WikiProject Norway/Sykkelruter i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Generelt

Sykkelruter tagges ved bruk av relasjoner.

For tagging av sykkelveger, sykkelfelt, veger, stier osv., se No:Map Features.

At en veg er en del av en sykkelrute innebærer ikke nødvendigvis at vegen er tilrettelagt for sykkel. Skiltingen av sykkelruter kan også være mangelfull.

EuroVelo

EuroVelo er et europeisk sykkelrutenettverk. Flere av rutene går igjennom Norge.

Se WikiProject Europe/EuroVelo for mer informasjon.

Nasjonale sykkelruter

Nasjonale sykkelruter har nummer fra 1 til 10.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=ncn
ref=1
name=Nasjonal sykkelrute 1
alt_name=Kystruta
int_name=National Cycle Route 1
No sign-NationalCycleRouteNumber-755.png

De enkelte nasjonale sykkelrutene

Nr. Navn Strekning Relasjon
1 Kystruta Svinesund––Kristiansand–Bergen–Trondheim–Nordkapp–Kirkenes Relation 1471569 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
2 Kanalruta Porsgrunn–Ulefoss–Telemarkskanalen–Suleskar–Stavanger Relation 132425 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
3 Fjord og fjell Kristiansand–Setesdal–Hardanger–Kristiansund Relation 1028016 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
4 Rallarvegen Oslo–Hønefoss–Rallarvegen–Osterfjord–Bergen Relation 1213626 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
5 Numedalsruta Larvik–Numedal–Mjølkevegen–Valdresflya–Romsdalen Relation 1152612 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
6 Sognefjellsvegen Røros–Hardanger Relation 1208557 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
7 Pilegrimsruta Halden–Oslo––Hamar–Ringebu–Trondheim Relation 1244991 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
8 Trollheimen Oppdal–Sunndalen–Åndalsnes–Molde Relation 1208030 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
9 Villmarksruta Halden–Kongsvinger–Elverum–Røros–Selbu–Trondheim Relation 1593259 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
10 Nordkapp–Lindesnes Relation 1635876 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Regionale og lokale sykkelruter langs vegnettet

Sykkelruter som har sykkelrutenummer, tagges som regionale sykkelruter: network=rcn.

Sykkelruter som er skiltet, men som ikke har sykkelrutenummer, tagges som lokale sykkelruter: network=lcn.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=rcn eller network=lcn
Ev. ref=13
Ev. name=*
NO sykkelruteskilt.svg

Terrengsykkelruter

Terrengsykkelruter tagges med type=route + route=mtb. Se No:Mountain_biking for mer informasjon om tagger som gjelder terrengsykling.