Norway/Sykkelruter i Norge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Generelt

Sykkelruter tagges ved bruk av relasjoner.

For tagging av sykkelveger, sykkelfelt, veger, stier osv., se følgende tabell:

Norwegian class English explanation Element How to tag it Image
Gang- og sykkelveg Combined cycleway and walkway way highway=cycleway
foot=designated

Med atskilte felt for gående og syklende:
segregated=yesUten adskilte felt:

segregated=no

Norwegian-road-sign-522.0.svg
Sykkelveg Cycleway way highway=cycleway NO sykkelveg.svg
Sykkelveg med fortau Cycleway with pavement/sidewalk for pedestrians way highway=cycleway
foot=designated
segregated=yes
sidewalk=left/rightlanes=2 (dersom sykkelveien har gul midtstripe)
NO sykkelveg.svg
Sykkelfelt Cycle lane way highway=*
cycleway=lane
NO sykkelfelt.svg
Sykkelfelt, motstrøms Oneway cycle lane on left side and opposite direction of the oneway road. way highway=*
oneway=yes
oneway:bicycle=no

Med oppmerket sykkelfelt:

cycleway:left=lane

NO sykkelfelt.svg
Midtstilt sykkelfelt Cycle lane between other lanes way Se eksempel B1 på denne siden for et eksempel på hvordan det kan gjøres: Bicycle. NO skilt 521 2.png
Opphøyd sykkelfelt / Enveisregulert sykkelveg Cycle tracks way highway=*
cycleway=track
Sykkelrute Bicycle route relation Se Norway/Sykkelruter i Norge. NO sykkelruteskilt.svg
Terrengsykling Mountain biking Egne tags for terrengsykling står beskrevet her: No:Mountain_biking. NO terrengsykling.svg
Sykkelparkering Bicycle parking node way area amenity=bicycle_parking
Bysykkel Bicycle sharing system node area amenity=bicycle_rental
Reparasjonsstasjon for sykkel Bicycle repair station node amenity=bicycle_repair_station

At en veg er en del av en sykkelrute innebærer ikke nødvendigvis at vegen er tilrettelagt for sykkel. Skiltingen av sykkelruter kan også være mangelfull.

Nasjonale sykkelruter

Nasjonale sykkelruter har nummer fra 1 til 10.

Informasjon om nasjonale sykkeruter hos Statens vegvesen. De kan også søkes opp i NVDB, og er der kategorisert som «Sykkelrute, tur/fritid». En OSM-fil med sykkelrutene kan hentes her. Sykkelrutene fra NVDB er under arbeid, og er ikke komplette ennå.

Det er en del avvik mellom OSM og NVDB, og som regel er det NVDB som har rett, siden det er Statens Vegvesen som bestemmer hvor sykkelrutene skal gå (men det er alltid skiltingen på bakken som er "fasit" der det finnes). Det er per mai 2021 store avvik mellom OSM og NVDB for sykkelrutene, så det bør gjøres en oppdatering.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=ncn
ref=1
name=Nasjonal sykkelrute 1
alt_name=Kystruta
int_name=National Cycle Route 1
No sign-NationalCycleRouteNumber-755.png

Sykkelrutene kan følge hovedveiene. Unngå gjerne å legge rutene til fortau eller annet smått pirk som blir vanskelig å vedlikeholde.

De enkelte nasjonale sykkelrutene

Nr. Navn Strekning Relasjon
1 Kystruta Svinesund – Kristiansand – Bergen – Trondheim – Nordkapp – Kirkenes relation 1471569
2 Kanalruta Porsgrunn – Ulefoss – Telemarkskanalen – Suleskar – Stavanger relation 132425
3 Fjord og fjell Kristiansand – Setesdal – Hardanger – Kristiansund relation 1028016
4 Rallarvegen Oslo – Hønefoss – Rallarvegen – Osterfjord – Bergen relation 1213626
5 Numedalsruta Larvik – Numedal – Mjølkevegen – Valdresflya – Romsdalen relation 1152612
6 Sognefjellsvegen Røros – Hardanger relation 1208557
7 Pilegrimsruta Halden – Oslo – Hamar – Ringebu – Trondheim relation 1244991
8 Trollheimen Oppdal – Sunndalen – Åndalsnes – Molde relation 1208030
9 Villmarksruta Halden – Kongsvinger – Elverum – Røros – Selbu – Trondheim relation 1593259
10 Nordkapp_Lindesnes Nordkapp – Lindesnes (der det er avvik fra #1 Kystruta) relation 1635876

EuroVelo

EuroVelo er et europeisk sykkelrutenettverk. Flere av rutene går igjennom Norge.

EuroVelo-rutene er med noen få unntak identiske med de nasjonale sykkelrutene i Norge. EuroVelo-relasjonene for Norge skal derfor linke til de relevante nasjonale sykkelrutene i stedet for å lage duplikate relasjoner med de samme veiene. Om du ser en EuroVelo-relasjon som ikke følger dette så kan du endre den.

Se WikiProject Europe/EuroVelo for mer informasjon.

Regionale og lokale sykkelruter langs vegnettet

Sykkelruter som har sykkelrutenummer, tagges som regionale sykkelruter: network=rcn.

Sykkelruter som er skiltet, men som ikke har sykkelrutenummer, tagges som lokale sykkelruter: network=lcn.

Tagging av sykkelruterelasjonen Skilt
type=route
route=bicycle
network=rcn eller network=lcn
Ev. ref=13
Ev. name=*
NO sykkelruteskilt.svg

Terrengsykkelruter

Terrengsykkelruter tagges med type=route + route=mtb. Se No:Mountain_biking for mer informasjon om tagger som gjelder terrengsykling.