Talk:Norway/Sykkelruter i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Flere sykkel-forslag mai 2021:

 1. Bane NOR sine «Sykkelhotell» har et eget system for adgangskontroll (via en app) og bygger lignende løsninger for syklende til stasjonen i hele Norge. Burde de tagges likt? Forslag: https://www.openstreetmap.org/way/762262077 (bicycle_parking=shed, building=yes ...)
 2. Noen gater har enten skilt (302) innkjøring forbudt med underskilt «unntatt sykkel» eller (306.1) forbudt for motorvogn som hindrer biler å kjøre inn, men sykler (og små elektriske kjøretøy) kan passere i vegbanen. Likevel har man lov til å kjøre helt frem til skiltet bakfra, snu og kjøre tilbake. Er nok ikke normert dette, men finnes likevel. Har ikke funnet noen standard på dette. F.eks. står ingen videre forklaring på side om UK-skilt her. Kan en liten del av veien i nærheten av skiltet da være enveis? Eksempel: https://www.openstreetmap.org/way/30091937 - oneway=yes og oneway:bicycle=no
Om det ikke er noe spesielt å oppnå i form av ruting så synes jeg vi skal unngå å spesialbehandle slike veldig korte strekk. Det har lite å si for rutingen fordi det er så få meter. onway:bicycle=no er riktig tagging der det er skiltet at innkjøring forbudt ikke gjelder syklister. (Eksemplet som det er linket til bruker cycleway:both=no - det synes jeg man skal unngå fordi dette er uansett er default).--NKA (talk) 12:19, 14 May 2021 (UTC)
Takk! Har ikke dette noe å oppnå i ruting all den tid noen av disse strekningene ikke er åpne for syklister, fordi de kan bli eller er tagget enveis for all trafikk. Tror for øvrig at cycleway:both=no kommer fra StreetComplete. Det er en del av spørsmålene man får der. --TsBuskerudbyen (talk) 11:14, 18 May 2021 (UTC)
Poenget var bare at om strekningen er svært kort (noen få meter), så vil rutingen likevel føre deg nesten frem til målet uten å ta omveier. Det er bare å teste på osm.org om en er i tvil et sted. Og det er dessverre en del rar tagging fra StreetComplete ja.--NKA (talk) 14:22, 20 May 2021 (UTC)
 1. Og forslag: Å tegne fortau der det eksisterer en regional eller nasjonal sykkelrute på samme strekning: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Norway/Sykkelruter_i_Norge#Regionale_og_lokale_sykkelruter_langs_vegnettet. Eksempel: https://www.openstreetmap.org/way/28455098. Slik ser et superkort strekke ut: https://goo.gl/maps/8v6Kp8JAQfFnT3iV8 --TsBuskerudbyen (talk) 09:57, 14 May 2021 (UTC)
Så langt mulig som mulig synes jeg vi bør holde oss til hovedregelen om at det bare skal tegnes egne veier der det er fysisk separerte veibaner. Men et slikt veldig kort strekk er nok praktisk og akseptabelt. Siden det er fortau bør det tagges highway=footway + footway=sidewalk + bicycle=yes. (Og ikke bruk motor_vehicle=no på cycleway, fottway, path og track, det er uansett default).--NKA (talk) 12:19, 14 May 2021 (UTC)
Ok. Enig. Lærer stadig, så skal bli bedre på dette siste du tar opp. --TsBuskerudbyen (talk) 11:14, 18 May 2021 (UTC)

Prøver å finne ut løsninger for sykkel, og forstå de som allerede er beskrevet:

 1. Sykkelfelt bør dokumenteres at de kan være kun på en side av en vei. Dette har kommet for fullt de siste årene, med fjerning av gateparkering i enveiskjørt gate og da legge inn sykkelfelt som går motsatt vei av vanlig kjørefelt. Dette er gjort i f.eks. Markveien i Oslo, men er det slik vi skal gjøre det? Ser for eksempel at nederlenderne bruker i Fietsstroken: cycleway:left=lane kun, samme gjør Bicycle i eksempel M1 og M2a.
  1. cycleway:left=opposite_lane
  2. highway=*
  3. oneway=yes
  4. oneway:bicycle=no
Anbefalingen på cycleway i wikien er å ikke bruke opposite_lane, men å tagge "cycleway:left=lane" + "oneway:bicycle=no". Det ser ut til å virke i ruterne, sannsynligvis pga den siste oneway-taggen. JOSM viser sykkelfeltene visuelt på skjermen med style "Lanes and Road Attributes" aktivert. --NKA (talk) 17:18, 19 January 2021 (UTC)
 1. Opphøyd sykkelfelt. Dette er en ny standard for 2020. Åkebergveien i Oslo har fått dette, der Statens vegvesen bruker begrepet Enveistegulert sykkelveg. Dette er i praksis veldig lik sykkelfelt, bortsett fra på strekninger er det en kantstein mellom vanlig vegbane og opphøyd sykkelfelt. I kryss må disse rampes ned og blir et sykkelfelt (for å opprettholde vikepliktsreglene). Trenger man å dokumentere denne på en spesifikk måte? --TsBuskerudbyen 18:16, 5 November 2020 (CEST)
Siden disse sykkelfeltene er separert fra veien med en liten kantsten kan de tagges "cycleway=track" (tag på hovedveien). Jeg ville bare ha tagget kjøreretning for slike der de (for sannsynligvis kortere strekninger) følger sin egen helt fysisk separerte trase, dvs. der de er tegnet som egen highway=cycleway. Da kan det tagges "oneway=yes" + "foot=no".
Ellers tagges ekspress-sykkelveier med fortau for gående med "highway=cycleway" + "lanes=2" + "foot=designated" + "segregated=yes" + "sidewalk=left/right".--NKA (talk) 17:18, 19 January 2021 (UTC)