Cs:Tag:highway=track

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = track
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
Popis
Silnice/cesta pro zemědělství, lesnictví atd. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Mapnik-tracktype-not-set.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Tato značka se používá pro cesty pro zemědělské účely, lesní cesty atd. Obvykle jsou nezpevněné, ale mohou být i zpevněné. Jsou vhodné pro dvoustopá vozidla, jako jsou traktory a džípy.

Pokud cesta není dostatečně široká pro dvoustopé vozidlo, pak by měla být označena jako highway=path.

Tuto značku nepoužívejte pro zakreslování veřejných nezpevněných cest v zastavěných oblastech [1], to je považováno za značení pro vykreslování. V této situaci je klasifikujte jako obvykle podle zvyklostí ve vaší zemi a také přidejte značku surface=*.

Jak mapovat

ElementWay.png

Chcete-li zmapovat lesní/polní cestu, pak zakreslete prostou cestu a přidejte na ni značku highway=track a pokud má jméno, pak i značku name=*. Chcete-li popsat povrch cesty, pak můžete použít klíč tracktype=<grade1-grade5>.

Přístup

Výchozí omezení přístupu na tyto cesty je závislý na zemi, vlastnictví, využití pozemku a jiných faktorech. Viz OSM_tags_for_routing/Access-Restrictions.

Zvažte explicitní připojení značek typu access=*.

tracktype=grade1 nebo highway=unclassified

Viz: highway=unclassified

Závodní dráha

Pokud jste na tuto stránku přišli hledajíc informace o závodních drahách pro běžecké sporty atd., viz leisure=track. Pro motorové sporty pak viz highway=raceway.