Cs:Tag:highway=trunk

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = trunk
Dscf0444 600.jpg
Popis
Silnice pro motorová vozidla, nebo jí podobná silnice. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-highway trunk carto.png
Skupina: Silnice
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlumůže být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Implikuje
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Značku highway=trunk použijte pro významné silnice, které nesplňují požadavky na dálnice highway=motorway. Viz Mezinárodní ekvivalence pro vodítko o klasifikaci silnic v různých zemích.

Česko

Silnice pro motorová vozidla (značka IP15a) nebo významné silnice, které nemají stavební parametry dálnice. Nejčastěji nemají odstavný pruh, nemusí mít vždy mimoúrovňová křížení, jsou ale směrově dělené, mají dva a více pruhů pro každý směr a nižší návrhovou i provozní rychlost oproti dálnici. Bývají vedené jako silnice 1. třídy, silnice pro motorová vozidla či místní komunikace I. třídy (ve městech). (srovnej 13/1997 Sb., §5 a 6)

Jak mapovat

Map dual carriageway.png

Chcete-li zmapovat silnici pro motorová vozidla, prostě zakreslete cestu. Zvolte všechny cesty, které k ní patří a označte je jako highway=trunk. Jako vždy, použijte značku oneway=yes, pokud je silnice jednosměrná a ujistěte se, že cesta je zakreslena stejným směrem jako vede jednosměrka. Pokud je silnice označena značkou Silnice pro motorová vozidla, nezapomeňte přidat motorroad=yes, protože narozdíl od dálnic (highway=motorway) samotný tag highway=trunk neimplikuje zákaz ostatního provozu.

V případě, že silnice má dva oddělené směry, pak ji zakreslete dvěma rozdílnými cestami a každý směr označte zvlášť. Uzly polohujte u sebe (jako je zobrazeno), protože se silnice lépe vykreslí na mapě a zároveň je jasné, že cesty patři k sobě.

Chcete-li doplnit další informace o silnici pro motorová vozidla, pak přidejte další klíče:

  • maxspeed=číslo maximální povolená rychlost
  • minspeed=číslo minimální rychlost, kterou vozidlo musí dosahovat, aby smělo na tuto silnici
  • name=název silnice
  • ref=referenční název např. "B 6", viz identifikační systém vaší země
  • lanes=číslo počet jízdních pruhů
  • motorroad=yes značí, že na silnici platí pravidlo Pouze pro motorová vozidla; tento klíč použijte vždy, když je silnice označena dopravní značkou IP15a
  • destination=* sděluje, kam silnice vede. Podle směru cesty použijte název města zapsaného na cedulích, které jsou na nájezdech. Např. "Praha" (pro samotné nájezdy viz highway=motorway_link)

Zvláštní situace

V případě, že se nejedná o normální silnici pro motorová vozidla, měli byste se podívat na následující:

  • highway=trunk_link - Nájezdy a sjezdy vedoucí na a z silnice pro motorová vozidla.
  • bridge=yes + layer=1 - Pokud silnice vede přes ulici nebo vodní tok.
  • tunnel=yes + layer=-1 - Pokud silnice vede pod ulicí nebo vodním tokem.

Mezinárodní ekvivalence

Níže je srovnání toho, jak se některé značky přiřazují v různých zemích. Uživatelé by se měli řídit touto tabulkou pro každou zemi a najít další podrobnosti a přídavné značky. Viz Projects pro projekty různých zemí a Tagging pro seznam pravidel specifických pro různé země.

Země Silnice pro motorová vozidla Více
Austrálie National highways; state strategic road network.
Spojují hlavní centra osídlení. Například Bruce Highway, Pacific Highway.
Australian Roads Tagging
Rakousko Autostraße NO road sign 503.svg Povšimněte si malého rozdílu od německé dopravní značky Motorcars Only Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg. WikiProject Austria/Schnellstraßen
Belgie Expressweg/Route express
Brazílie Rodovias nacionais (národní dálnice, jako je BR-262), vias expressas urbanas (urban expressways), 70-80 km/h
Bulharsko Скоростен път с поне две ленти във всяка посока. Ограничението на скоростта не трябва да е по-малко от стандартното (50 км/ч за населени места, 90 км/ч извън тях).
Čína 国道(nenahrazeno expressways)/城市快速道路
Chorvatsko Expressways (Brza cesta) a motorroads (cesta za promet motornih vozila) WikiProject Croatia/Ceste
Česko Silnice pro motorová vozidla: Silnice pro motorová vozidla a další významné čtyřproudové silnice hlavně na venkově
Dánsko Motortrafikvej Denmark road sign E43.svg Da:Map Features
Filipíny Primární národní silnice spojující významná města a provincie.
Příkladem jsou Pan-Philippine Highway/AH26 (bez placených segmentů dálnice, jako jsou segmenty na NLEX a SLEX), které jsou značeny highway=motorway) , Daang Maharlika, MacArthur Highway, EDSA (včetně částí neoznačených jako část Pan-Philippine Highway/AH26), Aguinaldo Highway, Governor's Drive, Jose P. Laurel Highway (většinou označovaná jako silnice Manila - Batangas, ale krátké úseky v Santo Tomas jsou označeny jako Santo Tomas Bypass Road) , Andaya Highway, Strong Republic Nautical Highway, atd.
Philippines/Mapping conventions#Roads
Finsko Valtatiet/National Highways Fi:Map Features
Francie Rocade, voie rapide ou voie express. Voie ayant les caractéristiques d'une autoroute. En général, une 2x2 voies avec séparation centrale.
Par défaut : lanes="2", maxspeed="110" (sauf périph. Paris: 80)
+ ref="N xx" ou "D xx"
+ oneway="yes"
+ lanes="x" (si voies <> 2)
FR:Éléments cartographiques
Německo Pro silnice podobné dálnici (Autobahnähnliche Straße collq. Schnellstraße) bez křižovatek. Jízdní směry jsou odděleny fyzicky, nebo značením na silnici. Tato dopravní značka Zeichen 333-21.svg označuje silnici typu trunk. Není spojeno s administrativní třídou jako Bundesstraße 35 number.svg ani s dopravním předpisem Kraftfahrstraße (motorroad=yes) indikovaným touto dopravní značkou Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg. Povšimněte si velmi podobné rakouské značky, která indikuje třídu silnice. DE:Tag:highway=trunk
Řecko Národní silnice 1. třídy WikiProject Greece § Road Network
Hong Kong Silnice s číslem trasy, ale nikoliv expressways nebo tunely Zh-hant:Hong Kong tagging#街道分類 Classifications of streets
Maďarsko Autóút
Indonésie National Roads. Liší se mezi ostrovy.
Írán Expressways podle definice Traffic Control Organization.
Irsko National Primary Routes, nezávisle na kvalitě stavby. Momentálně číslovány N1-N33. Označené bílým písmem na zeleném pozadí.
Izrael National Primary Routes, nezávisle na kvalitě stavby. Jsou číslovány jednou, nebo dvěma číslicemi. Červené číslice na bílém pozadí obklopené zeleným okrajem. ISR-HW-3.svg ISR-HW-10.svg WikiProject Israel He:Map Features
Itálie Strade a scorrimento veloci regolate da rampe di entrata/uscita e prive di incroci a raso e di rotatorie che si pongono a metà strada tra Autostrade e le Statali. Per segnalare l'esistenza di restrizioni di accesso identiche a quelle in vigore per le autostrade, usare motorroad=yes. Solitamente le Strade extraurbane principali sono di questo tipo.
Japonsko 国道/National Highways
Korea Rozdělená silnice bez nájezdů..
Vyšší rychlost. Málo semaforů nebo dopravních značek Stop.
Maroko Rocade, expressway. Dálnice rozdělená 2x2, na každé křižovatce je kruhový objezd. Maximální rychlost 80 nebo 100 km/h
Nizozemí Autoweg PL road sign D-7.svg NL:Kaarteigenschappen
Norsko Nation infrastructure road (Riksvei), které nejsou Motorvei , zelené dopravní značky, včetně E-roads třídy A a B Norwegian-road-sign-723.11.svg Riksvei 9.svg No:Map Features#Road classes
Polsko PL road sign D-7.svgExpressway (Polish: Droga ekspresowa) – vysokorychlostní silnice s podobnými omezeními jako dálnice (nejsou povoleny bicykly/koně/traktory), ale s o trochu nižšími technickými parametry. Má nižší maximální rychlost než dálnice (140 km/h pro dálnice vs. 120/100 km/h pro expressway), může mít jen jeden jízdní pás (většina má ovšem dva) a může mít křižovatky s hlavními silnicemi (ale nikoliv s jinými expressway a dálnicemi; ale v praxi pravděpodobně na žádné polské expressway křižovatky nejsou). Referenční čísla expressways v Polsku mají prefix 'S', například S5 Tabliczka S5.svg. WikiProject Poland/Klasyfikacja dróg
Portugalsko Via Rápida
Rumunsko highway=trunk is used for any national road part of a European corridor or express ways (do not exist in Romania); along with the national road shield (white on red background) RO Roadsign 1.png there are also plates similar to this Norwegian-road-sign-723.11.svg . The ref=* tag has the format DNn, DNnn or DNnnx (n=0-9, x=A-Z), while the tag int_ref=* has the format Enn or Ennn.
Např.: DN6/E60, DN2/E85 .
Ro:Map Features#Drumuri
Slovensko Cesta pre motorové vozidlá: Cesta pre motorové vozidlá a jiné vysokorychlostní čtyřproudové silnice vyhrazené pro motorová vozidla
Švýcarsko Autostrasse / autoroute de 2eme classe (semi-autoroute)
Tanzánie Odkazuje na (zpevněnou) 'Trunk Road', jak je klasifikováno organizací Tanroads. Hlavní silnice, které spojují největší města v zemi: např. T1 z Dar es Salaamu - hranice Zambie.
Velká Británie primary A road (zelené značky)
USA Surface expressway: Relativně vysokorychlostní rozdělená silnice (přinejmenším 40 mph s bariérou nebo jiným středovým oddělením jízdních směrů), s omezeným počtem křižovatek a driveways; nebo hlavní meziměstská highway. Zahrnuje to mnoho U.S. Highways (které nejsou souběžné s Interstate) a některé state highways. Wikipedia reference
Vietnam Trunk (Xa lộ) ve Vietnamu má obvykle více než tři jízdní pruhy s dopravními značkami klasifikace

Příklady

Ilustrace/Popis Značky Mapnik
Dscf0444 600.jpg

(pro každý směr jízdy)

highway=trunk
motorroad=yes
name=Oldenburger Straße
lanes=2
oneway=yes
ref=B75

Render mapnik trunk.png