No:Map Features

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

See Norway for information relating to mapping activity that is specific for Norway.

This is not intended as a translation of the much more comprehensive Map_Features, but a guide on how to map Norwegian features.

Norwegian roads

See WikiProject Norway/Highways

Kollektivtransport

Se WikiProject Norway/Public transport

Norwegian class English explanation Element How to tag it Image
Bussholdeplass Bus stop highway=bus_stop på en node.

Busstoppene oppdateres regelmessige fra Norsk Stoppestedsregister (NSR).

Når man flytter på eller på andre måter endrer et busstopp så vil det ikke lenger oppdateres fra NSR.

Norwegian-road-sign-512.0.svg
Bussholdeplass på parallell veg Bus stop on a parallell road highway=service
Ev. motor_vehicle=no og bus=yes

Selve busstoppet tagges på vanlig måte.
Drosjeholdeplass Taxi stand node area amenity=taxi NO road sign 514.svg
Ferje Ferry Se beskrivelse under Norway/Highways#Strekning/way.

Sykkel

Se WikiProject Norway/Sykkelruter i Norge

Norwegian class English explanation Element How to tag it Image
Gang- og sykkelveg Combined cycleway and walkway way Når skilt 522 er brukt:

highway=cycleway
foot=designated
segregated=yes - dersom adskilte felt for gående og syklende
segregated=no - dersom felles felt for gående og syklende
motor_vehicle=destination - dersom delt med lokal vei (f.eks. kort innkjørsel)

Norwegian-road-sign-522.0.svg
Sykkelveg Cycleway way highway=cycleway

Bruk sidewalk=separate der det er nær parallell gangvei.
Bruk kun foot=no der det også er skiltet «306.7 forbudt for gående»

NO road sign 520.svg
Sykkelveg med fortau Cycleway with pavement/sidewalk for pedestrians way highway=cycleway
foot=yes
segregated=yes
sidewalk=left/right
NO road sign 520.svg
Ekspress-sykkelvei Cycle expressway way highway=cycleway
lanes=2 (gul stripe)

+ tags ovenfor dersom tilrettelagt også for gående.

NO road sign 520.svg
Sykkelfelt Cycle lane way highway=*
cycleway=lane, evt. cycleway:left/right=lane
NO road sign 521.1.svg
Delt sykkelfelt oppmerking (blandet trafikk, ikke eget felt for sykler)  Sharrows highway=*
cycleway=shared_lane
NO-1038-delesymbol.png
Opphøyet sykkelfelt ("enveisregulert sykkelvei med fortau") Raised cycle lane (with curb) way highway=*
cycleway=track
NO road sign 520.svg
NO road sign 526.1.svg
Midtstilt sykkelfelt Cycle lane between other lanes way Se eksempel B1 på Bicycle-siden for et eksempel på hvordan det kan tagges. NO skilt 521 2.png
Sykkelprioritert gate  Shared space street way highway=*
cycleway=shared
Sykling mot kjøreretning tillatt Contraflow cycling in oneway street permitted way oneway:bicycle=no (når skilt 807.6U er brukt) Norwegian-road-sign-807.6U.png
Sykkelrute Bicycle route relation Se WikiProject Norway/Sykkelruter i Norge. Norwegian-road-sign-755.svg
Terrengsykling Mountain biking Egne tags for terrengsykling står beskrevet her: No:Mountain_biking. NO terrengsykling.svg
Sykkelparkering Bicycle parking node way area amenity=bicycle_parking
Bysykkel Bicycle sharing system node area amenity=bicycle_rental
Reparasjonsstasjon for sykkel Bicycle repair station node amenity=bicycle_repair_station

Turkart

Symboler i oversikten er hentet fra Kartverket sin symbolpakke for turkart, http://www.statkart.no/filestore/Standardisering/docs/symbol.pdf

Overnattingshytter

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Turisthytte/fjellstue, betjent Staffed lodge in the mountains or wilderness where you can sleep and buy food.
Betjent overnattingssted i marka eller på fjellet hvor man kan få kjøpt mat.
Rød farge: Drevet av DNT.
Blå farge: Privat drevet, men gir ofte rabatt til DNT-medlemmer.
tourism=alpine_hut
name=*
?operator=DNT Oslo og Omegn
?network=Den Norske Turistforening
relation 1110420
Tourist-cabin-dnt-staffed-lodge.png
Turisthytte, selvbetjent tourism=wilderness_hut
provisions=yes
name=*
?fee=yes
?operator=Trondhjems Turistforening
?network=Den Norske Turistforening
If unlocked: access=public
If locked with DNT-standardnøkkel: dnt:lock=yes
relation 1110420
Tourist-cabin-dnt-self-service.png
Turisthytte, ubetjent tourism=wilderness_hut
name=*
?fee=yes
?operator=DNT Oslo og Omegn
?network=Den Norske Turistforening
If unlocked: access=public
If locked with DNT-standardnøkkel: dnt:lock=yes
relation 1110420
Tourist-cabin-dnt-unprovisioned.png
Ulåst/åpen koie
Varmestue/nødbu
amenity=shelter
shelter_type=basic_hut or shelter_type=weather_shelter
Emergencycabin.png
Gapahuk
(delvis åpen konstruksjon)
Lean-to cabin amenity=shelter
shelter_type=lean_to or shelter_type=picnic_shelter
?leisure=firepit (med bålplass)
Leantocabin.png
Leirplass, lavvo Backcountry camping without facilities, or lavvu tourism=camp_site
backcountry=yes
?leisure=firepit (med bålplass)
(også brukt shelter_type=lavvu)
Lavvucamp.png
Hidler ("heller")
Naturlig ly under stein/klippe, ofte med en eller flere lødde steinvegger.
Shelter beneath a large stone, or a shallow cave-like opening at the base of a cliff. amenity=shelter
shelter_type=rock_shelter
Caveentrance.png
Utleiehytte Hytte som drives av forening og som kan benyttes etter avtale, f.eks. kystledhytte, speiderhytte tourism=chalet
or building=cabin rental=yes
?network=Oslofjordens Friluftsråd (eks.)
Chalet.svg
Vandrerhjem Hostel tourism=hostel Hostel-16.svg
Dagsturhytte, skihytte amenity=cafe (=kafé)
hiking=yes
?opening_hours=Sa-Su 11:00-16:00
Cafe-16.svg
Sportskapell Sports chapel amenity=place_of_worship (=kirke)
hiking=yes
Sportschapel.png
Hytte/fritidsbolig/koie
(enslig, frittliggende)
building=cabin
impliserer access=private

Stier og opplevelsespunkter

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Sti Small path, typically in rural areas highway=path
Ev. trail_visibility=*
Ev. sac_scale=*
Ev. surface=*
Merket sti,
f.eks. blåmerket sti eller T-merket sti.
Marked path/track/trail Som sti, legg til
trailblazed=yes (tidl. marked_trail=*)

Eller sac_scale=hiking osv.
Se også Relation:route#Tags.

DNT T-merket sti Path marked with red T by The Norwegian Trekking Association Som merket sti, legg til
osmc:symbol=red:white: :T:red
Sti, opparbeidet, typisk i boligområder, parker og kirkegårder Constructed paths intended for pedestrians in residential areas and parks highway=footway
Sti, utydelig sti Indistinct path or track Som sti, legg til
trail_visibility=intermediate/bad
Sti, i naturreservat med ferdselsrestriksjoner for sykkel og/eller hest Trail with access restrictions Som sti, legg til
bicycle=dismount
horse=no
Sti, gammelt veifar Ancient trail Som sti, legg til
historic=path/packhorse_trail/timber_tow/track/road
Traktorvei/gammel kjerrevei Logging road highway=track
tracktype=grade3/grade4/grade5
Turvei Tracks built specifically for hiking highway=track
tracktype=grade1
surface=compacted
Skogsbilvei (bygget for skogsdrift) Driving roads for timber transport,
limited access for motor vehicles
highway=unclassified
motor_vehicle=private
surface=compacted
Ev. toll=yes
Utsiktspunkt Viewpoint tourism=viewpoint Viewpoint-16.svg
Utsiktstårn View tower tourism=viewpoint
man_made=tower + tower:type=observation
Tower observation.svg
Godkjent bålplass Bonfire leisure=firepit Firepit.svg
Kartoppslag tourism=information
information=map
hiking=yes
Evt. ski=yes
Turskilt tourism=information
information=guidepost
hiking=yes
Evt. ski=yes
Evt. bicycle=yes
Utfartsparkering Trailhead parking lot. Add seasonal if there is only parking in winter or summer. amenity=parkingname=*
hiking=yes
Evt. ski=yes
seasonal=winter/summer
NO road sign 552.svg

Veidekke/skogsbunn for sti

Listen er ment som eksempler og bidra til en felles tolking i Norge, se surface=*. De fleste highway=* verdier impliserer surface=paved, mens highway=path og highway=track (grade3-5) impliserer surface=unpaved.

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Grusvei Compacted road surface=compacted Surface gravel.jpg
Fjell/svaberg Bare rock surface=bare_rock
Skogsbunn (furumo), drenerer godt, impliserer bærekraftig sti Well drained ground surface surface=ground Dscf1760-800.jpg
Jordbunn, søle når regn Soil, muddy when it rains surface=dirt Transportation in Tanzania Traffic problems.JPG
Gjørme Mud surface=mud Dscf1819-800.jpg
Torv (myr) surface=peat
Klopp, gangbane f.eks. over myr, kavlebru Boardwalk / duckboard surface=wood,
evt. kombinert med bridge=boardwalk
Swampy But Pretty Bog In Fiordland NZ.jpg
Gress Grass surface=grass Grassway.JPG

I et kart for terrengsyklister kan feks peat og mud frarådes: NOTS' stivettregel #8 formaner til å bære sykkelen istedetfor å sette dype hjulspor over våtmark. Og #6: dirt frarådes i regnværsperioder.


Vinteraktiviteter

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Skiløype, kun klassisk Cross-country skiing trail, classic piste:type=nordic
piste:grooming=classic (to spor antas uten tagging)
Ev. piste:lanes=* dersom ikke to spor (ikke bruk bare lanes=*)
Pictograms-nps-cross country skiing.svg

Pistegroomingclassic.png
Skiløype, både klassisk og fristil/skøyting Cross-country skiing trail, both classic and free style / skating piste:type=nordic
piste:grooming=classic+skating (to spor antas uten tagging)
Pistegroomingmulti.png
Skiløype, kun fristil/skøyting Cross-country skiing trail, free style / skating piste:type=nordic
piste:grooming=skating
Pistegroomingskating.png
Skiløype, skuterkjørt Ski piste groomed by a small snowmobile piste:type=nordic
piste:grooming=scooter (ett spor antas uten tagging)
Pistegroomingscooter.png
Skiløype, upreparert Ski piste groomed by skier piste:type=nordic
piste:grooming=backcountry (ett spor antas uten tagging)
Skiing-backcountry-icon.png

Pistegroomingbc.png
Nedlagt skiløype, ikke lenger i bruk Former ski-trail piste:abandoned=yes
Tag den istedenfor som upreparert skiløype dersom den fortsatt er i bruk.
Pisteabandoned.png
Lysløype Lighted ski trail Som skiløype.
piste:lit=yes
eller lit=yes hvis på highway=*
Pistelit.png
Navn på løype Ski trail name piste:name=*
eller name=* hvis på highway=* og løypa har samme navn som vegen/stien.
Merket skiløype Marked ski trail Som skiløype.
piste:trailblazed=yes
Skiløypemerking langs brøytet vei piste:trailblazed=yes
Ulike forbud og restriksjoner Various restrictions Brukes bare dersom skiløypa er skiltet med forbud eller restriksjoner.
Ev. piste:oneway=yes
Ev. piste:foot=no
Ev. piste:dog=no
Ev. piste:horse=no
Løypekryss m/navn Ski trail junction w/name junction=yes
name=*
Løypeskilt Ski trail guidepost tourism=information
information=guidepost
ski=yes
Løypekart Ski trail map tourism=information
information=map
ski=yes
Anbefalt toppturrute A recommended ski tour way or area that is generally used by many skiers during a season for the purpose of a nordic ascent and a downhill descent in the backcountry. piste:type=skitour

Hvis den anbefalte nedkjøringen ligger langt unna der man går opp, tag denne som ei separat løype med piste:type=downhill og piste:grooming=backcountry.
Akebakke Sledding piste piste:type=sled
Hoppbakke Ski jump piste:type=ski_jump (se beskrivelsen der)

En rett strek fra topp til bunn av bakken.

Om ønskelig også et areal rundt unnarennet med area=yes

Skiing-skijump-icon.png
Kulekjøreløype Mogul skiing piste piste:type=downhill
piste:grooming=mogul
Skileikanlegg Ski playground piste:type=playground Skiing-playground-icon.png
Skiskytterstadion (skytebane) Biathlon leisure=pitch
sport=biathlon
Skiing-biathlon-icon.png
Slalåmbakke/alpinbakke Alpine/downhill ski piste piste:type=downhill
piste:difficulty=*
Tegn bakkene som en way fra topp til bunn i bakken, og gjerne i tillegg som et areal rundt hver bakke med begge tags og area=yes. Bakkene skal gjerne henge sammen slik at de er navigerbare.
Bruk evt. landuse=winter_sports og name=* på hele anlegget.
NO road sign 790.30.svg
Skiheis Ski lift aerialway=*
Skuterløype (skuterled, ikke skuterkjørt skiløype) Snowmobile route snowmobile=* Skiing-scootergroomed-icon.png
Skøytebane Piste for ice skating piste:type=ice_skate

Bruk ev. landuse=winter_sports på anlegget.
NO turskoyteloping.svg
Vintergangveg (løype preparert for gående) A piste for walking or hiking in winter piste:type=hike NO vandring.svg

Se også No:Veileder skiløyper for praktiske råd. For mer utfyllende informasjon om tagging av løyper, se Piste Maps.

Places/Steder

We use definitions provided by state/provincial government when tagging places in Norway. Places that have over 100.000 people will be tagged as city, exceptions are Tromsø, Bodø, and Kristansand. Places that have status as an official Norwegian town (NO: bystatus) after 1996 will not automatically be tagged with "town". To get this it needs to have higher education and/or be a commercial center for the area. In total there are officially 103 cities and towns in Norway. As a result a Norwegian town can have fewer than 10.000 people, and some of the smallest towns have approximately 2.000 inhabitants.(NO: Liste over norske byer)

For a list of the population of places (tettsteder) in Norway see https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett/aar#relatert-tabell-4 for a detailed list.

Norwegian Tags Definition
Storby place=city By med over 100.000 innbyggere
By place=town Steder med bystatus før 1996. steder med bystatus etter 1996 må ha videregående skole og/eller være handelssentrum
Bydel place=suburb Større område i byen med eget navn, evnt forstad

NB: Denne taggen brukes ikke for den administrative inndelingen i bydeler som finnes i enkelte byer. For å tagge disse, se grenser.
Kvarter/byområde place=quarter Mellomstort område i byer og tettsteder; mindre enn suburb og større enn neighbourhood; noen kvartaler stort
Mindre område i by/tettsted place=neighbourhood Ca et kvartal stort
Tettsted place=village Tettsted
Grend place=hamlet Definisjoner fra Kartverket: bygdelag, bygd, tettbebyggelse, grend
Mindre stedsnavn place=locality Ubebodd sted med navn
Gård place=farm Sted som har fått navn fra en gård
Frittliggende enebolig place=isolated_dwelling Et hus som ligger utenfor boligfelt
Husmannsplass historic=croft
Evt. place=croft
Seter Nedlagt seter: historic=shieling
Ev. place=locality

Aktiviteter og severdigheter

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Selvplukk av frukt og bær
(f.eks. jordbær)
Berry picking landuse=orchard
service=self
trees=strawberry_plants
Berrypicking.png
Skytebane Shooting range sport=shooting
shooting=range
Hiking-shooting-icon.png
Lerduebane (skeet) sport=shooting
shooting=clay_pigeon
Hiking-shooting-skeet-icon.png
Paintball sport=shooting
shooting=paintball
Severdighet Attraction tourism=attraction Hiking-attraction-icon.png

Kulturminner

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Kulturminne historic=* Culturalheritage.png
Fornminne, før reformasjonen (1517)
Eks. gravfelt, helleristning
historic=archaeological_site Hiking-relic-icon.png
Gravhaug Tumulus historic=archaeological_site
site_type=tumulus
Helleristning Petroglyph historic=archaeological_site
site_type=petroglyph
Bygdeborg Hill fort historic=archaeological_site
site_type=fortification
fortification_type=hill_fort
Hillfort.png
Bygdetun Rural farm yard historic=farm Ruralfarmyard.png
Kalkovn, teglverk historic=lime_kiln
Se man_made=kiln
Limekilnsymbol.png
Kullmile (trekullmile) historic=charcoal_kiln
Se man_made=kiln
Mølle historic=mill Millsymbol.png
Sagbruk historic=sawmill Sawmillsymbol.png
Verk, fabrikk historic=works
Gruve: stoller (horisontal) Mine man_made=adit
og evt. historic=mine eller historic=adit
?access=no
Mining.png
Gruve: sjakt (vertikal) Mine man_made=mineshaft
og evt. historic=mine eller historic=mineshaft
Mining.png
Dagbrudd Mine landuse=quarry
og evt. historic=mine eller historic=quarry
Mining.png
Hustuft (kulturminne) Ruins historic=ruins
Gammelt stengjerde Stone wall barrier=wall
historic=stone_wall
?height=*

Natur og naturvern

Norwegian Class English expl. How to tag it Image
Naturreservat Nature reserve leisure=nature_reserve
boundary=protected_area
protect_class=1
Hiking-naturereserve-icon.png
Nasjonalpark National park boundary=national_park
boundary=protected_area
protect_class=2
Hiking-naturereserve-icon.png
Naturminne Natural monument or feature boundary=protected_area
protect_class=3
Hiking-naturereserve-icon.png
Fuglefredningsområde (biotypvern) Birds protective area leisure=nature_reserve
boundary=protected_area
protect_class=4
Hiking-birdsprotection-icon.png
Landskapsvernområde Protected landscape boundary=protected_area
protect_class=5
LNF-område Protected area with
sustainable use of natural resources
boundary=protected_area
protect_class=6
Markagrensa Area protected according to lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) boundary=protected_area
protect_class=6
name=Markagrensa
website=http://www.lovdata.no/all/nl-20090605-035.html

relation 2000498
Skogområde/mark (m/navn) Woodland (with name) place=woodland + name=*
Brukes for å navngi skogområder/marker. Gjør det mulig å navngi områdene selv om de ikke dekkes av et enkelt multipolygon med natural=wood, f.eks. fordi området er for stort eller dersom det utgjør en mindre del av en større mark som også har navn.
Selve skogen merkes med natural=wood som beskrevet lenger ned under Landuse.
Fjelltopp Peak natural=peak + name=* + ele=*
De høyeste og mest distinkte fjelltoppene i en kommune.
Topp Hill natural=hill + name=* + ele=*
De lavere/sekundære toppene i en kommune; ås, hei, haug, kolle etc. Mye brukt i Norge og rendres på f.eks. mtbmap.no.
Fjellkjede, fjellområde (m/navn) Mountain range natural=mountain_range + name=*
eller
place=mountain_range + name=*

Det er i dag ingen konsensus på hvordan slikt skal navngis. På store fjellkjeder som Alpene har natural=mountain_range blitt brukt, mens her i Norge har place=mountain_range blitt mer brukt. Noen bruker derfor begge taggene...

Dal Valley natural=valley + name=*
Sett evt. på en grov linje som angir dalens ca. utstrekning.
Friluftsområde Public land boundary=protected_area
protect_class=27
Protectedrecreationarea.png
Administrativt vern (selvpålagt av grunneier) Self-governed protection boundary=protected_area
protect_class=7
Drikkevann Lake used as a drinking water source
Swimming and motorboats typically disallowed
natural=water
protect_class=12
Naturinformasjon Nature information board tourism=information
information=board
board_type=nature
Hiking-natureinfo-icon.png
Fjord, bukt Fjord, bay natural=bay

evt. også bay=fjord dersom det geologisk sett er en fjord (mange norske sund og langsmale bukter kalles fjord selv om de egentlig ikke er det). Se fjord på Wikipedia.
NB. Det er litt uenighet om hvordan store bukter og fjordarmer helst bør tegnes inn, ettersom de fort kan bli veldig tungvinte å prosessere (multipolygoner med for mange medlemmer e.l.). Noen foretrekker å tegne langstrakte fjorder som en linje, mens andre foretrekker å tegne dem som et forenklet (multi-)polygon slik at cirka-størrelsen blir mulig å beregne. Andre ønsker kun å tegne inn en node, men da blir det fort vanskelig å skille mellom store og små fjorder og bukter. Et forslag er å bruke multipolygoner opp til maksimalt 300–500 medlemmer/kystlinje-segmenter, og å bruke forenklede polygoner dersom fjorden er større eller mer kompleks enn dette.

Øygruppe, fiskevær o.l. Archipelago Her anbefales å bruke en relasjon med følgende markering:
type=cluster
place=archipelago
name=*
Alle øyer (evt. kystlinje-segmenter som til sammen utgjør øyer) som er del av øygruppen legges inn som medlemmer i relasjonen. De trenger ikke å ha noen rolle i relasjonen.
NB! Vær obs på at hvis øygruppen består av veldig mange øyer, kan relasjonen få for mange medlemmer – en relasjon bør ha maksimalt 300–500 medlemmer. Hvis du trenger flere, kan du lage flere små relasjoner og én superrelasjon som samler dem.

Schools and higher education/skoler og høyere utdanning

Norwegian tags isced:level=*
Barnehage amenity=kindergarten 0
Barneskole amenity=school 1
Ungdomsskole amenity=school 2
Videregående skole amenity=school 3
Folkehøgskole amenity=school 3
Høgskole amenity=college 4-6
Universitet amenity=university 5-6

Please note that all the above listed types should be written with lowercase letters (example: Kongsskogen videregående skole or Urtehagen barnehage) when used in name=* tags unless explicitly stated otherwise in a reliable source.

Butikker

Norwegian class English explanation How to tag it Image
Butikk Shop shop=*
Apotek Pharmacy. All Norwegian pharmacies are dispensing (i.e. need a licensed pharmacist). amenity=pharmacy
dispensing=yes

Do not use amenity=pharmacy for normal shops selling a limited number of non-prescription drugs.
Medisinutsalg Drugstore where prescription drugs must be ordered from an associated pharmacy. amenity=pharmacy
dispensing=no

Do not use amenity=pharmacy for normal shops selling a limited number of non-prescription drugs.
Post i butikk amenity=post_officepost_office=post_partner

The name=* tag for stores in Norway consists of brand name + branch name, for example "Spar Tåsen" or "Circle K Smestad". We follow normal Norwegian grammar, with the implication that brands which are being pronounced as a normal word are spelled with lower case letters, for example "Rema 1000", "Ikea" and "Nille".

Returpunkter og gjenbruk/miljøstasjoner

Lokale returpunkter og større sentrale gjenbruk/miljøstasjoner i Norge tagges på denne måten:

I grunn så bør alle ha:

amenity=recycling For å gjøre det klart at dette er et returpunkt eller en gjenbruk/miljøstasjon
recycling_type=container/centre "container" for lokale returpunkter rundtom og "centre" for store sentrale gjenbruksstasjoner og mellomstore miljøstasjoner
operator=* Selskap som drifter kontaineren. Feks "BIR" for Bergen eller "Fretex" for kleskontainerene deres.
access=private "private" for feks Bossuget i Bergen hvor du må ha personlig kodebrikke eller for hyttekontainere med lås.
location=overground/underground De fleste kontainere er "overground", men feks Bossuget i Bergen og en del nye returpunkter i byene er under bakken.

Her er de vanligste typene varer som kan resirkuleres for de lokale returpunktene:

Resirkuleringskategori Hvordan tagge
Glass- og metallemballasje recycling:glass_bottles=yes (inkluderer "cans")
Papir, papp og kartong recycling:paper=yes (inkluderer "cardboard" og "beverage_cartons")
Plastemballasje recycling:plastic_packaging=yes
Restavfall recycling:waste=yes
Klær og sko til gjenbruk recycling:clothes=yes
Elektriske produkter (EE-avfall) recycling:electrical_items=yes
Farlig avfall (maling, lysstoffrør, spraybokser etc) recycling:hazardous_waste=yes

For alle mulige gyldige kombinasjoner til de større gjenbruksstasjonene se amenity=recycling

Landuse / Bruk av landområde

Norwegian Element English expl Tags Image
Ordinær skog. Viltvoksende, fredet, i bruk for tømmer/ved med normal avskogingsrate på 10%, etc. For plantet skog se landuse=forest area Forests of all kind. Wild, protected or in use for timber/firewood natural=wood
Plantet skog. F.eks. juletreplantasjer. Ikke for skog som er nyplantet etter hogst, slik skog blir villskog etter kort tid uansett. For ordinær skog se natural=wood. area Plantation. E.g. with christmas trees. Not for areas re-planted after harvesting timber, such areas turn wild soon enough landuse=forest
Hogstfelt. Gjerne med natural=scrub for rendring på standard OSM. Kommune/fylke kan kontaktes for hogstmeldinger. area Logging areas landuse=logging
start_date=*
Kjørespor etter hogstmaskiner (basvei) way Logging machine tracks man_made=cutline
cutline=loggingmachine
Frukthager area Plantation. Fruit trees. landuse=orchard
Boligfelt, boligbebyggelse area Residential area landuse=residential
Gårdstun area Farm yard landuse=farmyard
Setervoll area Shieling (summer mountain farm) landuse=meadow
historic=shieling

Sea/Sjø

Her er en kort liste over vanlige ting å kartlegge i tilknytning til sjøen. Se ellers Seamarks for mange flere tags. Noen objekter vises bare med navnet på kartet, og en del objekter vises bare på sjøkartene, f.eks. map.openseamap.org.

Norwegian English Tagging Rendering
Båke, (sjø)varde Lattice beacon, cairn beacon man_made=beacon

Bare for historiske merker, ikke vanlige jernstenger eller bøyer.
Se også Seamarks/Beacons og Seamarks/Buoys for mer avansert tagging.

INT-1-Q-111.png (sjøkart)
Fyrstasjon Lighhouse man_made=lighthouse

Bare for de historiske fyrtårnene (107 stk i Norge), ikke for de mindre fyrlyktene.
Se også Seamarks/Lights for mer avansert tagging.

Lighthouse-16.svg
Marina (med fasiliteter, f.eks. bunkring, dusj eller toalett) Harbour/marina

leisure=marina
+ name=* - f.eks. "NN gjestehavn"
+ seamark:type=harbour
+ seamark:harbour:category=marina

Marina.png (sjøkart)
Lystbåthavn Harbour for small boats

leisure=marina
+ name=* - f.eks. "NN båthavn"
+ seamark:type=harbour
+ seamark:harbour:category=marina_no_facilities

Marina NF.png (sjøkart)
Fiskerihavn Fishing harbour

harbour=yes
+ name=*
+ seamark:type=harbour
+ seamark:harbour:category=fishing

Fishing Harbour.png (sjøkart)
Gjestebrygge Visitor's berth

+ seamark:type=harbour
+ seamark:harbour:category=visitor_berth

VisitorBerth.png (sjøkart)
Fergested Ferry terminal

På noden for overgang mellom land og sjø:
amenity=ferry_terminal
+ name=*

I havnebassenget for fergeterminalen:
seamark:type=harbour
+ seamark:harbour:category=ferry

Ferry-icon.svg
God ankringsplass (lystbåt) Anchorage for small boats seamark:type=anchorage

+ seamark:anchorage:category=small_craft

Ferry-icon.svg (sjøkart)
Bunkring/drivstoff Fuel station waterway=fuel

+ name=*
+ seamark:type=small_craft_facility
+ seamark:small_craft_facility:category=fuel_station
+ fuel:octane_95=yes
+ fuel:diesel=yes

FuelStation.png (sjøkart)
Slipp for utsetting av båt Slipway leisure=slipway
En node
Transport slipway.svg
Brygge ut i vannet Pier man_made=pier
+ floating=yes - for flytebrygge
Kai på land Quay man_made=quay
Settes på en strekning av kystlinjen eller som et polygon.
Molo Breakwater man_made=breakwater
Linje eller polygon. Legg kystlinjen rundt moloen.
(Bade)strand Beach natural=beach
+ surface=sand
+ name=*
Polygon rundt stranden og inntil kystinjen.
Rendering-area-beach.png

Borders

Se WikiProject Norway/Administrative grenser

Strømnett, vannkraft, telekommunikasjon og annen infrastruktur

Se WikiProject Norway/Norwegian Infrastructure networks for informasjon og status relatert til dette

Se også