Norway/Sykkelruter i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Generelt

Sykkelruter tagges ved bruk av relasjoner.

For tagging av sykkelveger, sykkelfelt, veger, stier osv., se No:Map_Features#Sykkel.

At en veg er en del av en sykkelrute innebærer ikke nødvendigvis at vegen er tilrettelagt for sykkel. Skiltingen av sykkelruter kan også være mangelfull.

Nasjonale sykkelruter

Nasjonale sykkelruter har nummer fra 1 til 10.

Informasjon om nasjonale sykkeruter hos Statens vegvesen. De kan også søkes opp i NVDB, og er der kategorisert som «Sykkelrute, tur/fritid». En OSM-fil med sykkelrutene kan hentes her. Sykkelrutene fra NVDB er under arbeid, og er ikke komplette ennå.

Det er en del avvik mellom OSM og NVDB, og som regel er det NVDB som har rett, siden det er Statens Vegvesen som bestemmer hvor sykkelrutene skal gå (men det er alltid skiltingen på bakken som er "fasit" der det finnes). Det er per mai 2021 store avvik mellom OSM og NVDB for sykkelrutene, så det bør gjøres en oppdatering.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=ncn
ref=1
name=Nasjonal sykkelrute 1
alt_name=Kystruta
int_name=National Cycle Route 1
No sign-NationalCycleRouteNumber-755.png

Sykkelrutene kan følge hovedveiene. Unngå gjerne å legge rutene til fortau eller annet smått pirk som blir vanskelig å vedlikeholde.

De enkelte nasjonale sykkelrutene

Nr. Navn Strekning Relasjon
1 Kystruta Svinesund – Kristiansand – Bergen – Trondheim – Nordkapp – Kirkenes relation 1471569
2 Kanalruta Porsgrunn – Ulefoss – Telemarkskanalen – Suleskar – Stavanger relation 132425
3 Fjord og fjell Kristiansand – Setesdal – Hardanger – Kristiansund relation 1028016
4 Rallarvegen Oslo – Hønefoss – Rallarvegen – Osterfjord – Bergen relation 1213626
5 Numedalsruta Larvik – Numedal – Mjølkevegen – Valdresflya – Romsdalen relation 1152612
6 Sognefjellsvegen Røros – Hardanger relation 1208557
7 Pilegrimsruta Halden – Oslo – Hamar – Ringebu – Trondheim relation 16510678
8 Trollheimen Oppdal – Sunndalen – Åndalsnes – Molde relation 1208030
9 Villmarksruta Halden – Kongsvinger – Elverum – Røros – Selbu – Trondheim relation 16542160
10 Nordkapp_Lindesnes Nordkapp – Lindesnes (der det er avvik fra #1 Kystruta) relation 1635876

EuroVelo

EuroVelo er et europeisk sykkelrutenettverk. Flere av rutene går igjennom Norge.

EuroVelo-rutene er med noen få unntak identiske med de nasjonale sykkelrutene i Norge. EuroVelo-relasjonene for Norge skal derfor linke til de relevante nasjonale sykkelrutene i stedet for å lage duplikate relasjoner med de samme veiene. Om du ser en EuroVelo-relasjon som ikke følger dette så kan du endre den.

Se WikiProject Europe/EuroVelo for mer informasjon.

Regionale og lokale sykkelruter langs vegnettet

Sykkelruter som har sykkelrutenummer, tagges som regionale sykkelruter: network=rcn.

Sykkelruter som er skiltet, men som ikke har sykkelrutenummer, tagges som lokale sykkelruter: network=lcn.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=rcn eller network=lcn
Ev. ref=13
Ev. name=*
Norwegian-road-sign-755.svg

Terrengsykkelruter

Terrengsykkelruter tagges med type=route + route=mtb. Se No:Mountain_biking for mer informasjon om tagger som gjelder terrengsykling.

Se også

Oslo_Standard