintje. Használd az országra vonatkozó térképezési szokásokat tudásod és megítélésed szerint! Az 'egyéb utak' még egy ország különböző részei között is eltérőek lehetnek: azaz burkolatlanok egy szegényebb környéken vagy vidéken, és burkoltak gazdagabb, vagy városias környezetben. Használd a surface=* címkét ennek jelölésére!

Megjegyzés: A highway=road címkét csak akkor használd, ha nem tudod, melyik konkrét OSM highway=* címkét kellene használnod!

Másképp megfogalmazva, ne használj highway=unclassified-ot (egyéb utat) csak mert nem tudod az út típusát! Az unclassified (egyéb) ebben az esetben egy konkrét besorolás, ami valójában azt jelenti, hogy 'egy nagyon kis jelentőségű út'. (Ez zavaró lehet, de történelmileg így alakult.)

Hogyan kell térképezni?

Mikor használható?

Röviden, ha más highway=* címkék inkább alkalmazhatók, akkor használd azokat! Ha egy közút kisebb jelentőségű, mint egy harmadrendű út (highway=tertiary), azaz Magyarországon számozatlan, és nem lakóút (highway=residential), szervizút (highway=service) vagy mezőgazdasági/erdészeti út (highway=track), akkor az valószínűleg egyéb út. Az egyéb utak és összekötő utak közötti megkülönböztetés gyakran ad okot félreértésekre: ilyenkor mindig vedd figyelembe az út relatív jelentőségét az adott környéken, és címkézd ennek megfelelően!

Helyzetek, amikor más címkét kell használni

 • Lakóutak, melyek elsődlegesen lakóépületek megközelítésére szolgálnak. Használd inkább a highway=residential címkét!
 • Vidéki környezetben előforduló keskeny, burkolt utakat, melyek gépjárművel csak a tulajdonos engedélyével használhatóak (esetleg megnyitva mezőgazdasági gépek, kerékpárosok és/vagy gyalogosok számára) a highway=service és motorcar=private címkékkel kell jelölni (esetleg motor_vehicle=agricultural).
 • Ahol az OSM szerinti besorolás nem egyértelmű, vagy nem eldöntött, ott a highway=road-ot használd!
 • Nagy Britannia: a szilárd burkolat nélküli vidéki utakat ("green lanes") highway=track-nek kell címkézni, ha nem alkalmasak a szokványos gépjármű forgalomra, csak összkerékmeghajtás, kerékpáros és gyalogos használatra.

Példák az alkalmazhatóságra

Ezek kontextus-specifikus példák arra, hogyan lehet a helyi ismereteket felhasználni más lehetséges osztályozások kizárására, és a highway=unclassified eredményre jutni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nincs egyetlen, általánosan alkalmazható fizikai kritériumrendszer, amely alkalmazható lenne.

A városi környezetben az egyéb utak nagyobb valószínűséggel rendelkeznek járdával, és alkalmasak a kétirányú forgalomra, mint ugyanannak a régiónak a vidéki területein. Ezek általában ipari, kiskereskedelmi vagy kereskedelmi területeken találhatók, vagy lakónegyedekhez vezetnek. Megkülönböztethetők az ugyanabban a földrajzi régióban található harmadrendű utaktól a következők alapján:

 • Keskenyebbek, ezért csak lassabban vezethetsz rajtuk;
 • Alacsonyabb sebességkorlátozás van rajtuk, mint a harmadrendű utakon;
 • A legalacsonyabb rendű [W] elosztó utak;
 • A nagyobb utak [W] csatlakozásai
 • A látható besorolás hiánya; vagy
 • Alacsonyabb besorolásúak azokban az országokban, ahol mindkét kategória létezik, és az OSM-ben a hivatalos besorolást rögzítik.

Vidéki környezetben az egyéb utak esetleg megkülönböztethetőek ugyanazon környék harmadrendű útjaitól, ha:

 • keskenyebbek, akár annyira, hogy le kell lassítani a szembejövő járművek melletti elhaladáshoz;
 • burkolat nélküliek a ritkábban lakott vagy szegényebb régiókban, ahol a harmadrendű utak burkoltak;
 • Elsősorban megközelítésre, és nem átmenő forgalomra használják városok és falvak között
 • A látható besorolás hiánya; vagy
 • Alacsonyabb besorolásúak azokban az országokban, ahol mindkét kategória létezik, és az OSM-ben a hivatalos besorolást rögzítik.

A közút/magánút meghatározása, ha ez nem egyértelmű

Ha nem egyértelmű, hogy valami közút (közforgalom előtt megnyitott út) vagy magánút, a gépjárművek számára közútként tekintendő, ha az alábbiak közül bármelyik fennáll:

 • Az út egy falu, tanya, vagy kereskedelmi terület egyetlen megközelítési módja.
 • Az út egy lakóövezet vagy kereskedelmi terület hivatalosan kitáblázott kapcsolata.
 • Az út minősége vagy szélessége lényegesen jobb, mint a környékbeli egyéb burkolt utaké.
 • Ha tapasztalatból tudható, hogy az utat gyakran és szabályosan használják átmenő forgalomra, vagy egy (nem-mezőgazdasági) munkahely esetleg turista látványosság elérésére.
 • Az úton megtalálható bármely szabványos közlekedési tábla (akár lakott terület táblák).

Kiegészítő címkék

Mivel a konkrét fizikai tulajdonságok eltérőek lehetnek az egyes régiók között, és mivel az adatok felhasználói eltérő feltételezésekkel élhetnek a városi és vidéki környékekről, sokat segít az út bizonyos jellemzőinek konkrét címkézése.

Címke Jelentés
sidewalk=both/right/left/none A járdák meglétének vagy hiányának jelölésére használjuk. Tipikusan hiányzik a vidéki környezetben, általános lakott területeken, de célszerű konkrétan jelezni.
footway=both/right/left/none Ez egy régebbi jelölési módszer az úttal párhuzamos gyalogos közlekedési útvonalak meglétének vagy hiányának megadására.
lit=* A közvilágítás meglétét vagy hiányát jelzi. Általában csak városias környezetben jellemző.
surface=* Konkrétan jelzi az út felszínének típusát.
lanes=* Konkrétan megadja a kijelölt sávok számát (a két irányban összesen, legalább 1).
abutters=* Az út helyi kontextusát jelöli. Elhagyható, ha semmi érdemleges sincs az út mentén, vagy kevésbé szubjektív módon: ha van egy környező területhasználati mód, és csak ezt a közvetett információt ismételnénk meg.
winter_service=* ha van téli fenntartás/útkezelés

Nemzetközi használat

Ezt a címkét minden országban a legalacsonyabb besorolási szintű közutakra szánják, vagy olyan közutakra, amelyek valójában nincsenek besorolva, és amelyek kisebb jelentőségűek, mint a harmadrendű utak.

A címke meghatározása a meglehetősen sűrűn lakott brit vidék leírására szolgáló sémából alakult ki, ahol a közutak többsége aszfaltozott, mivel ezeken a közutakon nagy mennyiségű nem mezőgazdasági forgalom is zajlik. Az elnevezés az Egyesült Királyság helyi tanácsai által használt hivatalos "U" besorolásból származik, de az OSM-címkét olyan utakra is alkalmazták, amelyek más hivatalos besorolást viselnek: különösen a "D" és a "C" kategóriát. Ez azért történt, mert ez a három hivatalos osztályozás jellemzően nincs kitáblázva, és így az OSM térképezői számára hagyományosan nem állt rendelkezésre; mindazonáltal a címke továbbra is hasznos a kis jelentőségű mellékutak jelölésére.

Az elsősorban vidéki és gyakran hegyvidéki területeken, pl. Németországban a tájat számos, elsősorban mezőgazdasági forgalmat lebonyolító grade1 minőségű burkolt út jellemzi.

Megjegyzendő, hogy néhány helyesen highway=unclassified-nak címkézett útnak lehet hivatalos, kitáblázott számozása - ilyen esetekben a ref=* címke használandó ennek rögzítésére.