Fa:Tag:highway=track

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = track
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
توضیحات
Roads for agricultural and forestry use etc. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
نماد در OSM Carto
Mapnik-tracktype-not-set.png
گروه: معابر
روی این عنصرها به‌کار می‌رود
نباید در نقطه‌ها استفاده شوداستفاده در راه‌ها مجاز استنباید در ناحیه‌ها استفاده شودنباید در رابطه‌ها استفاده شود
ترکیبات مفید
همچنین ببینید
وضعیت: در کار

این برچسب نشانگر جاده هایی است که عمدتاً جهت امور کشاورزی، مسیرهای جنگی و غیره استفاده می شود. معمولا سطح راه ناهموار و رسیدگی نشده می باشد، اما ممکن است برای راه هموار و تسطیح شده نیز تعریف گردد ، که در آن صورت هم، مناسب برای وسایل نقلیه چهارچرخ متحرک (دو دیفرانسیل) مانند تراکتور یا جیپ می باشد. اگر راه برای وسیله نقلیه دو دیفرانسیل به اندازه کافی عریض نباشد ، باید به عنوان highway=path برچسب گذاری شود.

از این برچسب برای برای نشان دادن خیابان های ناهموار و رسیدگی نشده در مناطق مسکونی استفاده نکنید [۱]، زیرا به صورت tagging for the renderer در نظر گرفته خواهد شد (یعنی ورود عمدی اطلاعات اشتباه در نقشه) . در این وضعیت، classify them as usual طبق قوانین محلی موجود در کشورتان طبقه بندی کنید و برچسب سطح surface=* را نیز ارائه دهید. این بدان معنا نیست که جاده های خاکی هرگز در مناطق شهری موجود نیستند، مواردی زیادی وجود دارد (به ویژه در زمین های کشاورزی grass landcover, allotments [۲], ، پارک‌ها و غیره)، اما آنها باید ویژگی هایی که در اینجا شرح داده شده را داشته باشند.


نمایش در نقشه

ElementWay.png

برای نشان دادن جاده های خاکی، هیچ چیز دیگری جز یک راه ساده لازم نیست. برچسب highway=track را اضافه کنید و و با برچسب name=* نام مناسب آن را در صورت وجود وارد نمایید. برای مشخص کردن سطح راه را می توان از درجه بندی موجود در برچسب tracktype=<grade1-grade5> استفاده کرد.


برچسب دسترسی به برچسب دسترسی * = * را در نظر بگیرید.

دسترسی

محدودیت دسترسی از پیش تعیین شده یک محل خاص وابسته به مالکیت اراضی، کاربری از زمین و سایر عوامل می باشد. همچنین ببینید OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions. برچسب انواع محدودیت دسترسی access=* را در نظر بگیرید.

استفاده از جاده خاکی درجه یک یا جاده فرعی

استفاده از جاده خاکی درجه یک (tracktype=grade1) یا جاده فرعی (highway=unclassified) . برای این منظور توضیحات برچسب highway=unclassified را ببینید.

مسیرهای مسابقه

اگر دلیل مراجعه شما به این صفحه جستجوی اطلاعات در مورد مسیرهای مسابقه و مسابقات رانندگی و غیره می باشد ، این برچسب leisure=track را ببینید. برای مسابقه موتورسواری نیز این برچسب highway=raceway را ببینید.


information sign

ارتباط با ویرایشگران این صفحه (مترجم، ویراستار و...):
  • برای ارتباط عمومی، از بالای صفحه گزینهٔ بحث را انتخاب کنید و در صفحهٔ بحث پیامی بنویسید و روی ذخیره کلیک کنید.
  • برای ارتباط خصوصی، از بالای صفحه روی نمایش تاریخچه کلیک کنید. سپس در صفحهٔ تاریخچه، با کلیک روی نام ویرایشگر موردنظرتان به صفحهٔ کاربری او بروید تا با وی تماس بگیرید.