Fa:Tag:highway=unclassified

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = unclassified
Highway unclassified-photo.jpg
توضیحات
جاده‌ای با دسترسی عمومی غیر مسکونی Show/edit corresponding data item.
نماد در OSM Carto
Rendering-highway unclassified.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
وضعیت: دفاکتو

برچسب highway=unclassified برای جاده های عمومی کم تردد که به طور معمول در پایین ترین سطح درجه در شبکه راهها هستند ، استفاده می شود. جاده های فرعی در شبکه جاده ای نسبت به جاده های درجه سه اهمیت کمتری دارند و خیابان های مسکونی یا مسیرهای کشاورزی جزء آن نمی باشند.

highway=unclassified باید برای جاده هایی که تردد کم و محلی دارند، استفاده شود و همچنین برای جاده های شریانی بین شهرک‌ها یا روستاها یا دهکده ها نیز استفاده می شود. جاده های فرعی قابلیت تردد خودرو را دارند. جاده های عمومی با اهمیت کم در شهر و شهرک‌هایی که مسکونی نیستند نیز ممکن است به صورت جاده فرعی تعریف شوند. highway=unclassified.

در واقعیت ، جاده هایی که در OSM با این عنوان نمایش داده می‌شوند highway=unclassified می تواند بین کشورها و حتی بین مناطقی در یک کشور متفاوت باشد. با این حال، در یک منطقه محلی، می تواند به عنوان یک قیاس برای تصمیم گیری در مورد سطح اهمیت مسیر ها استفاده گردد. کاربرد آن هم با تطبیققانون نقشه‌برداری در کشور شما, وهم تطبیق با دانش و قضاوت شما صورت می گیرد.

در برخی از کشورها، جاده های فرعی ممکن است در مناطق وسیع ناشناخته، فقیرتر و یا دور افتاده و مناطق روستایی صعب ‌العبور مورد استفاده قرار گیرد و به نوعی در مناطق متراکم، غنی و یا مرکزی و شهری متراکم نیز تعریف گردد. در این مورد، شما می توانید جنس سطح مسیر هم با برچسب surface=* نشان دهید.

نکته: کاربرد برچسبhighway=road برای مسیر های موجود در نقشه osm highway=* به عنوان برچسب مشخص نشده است. برچسب "جاده فرعی" در واقع یک طبقه بندی است. این تعریف متاسفانه کاملا گیج کننده است اما با شرایط موجود امکان تغییر نامگذاری این برچسب وجود ندارد.

نمایش در نقشه

چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

به صورت خلاصه وقتی برچسب دیگری از مجموعه highway=* قابل استفاده نباشد از آن استفاده کنید. اگر یک مسیر دارای اهمیت کمتری است ممکن است جاده درجه سه highway=tertiary در منطقه شما نامیده شود, و یا خیر به صورت highway=residential, یا highway=service, و یا highway=track, در هر صورت یک جاده فرعی ، یک حدس و گمان در مورد کاربرد یک مسیر است. تمایز بین جاده فرعی و درجه سه اغلب موجب سردرگمی می شود: به طور کلی همیشه اهمیت نسبی جاده در شبکه جاده ای منطقه و تطابق آن با سایر مسیرها را در نظر بگیرید.

شرایطی که برچسب های دیگر باید استفاده شوند

 • جاده های مسکونی، در درجه اول اولویت برای مسیرهای دسترسی به ساختمان های مسکونی م یباشند highway=residential .
 • در مناطق روستایی، جاده های آسفالت شده با محدودیت دسترسی ویژه ، برای برخی خودروها (مثلا دسترسی عمومی برای وسایل نقلیه کشاورزی، دوچرخه سواران و عابران پیاده) باید با این برچسب ها مشخص گردند highway=service وmotorcar=private (maybe motor_vehicle=agricultural).
 • جایی در OSM که درجه جاده نامشخص یا نامعلوم است از برچسب highway=road استفاده کنید .
 • UK: جاده های کشور فاقد سطح مناسب ("راه سبز") باید به صورتhighway=track برچسب گذاری شوند. زمانی این برچسب را استفاده نمایید که آنها برای استفاده از خودروهای استاندارد مناسب نیستند، اما در دسترس برای خودروهای دودیفرانسیل و دوچرخه و به صورت پیاده می باشند .

نمونه هایی از کاربرد

اینها نمونه های مشخصی از چگونگی استفاده از دانش محلی برای حذف سایر طبقه بندی های بالقوه و رسیدن به برچسب جاده فرعی highway=unclassified می باشد. لطفا توجه داشته باشید که در هیچ یک از قوانین جهانی معیارهای واقعی وجود ندارد که بتوان این برچسب را مورد استفاده قرار داد.

در یک مناطق شهری، جاده های فرعی احتمالا دارای پیاده راه (پیاده رو) هستند و برای تردد دو طرفه مناسب تر از مناطق روستایی در همان منطقه می باشند. آنها معمولا در مناطق صنعتی، خرده فروشی و یا تجاری یا در ارتباط با محله های مسکونی یافت می شوند. آنها ممکن است به وسیله مشخصه هایی از جاده های استاندارد در مناطق جغرافیایی مختلف متمایز شوند:

 • باریک تر باشند، شاید نیاز به رانندگی با سرعت کم باشد.;
 • داشتن محدودیت سرعت پایین تر از جاده های استاندارد;
 • کم اهمیت ترین مسیر از انواع [W] شریان‌های پخش کننده هستند;
 • وجود[W] پیاده راه مرتبط کننده به شریان های با اهمیت تر;
 • عدم وجود یک طبقه بندی قابل مشاهده؛ یا،
 • طبقه بندی با اهمیت کم در کشورهایی که هم از برچسب های osmاستفاده می کنند و هم از قوانین نقشه خودشان

در یک منطقه روستایی، جاده های فرعی ممکن است از جاده های استاندارد با این مشخصه ها متمایز شوند:

 • به صورت "باریک" هستند، به طوری که وسایل نقلیه در جهت مخالف حتی ممکن است ناچار به کاهش سرعت برای عبور باشند ؛
 • ناهموار بودن ، در مناطق کم جمعیت یا دورافتاده تر زمانی که مسیرهای درجه سه موجود نیستند؛
 • مورد استفاده صرفا جهت دسترسی محدود بین شهرک ها و روستاها؛
 • عدم وجود هر گونه جاده طبقه بندی شده و یا
 • یک طبقه بندی با درجه پایین که توسط کشورهایی که فاقد طبقه بندی مسیر ها هستند و از قوانین osm برای برچسب گذاری استفاده می کنند.

تعریف وضعیت عمومی یا خصوصی مسیر زمانی که مشخص نیست

اگر وضعیت "عمومی" در مقابل "خصوصی" نامشخص باشد، اگر یکی از موارد زیر اعمال شود، جاده می تواند برای خودروهای عمومی به صورت مجاز باشد:

 • جاده تنها اتصال به یک روستا، محله یا منطقه تجاری است.
 • جاده یک اتصال رسمی نشان داده شده به منطقه مسکونی یا تجاری است.
 • کیفیت یا عرض جاده به طور قابل توجهی بیشتر از سایر جاده ها (جاده ها) در این منطقه است.
 • از روی تجربه شما می دانید که جاده اغلب و به طور قانونی به عنوان یک مسیر و یا برای رسیدن به محل کار (غیر مزرعه) و یا جاذبه توریستی استفاده می شود .
 • این جاده دارای نشانگرهای ترافیکی استاندارد یا علائم باشد (شاید شامل علائم محدودیت شهر، بسته به اینکه طبق معمول در کشور شما باشد).

برچسب های اضافی

از آنجا که ویژگی های واقعی بین مناطق مختلف متفاوت است، و به هر دلیل مفروضات یک کاربر داده های نقشه ممکن است در مناطق شهری و روستایی متفاوت باشد ، بهتر است به وضوح برچسب برخی از ویژگی های از جاده ها مشخص گردد.

Tag Meaning
sidewalk=both/right/left/none مورد استفاده برای نشان دادن وجود یا عدم وجود پیاده رو، یک مسیر موازی برای تردد است که در برخی کشورها "pavement" نامیده می شود. به طور معمول در مناطق روستایی، و در مناطق شهری ، غالبا وجود دارد، اما بهتر است که جداگانه پیاده رو ها نمایش داده شود.
footway=both/right/left/none این یک طرح قدیمی برای نمایش وجود یا عدم وجود پیاده راه

‌ها / پیاده روها / در امتدا مسیرهای دارای تردد خودرو است.

lit=* نشانگر وجود یا عدم وجود روشنایی خیابان است. فقط در مناطق شهری به احتمال زیاد.
surface=* نوع صحیح سطح جاده را مشخص کنید.
lanes=* به طور صریح تعداد کلی خطوط مشخص را بیان می‌کند (هر دو جهت، حداقل 1).
abutters=* منطقه محلی جاده را نشان می دهد؛ اگر هیچ چیز قابل توجهی در طرفین جاده وجود نداشته باشد و یا حدس و گمان در مورد آن نباشد، ممکن است حذف شود: اگر یک منطقه با منظره در اطراف وجود دارد و شما فقط می خواهید دوباره این زمینه را به صورت ضمنی تکرار کنید.

کاردبردبین المللی

این برچسب برای استفاده در همه کشورها در نظر گرفته شده است، برای جاده های عمومی در کم اهمیت ترین سطح طبقه بندی و یا مسیر هایی که به صورت طبقه بندی نشده و با اهمیت کمتر نسبت به جاده های درجه یک می باشند.

تعریف این برچسب از یک طرح برای توصیف حومه شهر بریتانیا که جمعیت آن از بین رفته است، جایی که اکثر جاده های عمومی تردد را پوشش می دهد، زیرا آنها همچنین تردد بسیار غیر کشاورزی را حمل می کنند. این نام از طبقه بندی رسمی "U" که توسط شوراهای محلی انگلستان استفاده می شود، حاصل شده است، اما برچسب OSM نیز به جاده های دیگری اعمال می شود که طبقه بندی های رسمی دیگر را دارند: به ویژه دسته بندی های "D" و "C" استفاده می شوند. زیرا این سه طبقه بندی رسمی به طور معمول نشانه گذاری نشده اند و از لحاظ تاریخی برای نقشه های OSM موجود نیستند؛ با این حال، برچسب هنوز برای نشان دادن جاده های جزئی کم اهمیت مورد کاربرد است. در مناطق روستایی و اغلب کوهستانی، به عنوان مثال در آلمان، حومه شهر دارای بسیاری از مسیرهای مسطح درجه 1 یا عمدتا با تردد کشاورزی است.

توجه داشته باشید که برخی از برچسبهای highway=unclassified ممکن است یک شماره رسمی داشته باشند که با نشانه های جاده ای اعلام شده است - باید ref=* در چنین شرایطی برای ضبط این شماره استفاده شود.


information sign

ارتباط با ویرایشگران این صفحه (مترجم، ویراستار و...):
 • برای ارتباط عمومی، از بالای صفحه گزینهٔ بحث را انتخاب کنید و در صفحهٔ بحث پیامی بنویسید و روی ذخیره کلیک کنید.
 • برای ارتباط خصوصی، از بالای صفحه روی نمایش تاریخچه کلیک کنید. سپس در صفحهٔ تاریخچه، با کلیک روی نام ویرایشگر موردنظرتان به صفحهٔ کاربری او بروید تا با وی تماس بگیرید.