No:Mountain biking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Om denne siden

Hensikten med denne siden (framfor å bare lenke til den internasjonale versjonen) er å gi en kortfattet, lettlest og bedre illustrert oversikt over OSM-tagger som er relevante for stisyklingen i Norge, slik at folk enklere kan komme igang med å benytte dem. I tillegg har vi prøvd å samle aktuelle lenker til stisykkelkart basert på OSM.

Vi prøver å stort sett å følge samme framgangsmåte i Norge som i andre land.

De mest relevante taggene, som typisk brukes i kombinasjon med highway=path (sti) eller highway=track (traktorveg), er disse:

Mest brukte tagger for terrengsykling

Tag Kommentar Lenke til beskrivelse Illustrasjon
highway=path Sti/singletrack. key:highway
highway=track Traktorveg. key:highway
mtb:scale=0-6 Tag som sier noe om vanskeligheten - se beskrivelsen i neste avsnitt. key:mtb:scale
mtb:scale:imba=0-4 Tag som kun skal benyttes på oppbygde stier i sykkelparker. Også denne sier noe om vanskeligheten, men den benytter en annen skala enn mtb:scale=* gjør (les på wikien: mtb:scale:imba=*). Hvis du finner denne tagen på vanlige stier bør du bytte den ut med mtb:scale=0-6. key:mtb:scale
mtb:scale:uphill=0-5 Representerer vanskelighetsgrad på samme måte som mtb:scale men gjelder for oppoversykling. Ikke så mye brukt i Norge (foreløpig). Legg merke til at det er ytterst sjeldent at en sti er enklere oppover enn nedover... key:mtb:scale
mtb:name=* Brukes for navnsetting av sykkelstier som ikke nødvendigvis er identisk med navnet brukt av andre som ferdes på stien.
name=* Brukes for navnsetting av stier og veger dersom det også er brukt av andre som ferdes der.
class:bicycle:mtb=-3 to 3 En subjektiv vurdering av hvor fin/egnet en sti er for terrengsykling. Dersom den er fin får den en verdi større enn 0 (og kan gjerne fremheves på et stisykkelkart), og dersom den er uegnet med sykkel (f.eks. myr, steinur e.l.) får den en verdi lavere enn 0.
Uegnede stier (lavere enn 0) har så langt blitt tegnet som gjennomsiktige stier, eventuelt med et "tommel ned"-symbol, på norske stisykkelkart.
Class:bicycle Positive value: Mtbscale 1 path portait.jpg
Negative value: Wetland portrait.jpg
bridge=boardwalk Brukes for "kloppede" partier der planker, paller, steiner eller annet materiale er brukt for å forbedre stien. Kombineres gjerne med surface=wood e.l..
NB, må kun brukes i kombinasjon med highway=path.
bridge=boardwalk Narrow boardwalk.jpg
aerialway:bicycle=yes/summer/no Spesifiserer om man kan frakte sykkel i en skiheis/gondol. Proposed_features/Piste_Maps
bicycle=yes/dismount/no Spesifiserer om det er lov å sykle (bicycle=yes), om det er forbudt å sykle men lov å leie sykkelen (bicycle=dismount - typisk i kirkegårder og i enkelte naturreservater og nasjonalparker) eller om det er ulovlig å ferdes overhodet med sykkel (bicycle=no - eksempelvis på motorveg eller motortrafikkveg). Merk at bicycle=yes er default på stier i Norge, og at den derfor er unødvendig/redundant/implisitt i de fleste tilfeller. Den er mest aktuell dersom det f.eks. er et helt område (nasjonalpark e.l.) som er merket med bicycle=no men noen få stier i området som er eksplisitt tillatt å bruke.

Denne taggen har av mange blitt misforstått og har blitt brukt om stier som noen tror er uegnet med sykkel. Dette er feilaktig bruk av taggen, og det er i disse tilfellene ofte også feil at stien er uegnet med sykkel (det bør vurderes av en stisyklist, ikke av en tilfeldig turgåer). Slike stier bør altså revurderes av stisyklister som kan velge mtb:scale=0-6 og som kan sette class:bicycle:mtb=-3 to -1 dersom stien faktisk er uegnet med sykkel.

key:access
trail_visibility=* Forteller hvor tydelig stien er i terrenget og/eller hvor lett den er å følge. Man velger mellom følgende verdier:
trail_visibility=excellent/good/intermediate/bad/horrible/no
key:trail_visibility

Utfyllende beskrivelse av vanskelighetsgrad / mtb:scale

Taggen mtb:scale=* brukes altså for å representere vanskelighetsgraden på ulike stier eller stipartier. Følgende tabell skal illustrere hva de ulike vanskelighetsgradene og fargene representerer:

Vanskelighetsgrad Farge (forslag) Kommentar/beskrivelse Eksempel-bilde
mtb:scale=0 Grønn Svært lett sti,
kan også brukes på grussti eller kjerrevei.
Mtbscale 0 doubletrack.jpg Mtbscale 0 singletrack portrait.jpg
mtb:scale=1 Blå Flytsti med innslag av enkle rot- og steinpartier. Noen tekniske innslag må påregnes Mtbscale 1 path portait.jpg
mtb:scale=2 Rød Sti med lengre og vanskeligere innslag av røtter, steiner og tekniske eller bratte partier. Mtbscale 2.jpg S2.jpg
mtb:scale=3 Svart Enda brattere og vanskeligere enn rød sti. Teknisk, utfordrende og med økt risiko for skade. S3.jpg
mtb:scale=4 Svart med gule prikker Enda brattere og vanskeligere enn svartmerket sti. Svært teknisk, utfordrende og med økt risiko for skade. S4.jpg
mtb:scale=5 Svart med røde prikker Svært, svært teknisk og utfordrende sti, med høy risiko for død dersom man feiler. S5.jpg
mtb:scale=6 Dødningehode Sti som er så bratt eller steinete (steinur) at det er umulig å sykle der - verken opp eller ned - selv for verdens beste syklist.
Kombineres gjerne med class:bicycle:mtb=-3 to -1.

Det er mulig å legge til "+" eller "-" bak graden (f.eks. mtb:scale=1+) for å få en enda finere inndeling, dersom man føler behov for det. Foreløpig er ikke dette veldig utbredt i Norge, og det blir heller ikke utnyttet av de fleste kartene som tegnes basert på OSM (se #Karteksempler).

Redigering i JOSM, mini-oppskrift

JOSM er et java-basert program som er egnet for redigering i OSM. Programmet kan virke komplisert i starten, men redigering i JOSM er egentlig ganske enkelt og effektivt. Det finnes en større JOSM/Guide, men følgende mini-veiledning kan sette deg kjapt i gang med redigeringen med fokus på terrengsykling:

 1. Last ned JOSM fra [1] og installér det.
 2. Det kan være en fordel å ha følgende bakgrunnslag tilgjengelig, du kan hoppe over dette steget til punkt 4 hvis du er utålmodig. Åpne programmet og gå inn på menyen Imagery -> Imagery Preferences for å legge til bakgrunnslag. I boksen for Available default entries skal du velge følgende bakgrunnslag og trykke Activate for hver av dem. Til slutt trykker du Ok nederst i vinduet.
  • Strava cycling heatmap
  • Strava running heatmap
  • Kartverket N50 topo (sortert under NO i listen).
  • Norge i bilder / Norway orthophoto (under NO)
  • Kartverket DTM Digital Terrain Model (under NO)
 3. Å bruke detaljert Strava heatmap er en stor fordel for å få stiene tegnet inn så nøyaktig som mulig. Følg instruksjonene her for å få mer detaljert Strava heatmap i JOSM. For iD kan du legge inn https://proxy.nakarte.me/https/heatmap-external-a.strava.com/tiles-auth/ride/hot/{zoom}/{x}/{y}.png?px=256 som bakgrunnskart under Custom-valget. Se også tips og oppdateringer her.
 4. Gå på nytt inn i menyen Imagery. Her velger du nå først Kartverket N50 topo og deretter f.eks. Strava cycling heatmap, som begge skal stå på lista. (Hvis du gjør dette i feil rekkefølge vil N50 havne øverst (slik at Strava heatmap blir usynlig); da kan du prøve å endre rekkefølgen på dem i Layers-boksen øverst til høyre...)
 5. Dersom du ønsker at OSM-data for sykling skal vises i egne farger også i JOSM:
  1. Gå inn i menyen JOSM -> JOSM-Icon-preference.svg Preferences -> JOSM-Icon-preferences-map.svg Map settings -> JOSM-Icon-mapstyle.svg Map paint styles
  2. Trykk på knappen + i øvre høyre hjørne og skriv et navn, f.eks. "MTBmap.no", og denne URL-en: https://mtbmap.no/josm/mtbmap.mapcss
  3. Kryss av for Active og trykk deretter OK.
 6. Trykk på JOSM-Icon-download.svg Download map data from the OSM server-knappen i øvre knapperad for å laste ned OSM-data for et visst område. Her kan du velge fanen Slippy map for å finne et passelig område. Det må være av begrenset størrelse, og i første omgang er det anbefalt å laste ned et område du er godt kjent i, for eksempel rundt ditt eget hus eller en skog hvor du ofte ferdes.
  • Last gjerne også ned litt OSM-data fra et område som er ferdig-tagget for sykling (f.eks. et av turområdene rundt Oslo eller Trondheim) og sjekk hvordan dette ser ut i et av stisykkelkartene nedenfor (i #Karteksempler).
 7. Du er nå klar til å tegne og redigere stier!
  • Strava heatmap viser deg allerede hvor folk har syklet. Vær også oppmerksom på at enkelte Strava-spor, selv om de er registrert som sykling, kan være folk som har gått på ski og glemt å velge aktivitetstype etter opplasting.
  • Flyfoto og DTM kan ofte vise hvor stien går i terrenget (DTM er spesielt nyttig i skog der stien ikke kan sees på flyfoto).
  • N50 kan i mange tilfeller vise deg om det var på veg, traktorveg eller sti.
  • Men du må også ha vært der selv for å vite om det er egnet med sykkel og for å kunne sette riktig gradering på stien.
  • Dersom du vil laste inn egne GPS-spor, f.eks. i GPX-format, kan du trykke på knappen JOSM-Icon-open.svg Open a file helt til venstre i øvre knapperad. Egne GPS-spor er fine å ha, men vær obs på at nøyaktigheten på GPS kan være dårlig, og at du ofte bør basere deg på minst 2-3 GPS-spor for å få god kvalitet på inntegningen. Kombinert med Strava heatmap vil du kunne få enda bedre nøyaktighet på steder der folk ferdes.
 8. For å tegne inn en ny sti kan du nå trykke på JOSM-Icon-autonode.svg Draw nodes i den venstre knapperaden (Tips: Hold muspekeren over knappen for å finne en snarvei på tastaturet som er mer effektivt i bruk). Dersom stien henger sammen med andre stier ute i naturen - slik er det vanligvis - må du sørge for at den inntegnede stien også henger sammen med de andre stiene i OSM. Når du ønsker å avslutte stien kan du enten dobbeltklikke eller trykke på Esc-knappen på tastaturet.
  • Knappen JOSM-Icon-undo.svg Undo er fin hvis du har gjort noe utilsiktet.
 9. Under Tags / memberships-menyen på høyre side kan du nå legge inn tags på stien du tegnet. Du vil mest sannsynlig ha bruk for highway=path (sti) eller highway=track (traktorveg/kjerreveg), og for å beskrive syklingen legger du til tags beskrevet ovenfor under #Mest brukte tagger for terrengsykling. Se også skjermbildet nedenfor.
 10. Når du har gjort endel redigering trykker du på JOSM-Icon-upload.svg Upload all changes in the active data layer to the OSM server i øverste knapperad. Her må du beskrive hva du har gjort - gjerne på engelsk - og du bør beskrive kilden til det du har gjort (f.eks. survey dersom du har brukt egne GPS-spor og lokalkunnskap, eller Kartverket dersom det er mye basert på N50).
  • Første gang du laster opp vil du antakelig bli bedt om å skrive inn brukernavn og passord. Se Creating an Account. Følg de stegene som kreves for å opprette dette, dersom du ikke har det fra før... Etterhvert vil du få mulighet til å lagre brukernavn og passord, helst i en kryptert versjon (Oauth logo.svg OAuth), slik at du slipper å skrive det inn hver gang.
  • Dersom det spretter opp et vindu med feilmeldinger kan det skyldes at du har gjort noe feil, eller at andre har gjort noe feil (f.eks. dersom noen har lagt inn tags som ikke eksisterer). Rett disse feilene før du laster opp!
 11. Spør gjerne en som har peiling på OSM om han/hun kan ta en titt på det du har gjort og fortelle om det ser bra ut. Dette er særlig viktig når du er nybegynner i OSM!
 12. Søk i OSM-wikien hvis du er usikker på hvilke tags som skal brukes for f.eks. bygninger, myr eller andre spesielle ting du møter på i skogen. Kikk gjerne også på JOSM/Guide når du har kommet igang.
 13. Kom deg ut på sykkelen og finn/prøv nye stier! Altså både stier som allerede står på kartet og stier som mangler. Sørg deretter for at stiene havner på kartet. Lykke til!

Følgende skjermbilde fra JOSM viser noen typiske mtb-tags for et segment av en sti i Bymarka, Trondheim. Årsaken til at man kan se høydekurver og myrterreng er at Statkart N50 er satt som bakgrunnslag (som i pkt 3 ovenfor), og årsaken til at stiene her har fått farge er at mtbmap-stilsettet er brukt (som i pkt 4 ovenfor). Skjermbildet viser også hvordan taggene på format key=value settes inn.

JOSM screenshot- Edit mtb-scale for a path.png

Karteksempler

Følgende tabell inneholder gode eksempler på norske og utenlandske OSM-baserte stisykkelkart:

Navn/lenke Område Kommentarer Eksempel-bilde
MTBMap.no Hele Norge. Oppdateres ukentlig eller oftere, ihvertfall i sommerhalvåret.
Vedlikeholdes av Ola Endre Reistøen i Trondheim.
Har lagt stor vekt på lesbarhet.
Dekker hele Norge for zoom-nivå opp til 14. I tillegg er enkelte områder (bl.a. Oslo, Trondheim, Oppdal, Røros og Verdal) dekket helt opp til nivå 16.

Legg merke til at kartet framhever fine sykkelstier (class:bicycle:mtb=1 to 3) med en gul "glow" - mens uegnede stier (class:bicycle:mtb=-1 to -3) er dempet ved å gjøre dem gjennomsiktige.
Screenshot-osm-reitstoen-com-retina.png
trailguide.net Hele verden. Man må manuelt slå på "OSM MTB tracks" som overlay. Liknende fargebruk som på mtbmap.no men foreløpig med litt mindre informasjon (mtp. f.eks. class:bicycle:mtb=*, navn på p-plasser, serveringshytter o.l.).


Kartet er forhåndsrendret for hele verden opp til zoom-nivå 16.

På zoom-nivå 17 og 18 rendres det i sanntid.

Screenshot from trailguide.net, 8 June 2020..png
MTBMap.org Norge. Oppdateres ofte - daglig/automatisk?
Benytter helt andre farger/stilsett enn de som er foreslått øverst.
Screenshot-mtbmap-org.png
MTBMap.se Norge, Sverige, Finland, Danmark, Baltikum. Oppdateres omtrent månedlig.
Benytter helt andre farger/stilsett enn de som er foreslått øverst.
Screenshot-mtbmap-se.png
MTBMap.cz Europa Oppdateres omtrent ukentlig eller månedlig.
Kartet inneholder/viser mye informasjon.
Bruker ikke fargekoding for å skille på mtb:scale=* - bruker istedet farger for å skille mellom ulik fargemerking av stier, og bruker linjestilen (heltrukket, stiplet, osv.) for å vise vanskelighetsgrad/mtb:scale=*.
Screenshot-mtbmap-cz.png

Tegnforklaring for stisykkelkart

Følgende tabell viser eksempler på tegnforklaringer fra kartene ovenfor.

MTBMap.no MTBMap.org MTBMap.se MTBMap.cz
Reitstøen MTB legend.png Legend-mtbmap-org.png.png Legend-mtbmap-se.png Legend-mtbmap-cz.png

Stisykkelkart på Garmin GPS

Dersom du eier en moderne Garmin sykkel-GPS (Edge 800 eller nyere) eller tur-GPS (Oregon e.l.) kan du legge inn følgende kart for å få et stisykkelkart som likner MTBmap.no:

 1. Last ned bakgrunnskart fra frikart.no. Pakk ut zip-fila og gi den nytt navn (f.eks. topoSummerII.img dersom det var det du lastet ned).
 2. Last ned MTB overlay map og følg anvisningene for å legge begge kartene inn på din GPS.
 3. Gå inn i menyen på GPS-en og deaktiver alle andre kart enn disse to.

Kartene dekker hele Norge, oppdateres daglig og vil kunne se slik ut på f.eks. Garmin Edge 800 (til venstre med kun frikart, til høyre med både frikart og mtbmap-overlay):

Garmin-frikart.png Garmin-frikart-mtbmap.png

Stisykkelkart på smarttelefoner

Det finnes endel metoder for å få stisykkelkartene vist fram på en smarttelefon. Generelt vil man i alle tilfeller kunne vise fram kartene i nettleseren på telefonen, men dersom man ønsker veganvisninger eller å laste ned kart for et område (for å kunne bruke kartet utenfor mobildekning eller uten å måtte betale for dataoverføring) er det flere apper som kan brukes. Noen av dem krever at man betaler litt for en Pro-versjon for å få lastet ned kartene til offline-bruk.

En liten oversikt over aktuelle apper:

Operativsystem App Guide Eksempel-skjermbilder
iOS MTBMap Norge Kart-app spesialdesignet for å vise MTBMap.no i både iOS og Android, nylansert i 2020 av Bror Brurberg. Omtalt bl.a. her av utvikleren selv. Lagrer kartfliser lokalt på telefonen, så ved å kikke gjennom et område før avreise kan du klare deg en stund uten dekning. NB, pr august 2020 ser det ut til at appen benytter gamle kartfliser. Vær obs på dette...
iOS OsmAnd for iOS Kart-app som opprinnelig ble skrevet for Android, men som etterhvert også har kommet ut for iOS/iPhone/iPad. Fra våren 2016 har de også lagt inn muligheten for å få mtb-fargekoding tegnet på kartet, med samme farger som på MTBMap.no. Man kan laste ned kart for offline-bruk (supert hvis du skal til et sted uten mobildekning), men hvis du skal laste ned større områder kan det hende at du må betale (Norge + høydekurver for Norge går fint innafor grensa for hva som er gratis). Kartet fungerer over hele verden (last ned området du ønsker), men mtb-fargekodingen funker selvsagt kun der hvor noen har lagt inn dette på OSM.
 1. Last ned OsmAnd for iOS.
 2. Gå inn i menyen og karthåndtering for å laste ned kart og høydekurver for ditt område (velg land eller fylke - selve kartet kan du laste ned for hele landet på én gang, men høydekurver må lastes ned fylkesvis).
 3. Gjør som i denne videoen for å slå på mtb-fargekodingen: https://www.youtube.com/watch?v=JbC2eMjfAIE
Android MTBMap Norge Kart-app spesialdesignet for å vise MTBMap.no i både iOS og Android, nylansert i 2020 av Bror Brurberg. Omtalt bl.a. her av utvikleren selv. Lagrer kartfliser lokalt på telefonen, så ved å kikke gjennom et område før avreise kan du klare deg en stund uten dekning. NB, pr august 2020 ser det ut til at appen benytter gamle kartfliser. Vær obs på dette...
Android, Windows Phone, iOS, m.fl. Trailguide Kan lagres som en snarvei/app (både på iOS, Android og trolig også andre operativsystemer).

For å få et skikkelig stisykkelkart må du manuelt velge "OSM MTB tracks" som overlay (virker i hele verden), evt. velge MTBmap som kartlag (fungerer kun i Norge).

 1. Åpne nettleseren og gå inn på Trailguide
 2. I kartmenyen på høyre side, velg "Overlays" og "OSM MTB tracks". Alternativt, velg "Maps" og "MTBmap".
 3. For å laste ned kart til offline-bruk må du manuelt zoome inn på området/stiene du vil besøke, mens du ennå befinner deg på et sted med internettdekning.
 4. Mer info om Trailguide kan du finne her.
20200608 trailguide overlay selector.jpg
Android OsmAnd Denne appen ligger på Google Play: OsmAnd

Fra våren 2016 har OsmAnd muligheten for å få mtb-fargekoding tegnet på kartet, med samme farger som på MTBMap.no. Man kan laste ned kart for offline-bruk (supert hvis du skal til et sted uten mobildekning), men det kan hende at du må kjøpe betal-versjonen av appen hvis du vil laste ned større områder. Kartet fungerer over hele verden (last ned området du ønsker), men mtb-fargekodingen funker selvsagt kun der hvor noen har lagt inn dette på OSM.

 1. Last ned OsmAnd.
 2. Gå inn i menyen og karthåndtering for å laste ned kart og høydekurver for ditt område (velg land eller fylke - selve kartet kan du laste ned for hele landet på én gang, men høydekurver må lastes ned fylkesvis).
 3. Gjør omtrent som i denne videoen for å slå på mtb-fargekodingen: https://www.youtube.com/watch?v=JbC2eMjfAIE (menyene ser litt annerledes ut i Android, men det er bare å lete litt...)
Screenshot OsmAnd on Android mtbmap-no.png
Android RMaps NB, denne appen ligger ikke på Google Play. Gjør følgende:
 1. Last ned programmet AppInstaller og installér det. Dette vil la deg installere en Android-app fra en APK-fil.
 2. Last ned RMaps (APK-fil) til et kjent sted på din telefon, åpne AppInstaller og finn RMaps. Installér programmet.
 3. Åpne RMaps og trykk på meny-knappen (typisk tre prikker nede i høyre hjørne av skjermen), velg "Mer"/"More" og "Settings".
 4. Velg "Custom maps" og "Add map", "Custom map source".
 5. Det skal nå dukke opp et kart på lista som typisk er kalt "New map". Trykk på denne i lista, og bytt ut "Name" med et egnet navn for kartet.
 6. I "Base URL" limer du inn URL til kart-bildene på generelt format, der koordinatene angis med {z}, {x} og {y}. For eksempel vil adressen for MTBMap.no være http://tiles.mtbmap.no/osm/mtbmap/{z}/{x}/{y}.jpg (dekker nå hele Norge). Hvis du ønsker å finne denne adressen for et annet kart, er det bare å åpne en nettleser, gå til det aktuelle kartet, høyreklikke hvor som helst på kartet og velge "åpne bildet i ny fane", e.l. Så må du bare bytte ut koordinatene med variabelnavnene (z, x, og y) i krøllparenteser som i eksemplene.
 7. Legg inn min og max zoom for kartet. Dette kan du finne i en nettleser. For eksempel vil egnede verdier for MTBMap.no være min zoom 5 og max zoom 17, men vær obs på at kartet kun dekker opp til zoom 14 for mange områder (zoom 15-16 finnes hittil kun for Trondheim, Oppdal, Verdal og Røros).
 8. Trykk deg ut av innstillingene i appen og velg på nytt meny-knappen. Velg nå "Maps" som skal stå nederst i midten. Velg det kartet du har lagt inn.
 9. For å få lastet ned kart for offline-bruk: Trykk på meny-knappen, velg "Mer" og så "Make available offline". Velg et passelig område (vær obs på at hvis kartutsnittet er stort vil det ta lang tid å laste ned, og det vil ta mye plass på minnekortet).
Screenshot RMaps on Android mtbmap-no.png
Android MyTrails 1. Lastes ned fra Google Play ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.frogsparks.mytrails&hl=no )

2. Legg til MtbMap via Maps->Add og velg Flexible URL tile definition. Benytt mtbmap.no som navn og følgende som Map url: http://c.tiles.mtbmap.no/osm/mtbmap/{2}/{0}/{1}.png Legg inn min og max zoom for kartet. Dette kan du finne i en nettleser. For eksempel vil egnede verdier for MTBMap.no være min zoom 5 og max zoom 17, men vær obs på at kartet kun dekker opp til zoom 14 for mange områder (zoom 15-16 finnes hittil kun for Trondheim, Oppdal, Verdal og Røros).

3. Pass på at "Shown" er valgt for de kartene du ønsker å ha tilgjengelig (under Maps i menyen). Merk at du her også har "Statkart Topo 2 (Norway)" tilgjengelig.

4. For å vise kartet i appen; trykk på verdenskartikonet oppe til høyre, velg her mtbmap.no 

2017-06-23 MyTrails screenshot (Trond A Myklebust).png

Stisykkelkart på Strava

Dersom du ønsker å se et stisykkelkart i stedet for Google Maps når du analyserer turene dine på Strava (eller f.eks. lager ruter i Strava Route Builder), kan du enkelt bytte ut kartet ved hjelp av en "Chrome extension" som bytter ut kartet. Framgangsmåten for å sette inn MTBMap.no er slik:

Chrome/Edge Firefox
 1. Bruk nettleseren Google Chrome eller MS Edge.
 2. Installer Strava map switcher.
 1. Bruk nettleseren Mozilla Firefox.
 2. Installer Strava Map Switcher.
 1. Gå inn på en Strava-aktivitet, trykk på rullegardinmenyen øverst til høyre i kartvinduet, og velg mtbmap.no der (også Norgeskart/statkart er et tilgjengelig alternativ).
 2. Nå har dette blitt ditt standardkart på alle Strava-aktiviteter og Strava route builder. Vær obs på at det ikke vil fungere hvis du går inn på aktiviteter som har foregått utenfor Norge; da må du velge et annet kart.

Se også