Vi:Tag:highway=unclassified

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = unclassified
Highway unclassified-photo.jpg
Thông tin
Đường không phân loại (không phải ngõ, ngách hay đường phố dân sinh...) Sửa hoặc dịch lời miêu tả này.
Kết xuất trong OSM Carto
Rendering-highway unclassified.png
Nhóm: Highways
Có thể áp dụng vào các phân tử
should not be used on nodesmay be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Kết hợp hữu ích
Trạng thái: đang sử dụng

Thẻ highway=unclassified được dùng cho những con đường không được phân loại. Chúng thường là đường vô danh và không được chỉ rõ là ngõ hay phố cũng như không có bất cứ chỉ dẫn, bảng tên hay số hiệu nào.

Có thể dùng thẻ này cho các đường phụ, ví dụ tầng xe máy cầu Thăng Long.