Cs:Tag:highway=track

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = track
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
Popis
Silnice/cesta pro zemědělství, lesnictví atd. Edit or translate this description.
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Tato značka se používá pro cesty pro zemědělské účely, lesní cesty atd. Obvykle jsou nezpevněné, ale mohou být i zpevněné. Jsou vhodné pro dvoustopá vozidla, jako jsou traktory a džípy.

Pokud cesta není dostatečně široká pro dvoustopé vozidlo, pak by měla být označena jako highway=path.

Tuto značku nepoužívejte pro zakreslování veřejných nezpevněných cest v zastavěných oblastech [1], to je považováno za značení pro vykreslování. V této situaci je klasifikujte jako obvykle podle zvyklostí ve vaší zemi a také přidejte značku surface=*.

Jak mapovat

ElementWay.png

Chcete-li zmapovat lesní/polní cestu, pak zakreslete prostou cestu a přidejte na ni značku highway=track a pokud má jméno, pak i značku name=*. Chcete-li popsat povrch cesty, pak můžete použít klíč tracktype=<grade1-grade5>.

Přístup

Výchozí omezení přístupu na tyto cesty je závislý na zemi, vlastnictví, využití pozemku a jiných faktorech. Viz OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions.

Zvažte explicitní připojení značek typu access=*.

tracktype=grade1 nebo highway=unclassified

Viz: highway=unclassified

Závodní dráha

Pokud jste na tuto stránku přišli hledajíc informace o závodních drahách pro běžecké sporty atd., viz leisure=track. Pro motorové sporty pak viz highway=raceway.